Největší sbor Jižní baptistické konvence ordinoval tři ženy jako kazatelky
Datum: Úterý, 11. květen 2021 @ 13:13:28 CEST
Téma: Ze světa baptistů


Největší sbor v Jižní baptistické konvenci (Southern Baptist Convention – SBC) ordinoval 6. května 2021 tři ženy jako kazatelky. Tento akt otřásl celou touto největší nekatolickou denominací v USA, praktikující vůdcovství mužů.  

Sbor Saddleback Church, založený kazatelem Rickem Warrenem a jeho manželkou Kay v roce 1980, oznámil na Facebooku, že „historického večera“ 6. května 2021 ordinoval tři ženy jako kazatelky.

Na Den matek, který byl tři dny po ordinaci žen v Saddlebacku, to oznámila ve své nedělní ranní online zprávě Kay Warrenová. I když nepatří mezi nově ordinované ženy, její poselství v neděli ráno při bohoslužbě jistě ještě více znepokojilo nejpřísnější zastánce mužského vedení SBC, kteří trvají na tom, že ženy by neměly kázat mužům.

Tyto tři ženy ordinované 6. května jsou Liz Pufferová, Cynthia Pettyo a Katie Edwardsová. Všechny jsou dlouholeté zaměstnankyně v rozsáhlé síti 15 sborových areálů ve Spojených státech a čtyř mezinárodních kampusů. Sbor má více než 24 000 členů a uvádí 18 „skupinkových kazatelů“, z nichž všichni jsou muži.

Vzhledem k obrovské velikosti tohoto sboru rozloženého na tolika místech není online zveřejněn žádný úplný adresář jeho zaměstnanců. Profil Petty na LinkedInu ji uvádí jako kazatelku pro děti v Saddlebacku, kde působí od roku 1999. Pufferová se ve svých profilech LinkedIn i Twitteru se nazývá „kazatelkou“ ve sboru Saddleback Church. Její profil na Facebooku ji popisuje jako kazatelku pro pastoraci ve sboru. Edwardsová slouží jako kazatelka studentů duchovní služby ve skupince Saddleback’s Lake Forest, kde pracuje 24 let.

Saddleback je nejen největším sborem v SBC, ale i jedním z jejích lídrů v evangelizaci. Důraz sboru na evangelizaci a růst sboru byly zkoumány a napodobovány po celém světě. Rick Warren byl jedním z prvních zastánců takzvané „církve vstřícné k hledajícím“, což znamená praxe církve, jejímž cílem je hlavně přivítat nevěřící lidi a přivést je k víře v Ježíše Krista. Napsal o tom ve své nejprodávanější knize Cílevědomá církev (The Purpose Driven Church).

Žhavá otázka v SBC

Protože SBC rok co rok čelila klesajícímu členství – spolu se všemi ostatními křesťanskými denominacemi v Americe – její vedení se stávalo stále dogmatičtějším ohledně některých doktrinálních otázek, včetně svého odporu vůči ženám jako kazatelkám. Tato otázka byla jedním z spouštěcích faktorů rozkolu, který začal v SBC v roce 1979, a který nakonec vedl k vytvoření dvou odštěpených uskupení: Alliance of Baptists Cooperative Baptist Fellowship.

Na začátku letošního roku také způsobilo mezinárodní rozruch, když populární profesorka teologie Beth Moore oznámila, že opouští SBC, a omluvila se za to, že dříve nemluvila o omezeních vztahujících se na ženy jako vedoucí ve sborech SBC.

V sekci otázek a odpovědí na webových stránkách SBC je věnována pozornost i záležitosti žen sloužících jako kazatelky. Web uvádí: „Konvence uznává biblický jazyk týkající se úřadu kazatele“ a poukazuje na část svého doktrinálního vyznání víry Baptist Faith and Message doctrinal statement. Tato citace zní: „I když muži i ženy jsou obdarováni pro službu v církvi, úřad kazatele je omezen na muže podle kvalifikace Písma.“

Oficiální vysvětlení SBC dodává: „Pasáže, které určují mužům funkci kazatele, nevyvracejí nezbytnou rovnost mužů a žen před Bohem, ale spíše se zaměřují na přiřazování rolí.“ Je to v souladu s teologickým pohledem známým jako komplementarismus, který učí, že ženy a muži mají před Bohem stejnou hodnotu, ale musí se dle svého stvoření držet různých rolí, které jim Bůh přidělil.

Komplementarismus se při prosazování svého tvrzení silně opírá o jeden verš z Písma, 1. Timoteovi 2:12.

V roce 1984, když fundamentalisté upevňovali kontrolu nad SBC, přijali delegáti na výročním zasedání SBC velmi kontroverzní rezoluci o ordinaci a úloze žen ve službě. Toto usnesení uvedlo, že apoštol Pavel napsal 1. Timoteovi: „Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.

Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení..“ 
1. Tim 2, 12-14

Usnesení proto konstatovalo: „Podporujeme službu žen ve všech aspektech života a práce v církvi, kromě pastoračních funkcí a vedoucích rolí, které vyžadují ordinaci.“

V posledních letech SBC vyloučila sbory z členství v SBC, které se postavily proti stanoviskům této církve v klíčových otázkách, jako je začlenění LGBTQ jedinců do sborů. Zatímco místní baptistická Baptist associations vyloučila sbory kvůli svěcení žen, SBC tak neučinila.

Zpráva ze sboru v Saddlebacku by však mohla tuto otázku posunout do popředí, protože někteří kazatelé SBC se k této záležitosti okamžitě o víkendu na Den matek vyjádřili na sociálních médiích a vyzvali k vyloučení sboru v Saddlebacku ze SBC.

Reakce denominačních vůdců

Ostatní denominační vůdci se nepřidali k této výzvě k vyloučení, ale jasně vyjádřili svou nelibost.

Al Mohler, prezident Jižního baptistického teologického semináře (Southern Baptist Theological Seminary) v Louisville v Kentucky a kandidát na prezidenta SBC pro volby letos v létě, zveřejnil na Twitteru komentář od Johna Broaduse, jednoho z otrokářských zakladatelů tohoto semináře, o tom, proč by ženám nemělo být dovoleno „mluvit na smíšených veřejných shromážděních. “

Jason Allen, prezident Středozápadního baptistického teologického semináře (Midwestern Baptist Theological Seminary) v Kansas City, tweetoval, že čin ve sboru v Saddlebacku je „zklamáním a odklon od jasného učení Písma, deklarace BF&M a dlouhodobého konsensu a praxe SBC.“  Řekl, že učení 1. Timoteovi 3 a Tita 1 „uvádí kvalifikace, nikoli návrhy. Držme se pevně Písma. “

Adam Greenway, prezident Jihozápadního baptistického teologického semináře (Southwestern Baptist Theological Seminary) ve Fort Worthu v Texasu – alma mater Ricka Warrena – tweetoval citát zakladatele semináře B.H. Carrolla: „Zvyk v některých sborech mít ženu jako kazatelku je v přímém rozporu s tímto apoštolským učením a je otevřenou vzpourou proti Kristu, našemu králi, a velezradou jeho svrchovanosti … za žádných okolností si to nelze představit. “

Mike Stone, kazatel v Georgii a také kandidát na prezidenta SBC, zastupující nejkonzervativnější stranu této konzervativní denominace, tweetoval jednu větu: „Žádná žena nemůže být „manželem jedné manželky “, podle jakékoli interpretace této fráze.“ To je odkaz na 1. Timoteovi 3: 2, kde apoštol Pavel píše, že „biskupem“ má být „manžel jedné manželky“.

Jiní uvítali zprávu o ordinacích ve sboru v Saddlebacku s tím, že někteří poukazovali na to, že všechny tři ženy, které byly ordinovány, pracovaly desítky let, než byly jako takové uznány.

Ashley Easter, autorka a obhájkyně služby žen v církvi, tweetovala svou vděčnost za událost ve sboru v Saddlebacku a poté dodala: „Ale nezapomeňte, že tyto ženy jsou ve sboru od 90. let. Jak dlouho to trvalo, než sbor řekl: „Ach, tyto ženy jsou kazatelky.“ To je ta hora, na kterou musí ženy vylézt. “

Diskrétní přístup sboru v Saddlebacku

Kromě příspěvku na sociálních médiích, který oznamoval ordinaci žen a ukazoval fotografie ze služby, sbor v Saddlebacku k této záležitosti nevydal žádné veřejné prohlášení a ani žádné video z ordinační služby nebylo zpřístupněno online.

To odpovídá dlouhodobému modelu Ricka Warrena a jeho sboru s rutinním zaměřením na vnější misii, nikoli na vnitřní fungování sboru nebo na církevní záležitosti. Když Warren podporoval SBC, upustil od téměř všech politických nebo konfesijních otázek.

Rick Warren

Poté, co Rick Warren absolvoval Southwestern Seminary, přijeli s manželkou Kay v roce 1979 do Kalifornie s vizí založit sbor pro lidi, kteří se o církev nezajímají. Famózně chodil od dveří ke dveřím a kladl lidem tři otázky, které zahájily rozhovory o víře a církvi.

Pragmatismus byl charakteristickým znakem růstu sboru v Saddlebacku od samého začátku. I když se hlásil k vysoce ortodoxní evangelikální teologii, Warren často působil jako solitér v nepodstatných věcech, jako je způsob uctívání, hudební styly a přístupy k službě.

Počínaje malým biblickým studiem v jejich domě, Warrenovi stoupenci v Saddlebacku rychle přibývali, na veřejném zahájení Velikonoční neděle 1980 se jich sešlo 205. Většina přítomných nikdy předtím nechodila do kostela.

Více než 200 000 církevních vedoucích bylo proškoleno v Saddlebackové purpose-driven (účelové) filozofii a stejnojmenné Warrenovy knihy z roku 1995 se prodalo více než 1 milion výtisků a od té doby byla znovu vydávána v aktualizovaném vydání.Ve světě skandálů kazatelů-celebrit stáli Warrenovi mimo světla mediální pozornosti a zůstali hluboce zapojeni do každodenního vedení svého skupinkového mega sboru.

Jak bylo o ordinaci žen rozhodnuto

V tuto chvíli se ví jen málo o tom, jak se sbor v Saddlebacku rozhodl ordinovat ženy, protože sbor nepodal žádné veřejné vysvětlení. Jediné veřejné nahlédnutí se objevilo v rozhovoru zveřejněném na webu Live Good, který je určen pro společnost prodávající ekologické produkty. Cynthia Petty tam vysvětlila, jak se dostala mezi tuto historickou skupinu kazatelek ordinovaných v Saddlebacku.

Petty uvedla, že jí 2. listopadu 2020 zavolal Rick Warren a informoval ji, že „starší mnoho měsíců diskutovali o možnosti ordinace žen za kazatelky ve sboru Saddleback Church“. Řekl jí, že skupina starších mužů „jednomyslně hlasovala pro moje jmenování jako jedné z prvních tří kazatelek ve sboru Saddleback Church.“

Petty o Warrenově telefonátu řekl: „Potvrdil mou schopnost vést a mé povolání ke službě kazatelkou a byl to rozhovor, na který nezapomenu.“

Na otázku, jak sama vnímá toto povolání a Petty řekla: „Miluji svou službu dětem a studentům a nikdy jsem nepochybovala o Božím povolání, aby můj život sloužil ve sboru v Saddlebacku. Toto povolání a vedení Bohem v mém životě mě vždy posilovalo, a to i v těch nejtěžších dnech služby.

Stát se kazatelkou nebylo nikdy něco, o co jsem usilovala. Vždy jsem byla zapojena ve sborech, kde mohly ženy vést a učit pod vedením mužského kazatele. Tato změna filozofie pro „ženy v kazatelské službě“ byla tedy revoluční. Byla jsem poctěna a cítila jsem se extrémně pokorně. A věřím, že to, co pro mě znamenalo nejvíc, bylo to, aby to bylo průkopnické pro všechny mladé ženy ve službě, které měly opravdovou touhu nebo sen být jednou kazatelkou."

fotografie z ordinace tří kazatelek

Baptist News Global

Zdroj: článek na webu Síť víry Ženy ve službě: 8. Největší sbor v SBC ordinoval tři kazatelky


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=5364