Zpráva tajemníka Výkonného výboru BJB pro Sjezd delegátů - duben 2022
Datum: Pondělí, 09. květen 2022 @ 23:36:21 CEST
Téma: Spolupráce mezi sbory


Milí bratři a milé sestry,
když se ohlížím za loňským rokem, tak musím říct, že to byl rok náročný, přesto povzbudivý. Ukázal, že jsme připraveni pomoci tam, kde je to potřeba a rozhodnout důležité věci pro další směřování BJB. Byl to rok dvou Sjezdů delegátů, kdy jsme mohli řešit odložené věci a zároveň vykročit dopředu - odsouhlasili jsme úvazky pro jednotlivé pracovníky, zadali Výkonnému výboru, aby připravil nový vzdělávací program pro budoucí služebníky ve sborech i souhlasili s postupným navyšováním příspěvků a směřovali tak k samofinancování. Za všechny tyto momenty jsem vděčný a byly pro mě povzbuzením, abychom nakonec souhlasil i se svou kandidaturou pro další volební období.


To co je před námi je především otázka dalšího vzdělávání pracovníků pro sbory. To je jeden z úkolů, které přesahuje možnosti jednotlivých sborů a také jeden z důvodů, proč se sbory BJB sdružují. Zde bych chtěl poděkovat bratrovi Coufalovi, že vedl přípravy nového vzdělávacího programu Timoteus a za každého bratra nebo sestru zde ochotné vyučovat. Brožurka, která popisuje, jak bude celý program vypadat, není pro mě jen informačním materiálem, ale vyjádření ochoty mnohých se podílet na tom, co je zásadní.

V oblasti finanční jsem vděčný za roky, ve kterých jsme mohli mít přebytek (prodej školy Dorkas a bytu v Olomouci) a že jsme finance mohli zodpovědně odložit na Vzdělávací fond a nevyužijí se v běžném provozu a navíc za důvěru a souhlas sborů se zhodnocením těchto peněz nákupem jednotek ve sborovém domě na Palmovce. Díky růstu úrokové míry můžeme i zbylé prostředky zhodnocovat na spořících účtech, ale narůst úroků je také signálem toho, že veškeré ceny a náklady se v tomto a příštím roce budou zvyšovat. 

Dlouhodobě tak budeme muset hledat cesty pro hledání zdrojů společného hospodaření. Osobně vidím možnost v tom, aby se konkrétně a cíleně podpořila služba jednotlivých odborů a aby část jejich mzdy byla vázána na konkrétní podporovatele a sbory, kteří za touto službou budou stát. V tomto úkolu je pro nás důležitá volba finanční a hospodářské rady, která by navázala na dosud fungující finanční komisi.

Služba kanceláře Výkonného výboru stále zůstává v provizorní sestavě a těšíme se na návrat sestry Procházkové v září letošního roku. Sestra Asui Siakhelová ji zastupuje na částečný úvazek, účetnictví zpracováváme externě a část úkolů jsem přebral jako tajemník. Přes tyto změny a náročnější komunikaci se nám podařilo všechny požadavky sborů naplňovat a jsem tak vděčný za každého člena tohoto skvělého týmu.

V rámci života BJB zůstává stále nedořešená otázka členství sborů Jablonec a Lovosice, které z formálních důvodů na straně sborů stále nebylo ukončeno. Jejich vysvětlení této situace najdete na konci zpráv ze sborů BJB. Sjezd delegátů má právo na jednostranné ukončení členství těchto sborů, přesto bych však doporučoval dát jim prostor do konce letošního roku tyto záležitosti vyřešit.

Na konci loňského roku jsme se také rozloučili se sborem Praha 6, který se dobrovolně rozhodl ukončit svoji činnost pro malý počet členů a jejich stěhování se na jiná místa. Sbor ukončil své členství k 31.12. 2021 a nemá další závazky vůči BJB. Nově přijatý korejský sbor jsme po domluvě zřídili až od ledna letošního roku 2022, abychom společenství nezatěžovali účtováním několika posledních dní roku 2021.

Jednou z otázek, kterou se zabýval VV na svých jednání, je otázka změny způsobu hlasování na SD a zřízení možnosti přidruženého členství. Přestože se na první pohled může zdát, že změna hlasování ze 50 na 30 členů by mohla lépe odpovídat velikosti jednotlivých sborů, v praxi by se jednalo jen o matematickou změnu (30 je větší polovina z 50) a výsledky hlasování (a účast na SD) by se jen matematicky zdvojnásobila. Za zásadnější nám připadá otevřít rozhovor o tom, zda by nebyla pro některé sbory vhodnější forma přidruženého členství. Ta by sborům dávalo plná práva při registraci a účasti na všech jednáních BJB, neměly by však hlasovací právo a jejich případná neúčast by neovlivnila usnášeníschopnost SD nebo RZS. Věřím tomu, že bude nyní možnost po volně nové Komise pro novelizaci dokumentů tuto variantu lépe rozhovořit a připravit pro další diskuzi na podzim letošního roku.

Tuto zprávu píši uprostřed války na Ukrajině a nemohu zmínit vděčnost všem, kdo pomáhají v naší zemi těm, kdo k nám přichází. Ať nám Bůh dává moudrost a vytrvalost i v této službě a máme vedení Ducha Božího, abychom dokázali rozpoznat, na čem záleží a kde je naše místo v tomto čase dějin.

Jan Jackanič, tajemník VV BJB


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=5409