Jaké je teologické pozadí KAMu?
Datum: Pondělí, 03. červenec 2006 @ 19:33:05 CEST
Téma: Nezdravá učení


Jaké je teologické pozadí KAMu?

Podle vyjádření místopředsedy KAMu Viktora Hojky má ŠVM svou linii, která vznikla bez sponzorů - v hlavách křesťanů - členů českých sborů za pomocí Krista,- první skupina byla vyučována "v garáži, kde se scházela mládež". Postupně vedoucí tohoto programu objevili "bezpodmínečné" dárce a to umožnilo rozvoj ŠVM do dnešní podoby.

Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, protože na stránkách Josiah Venture, jehož je KAM členskou organizací, se uvádí, že v červnu 1993 vstoupil Josiah Venture do strategického partnerství se Sonlife Ministries. Sonlife minstries dalo Josiah Venture svolení k používání jejich tréninkových materiálů a k adaptaci pro východní Evropu.

In June, 1993, they entered into strategic partnerships with Sonlife Ministries and International Teams. Sonlife Ministries gave permission to adapt their training materials to the needs of Eastern Europeans, and International Teams provided the organizational infrastructure needed to support the work.

In order to tap the experience and insights gained from 20 years of training youth pastors in North America, a training partnership was formed with Sonlife ministries. Sonlife allows Josiah Venture to use and adapt their materials for an Eastern European context, and provides ongoing accountability and feedback for the training process.

Podobnou informaci má i KAM na svých stránkách:

Abychom mohli těžit ze zkušeností a vhledů nashromážděných během dvacetileté služby vyzbrojování pastorů mládeže v Severní Americe, bylo partnerství uzavřeno také se Sonlife ministries. Sonlife umožňuje Josiah Venture využívat a přizpůsobovat své materiály pro prostředí Střední a Východní Evropy a poskytuje dlouhodobý dohled a zpětnou vazbu našemu vzdělávacímu procesu.

 Sonlife Ministries
 526 N. Main, Elburn, IL 60119, USA
 
www.sonlife.com

Dvě věci tedy nejsou ve výroku Viktora Hojky pravda, stránky jejich vlastní organizace je usvědčují, že

- materiály jsou od sponzorů (povolení i obsah materiálů je vyčíslitelná hodnota)

- nevznikly v hlavách členů českých sborů, maximálně byly jen adaptovány pro české podmínky.

Dále podle vyjádření místopředsedy KAMu Viktora Hojky jeden z filolozoficko-služebních předpokladů v KAMu je princip učednictví a multiplikace (jako KAM - i mnozí lektoři včetně mně - věříme v důraz "multiplikace).

Společnost Sonlife Ministries založil a řídí jakýsi Dr. Dann Spader.

Z jeho životopisu můžeme zjistit, že má kořeny v organizaci Campus Crusade. Dr. Spader založil hnutí, které propaguje učednictví a multiplikaci (Dann's efforts to create a movement to multiply disciples) a napsal dvanáct tréninkových manuálů pro vedoucí a natočil šest tréninkových videonahrávek (kromě dalších článku a publikací, např. Growing a Healthy Church).   

Dann has written over twelve leadership-training manuals, contributed several chapters in books, written numerous articles, and produced six training videos. He has co-written a book entitled Growing a Healthy Church published by Moody Press. His most recent book is The Everyday Commission was co-written with Gary Mayes and published by Harold Shaw Publishers. Dann serves as a consultant to over twenty denominations developing youth and church leadership.

Campus Crusade for Christ byl založený jistým Billem a Vonette Bright v r.1951.

Campus Crusade for Christ není malá organizace. V roce 2003 měla 2 900 plnočasových zaměstnanců:

In 2003, the campus ministry of Campus Crusade for Christ currently has active movements on more than 1,000 campuses with 44,000 students involved. There are 2,900 full-time campus ministry staff members serving in the U.S. and internationally.

Campus Crusade for Christ je v České republice reprezentován organizací Nový život, o.p.s., která vydala brožurku o učednictví, kterou jsem původně považoval za materiál KAMu. Tento Bill Bright je podepsaný v předmluvě k této brožurce i uvnitř brožurky.

 

Z těchto údajů vyplývá, že důrazy KAMu na učednictví a multiplikaci a brožurka o.p.s. Nový život mají nejen stejný teologický základ, ale i stejný zdroj, neboť tvůrcem tohoto hnutí o učednictví a multiplikaci je Dr. Dann Spader.

Propojení a vazby mezi jednotlivými organizacemi nám ukazuje jednoduchý graf:

 

Věřím, že tyto závažné skutečnosti budou brány v úvahu při diskusích v našich sborech a při případném rozhodování o vyslání mládežnických vedoucích na školení KAMu, o finanční podpoře těchto aktivit nebo nákupu související literatury.Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=997