Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Antonín   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 2, komentářů celkem: 5010, adminů: 23, uživatelů: 3100
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 756 571

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 21 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Komentáře: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi
Posted on Pátek, 11. listopad 2011 @ 11:31:59 CET Vložil: Mainstream

Církevní restituce poslal BohemianAnonymus

Na začátku listopadu byl na portálu GS uveřejněn článek Liberecký sbor BJB navrhuje, aby BJB odmítla majetkové narovnání . Zúčastnil jsem se diskuse a byl jsem jedním uživatelem vyzván, zda bych ze svých komentářů neudělal článek pro Notabene. Po velkém váhání tak činím. 

1. Úvod

Nejde mi o prezentaci různých právních názorů na problém, protože existují i fundované názory, že vláda nyní  plošně předává i majetek, jehož dřívější vztah k církvi je nanejvýš pochybný. Jde mi o křesťanský pohled. Rozhodl jsem se doplnit a upravit některé své komentáře z nichž první jsou už z r. 2008.2. Stručný popis problému

Pro oblast narovnání vztahů mezi státem a církvemi budu nadále používat sice nepřesný, ale krátký název Církevní restituce (CR). Ti, kteří o ně usilují, operují tezí „Co bylo ukradeno, se má vrátit“. Proti této tezi nelze namítat vůbec nic, protože vede k odstranění křivdy, tedy nastolení spravedlnosti. Vzniká ale otázka, zda je možné tuto tezi uplatňovat neomezeně, či nikoliv.
 
Obecné tvrzení, že svoboda individua končí tam, kde začíná svoboda druhého, je pravdivé, neboť jde v podstatě o parafrázi Mt.7:12. Podobně lze říci, že nároky jedné strany (v tomto případě církví) končí tam, kde začínají nároky druhé strany, tj. národa. Jen tak nedojde mezi oběma stranami ke konfliktu. Pokud by došlo k nějaké hořkosti, mohla by v budoucnu vydat nedobré ovoce.
 
V této části budu obhajovat tyto teze:
 

1) národ (občany) nelze ztotožnit se státem (státní mocí jako viníkem nezákonností)

2) ať již budou CR probíhat jakkoli, neměly by se dotknout národa. Není-li to možné, neměly by se realizovat vůbec.
 
Existuje hojně užívané tvrzení: Co stát ukradl, má vrátit.“ Avšak „stát“  je velice všeobecný pojem, vejdou se do něj viníci, i nevinní, věřící i nevěřící, potomci perzekucí i lidé narození po pádu totality. Ti všichni ze svých daní CR zaplatí.
 
Původcem veškerých nezákonností v minulosti byla velice omezená skupina lidí, tedy KSČ se svým mocenským aparátem. Ten by měl být zodpovědný za své činy – jejich vinu nelze svalit na bezmocný národ. My, co jsme zažili vládu jedné strany víme, že i s mírnými projevy nesouhlasu se režim tvrdě vypořádal.
 
Národ vždy pyká za zlé činy svých vůdců: ztrátou osobní svobody, snížením životní úrovně, a mnohdy i svými životy, je-li svými vůdci perzekuován, nebo vržen např. do války. 

„Stát ukradl, stát má vrátit“. Co jsem však ukradl já jako součást národa a občan státu, abych to vracel??? VŮBEC NIC!!! Profitoval jsem jakýmkoli způsobem z minulého režimu? NIKOLI!!!  A takových jako já jsou milióny!!! POKUD TEDY ZA ZVŮLI MINULÉHO REŽIMU BUDEME PLATIT VŠICHNI, NEVINNÍ I VINNÍCI,  ZNAMENÁ TO ŽE BYL NA NÁROD VZTAŽEN PRINCIP KOLEKTIVNÍ VINY.
 

3. Duchovní rozměr CR

Mám za to, že církve by měly nadřadit biblické hledisko nad světským. To mj. znamená, že likvidace křivd by měla být provedena na účet viníka a nikoli národa. Že se církvím stala křivda, je nepochybné. Tuto křivdu ale nelze likvidovat za cenu vzniku křivdy nové – tj. křivdy na národu, protože odškodnění církvím budou platit i nevinní – věřící i nevěřící.  A tzv. „obyčejní“ lidé, plní obav z budoucnosti se oprávněně ptají: „PROČ MY??? Já se ptám: proč ne ti, kteří tyto křivdy způsobili, nebo jejich následníci?
 
Sám fakt, že církve trvají na finančních náhradách křivd celým národem (které se nejvíce dotknou těch nejchudších), pak znamená, že se církve vydělily z národa,  nadřadily nad národ, (PÝCHA!!!) aby pak na národu uplatnily princip kolektivní viny.
 
Zákonem o politických stranách č. 15/1990 Sb. byla uznána KSČ za legitimní existující politickou stranu, která je právnickou osobou. Nynější KSČM, která převzala majetek strany, by tedy měla převzít i její závazky vůči národu. Náhrada křivd by měla být provedena z majetku této strany. Pokud by nestačil, měly by církve od dalších nároků upustit. Připustíme-li vznik nové křivdy, pak nepůjde o nic menšího, než o uplatnění principu kolektivní viny na národu. Sudetských Němců se zastal pan Havel – ale kdo se zastane Čechů?  
 
Pokud je mi známo, po listopadu 89 církve nevystoupily proti zjevnému rozkrádání tohoto státu (pokud tomu tak není, pak mě prosím opravte), ač to učinit mohly. Měly dokonce v PS evangelického faráře Karáska. CÍRKVE SE NESTALY SVĚDOMÍM NÁRODA – V KONTRASTU S NIMI JAN KŘTITEL ODVÁŽNĚ VYTKL VLÁDCI JEHO NEMRAVNOST (Mt. 14). Proto na nynějším neblahém stavu tohoto státu mají svůj podíl. Jak je možné, že proti tomuto rozkrádání naplno  vystoupil jen „neznaboh“ Petr Cibulka, který tehdy správně tvrdil, že jde o největší dělení majetku od Bílé hory a vyzýval národ k tomu, aby se konečně probudil?  Mám za to, že dřívější mlčení církví došlo dnes konečně odměny. Konečně jim něco spadlo ze stolu těch mocných.
 
Bez kolosu ŘKC by CR vůbec nevznikly. Nespornou genialitu a  intelektuální nadřazenost ŘKC nad nekatolickým zbytkem vidím v tom, že si ŘKC za státní peníze, tedy peníze od nás všech, nekatolíky v podstatě koupí – aniž by kromě svého úsilí investovala jedinou korunu!!! Vyjednavači ŘKC si v tomto procesu vedou skvěle. Z mého pohledu to jsou skuteční architekti budoucnosti, skuteční inženýři lidských duší, skuteční aktéři – zatímco nekatolíky vnímám jako statisty, kulisy, či jak kdosi na GS napsal, „křoví“.
 
Představitelé nekatolických církví, kteří se nechali vtáhnout do tohoto procesu, nerozpoznali jeho nebezpečí a setrvají v něm až do konce, se stanou prakticky hrobaři svých církví, za něž mají odpovědnost před Pánem! To má další důsledek v tom, že tím dojde de facto k uznání nadřazenosti ŘKC nad nimi, neboť jen ŘKC (ne Bohu!!!) budou nakonec nuceni za získané finanční prostředky projevit svou vděčnost.
 
Jestliže dříve představovaly nekatolické církve určitou intelektuální a duchovní „alternativu“ k ŘKC, pak vtažením do tohoto procesu a jeho ukončením bude tato jejich kvalita anulována – dostanou se tak do pasti, z níž již nebude úniku. Od této chvíle už nic nebude bránit jejich splynutí s ŘKC, které pak bude jen otázkou času. S hlediska objektivity musím uznat, že tato akce, její provedení, načasování, etc. byla ŘKC provedena naprosto bezchybně – své nekatolické partnery „přečetla“ skvěle. Prostě ŘKC už teď své partnery přehrála na celé čáře.
 
V diskusi na sousedním GS bratr Pastýř napsal, že pokud by církve nabízené narovnání odmítly, strhnou na sebe Boží požehnání. S tím naprosto souhlasím. Zdá se však, že církvím na Božím požehnání mnoho nezáleží – alespoň ne tolik, jako na penězích. Ale obojí současně mít nemohou.
 
To, že odpovědnost za křivdy nechce nést viník, je normální.  Ale to, že křesťanské církve souhlasí s tím, aby toto břímě nesli většinou nevinní, je velice na pováženou. Ignorují tím totiž základní Spasitelův zákon, který má univerzální platnost:
 
Gal. 6:2 „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“
 
LÉPE KŘIVDU STRPĚT, NEŽ JI ZPŮSOBIT!  JESTLIŽE NEJSOU UPLATŇOVÁNY NÁHRADY NA VINÍKOVI, NEMĚLY BY BÝT UPLATŇOVÁNY VŮBEC.

CR se realizují právní cestou, tedy výhradně ve světské rovině. Biblické hledisko se neuplatňuje. Církve se zde prezentují jako privilegovaný světský subjekt, kterému se na rozdíl od jiných vše vrací plošně a kterého nezajímá čistota způsobu nabytí majetku. Ničím se neliší od světa. Jestliže byla církev ze světa vyvolena (J.15:19) pak se ptám, jak se její vyvolenost ve věci CR projevuje?
 
Je dojemné, jak se v této věci představitelé církví svým mlčením snaží chránit viníka (proč asi?), zatímco s národem jednají tvrdě – jako s viníkem. Necitlivost k těm nejslabším a nejpotřebnějším je úděsná. Když jde o peníze, tak jdou Boží zákony stranou. BUDE PAK SVĚDECTVÍ CÍRKVÍ O KRISTU VŮBEC VĚROHODNÉ? NESTANOU SE PAK PŘEKÁŽKOU NA CESTĚ K NĚMU?

Církvím vůbec nevadí přijímat peníze od lidí, kteří nic nezavinili, dokonce i od těch, kteří v době totality nežili. Jestliže toto pokládají za správné, jestliže jim „ani na mysl nevstoupilo“ že jednají špatně, dokumentuje to jediné – JEJICH VZDÁLENOST OD KRISTA. Opravdu si vedení zúčastněných církví myslí, že jednají spravedlivě??? Mají svědomí???
 
Jak by počínání církví zhodnotil Spasitel? Mám za to, že takto:
 
Mt. 5:20 „Nebude-li vaše spravedlnost O MNOHO přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, JISTĚ NEVEJDETE do království nebeského.“
 
BohemianAnonymus 
Příbuzné odkazy
· Více o Církevní restituce
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Církevní restituce:
Počty vyznávajících členů křesťanských církví v ČR a církevní restituce


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.42
Hlasů: 7


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


komentář bratra Pastýře (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Mainstream v Pátek, 11. listopad 2011 @ 11:41:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
vkládám zde zmíněný komentář bratra Pastýře:

1. Ještě bych doplnil, že - tuším -  církevní majetek nebyl znárodněn podle nějakého zákona o konfiskaci církevního majetku, ale podle zákonů, do jejichž působnosti tento majetek patřil. Mnohé  tedy bylo podle znárodňovacích dekretů prezidenta republiky z roku 1945 ještě před rokem 1948, a na ně se restituce obvykle nevztahují. Sem patří zřejmě potravinářský průmysl, jako třeba lihovary. Některé položky, podle informací ve sdělovacích prostředcích, patří sem, a nepodléhají restitucím.

2. U znárodňování po roce 1948 pak jde o další věc, a to, že často řadový restituent se navrácení dočkat nemohl, ale církvi má být navráceno všechno plošně. Tím je podle mne narušen princip právní rovnosti občanů před zákonem a dochází k privilegizaci církve.

3. A za třetí, podle některých právních expertů církev nárokuje majetek, který ji nepatřil, protože u některých věci nelze z právního pohledu jasně vymezit podíl státu a církve. To se týká zejména věci hlouběji do historie.

Takže líbivé heslo, že je třeba vrátit, co se ukradlo není možná zcela pravdivé. Opravdu se žádá jen to, co bylo ukradeno?

Domnívám se, že pokud by nějaká církev (ne třeba ta, která není v seznamu, té se to může mluvit) jednoznačně odmítla toto podporovat, strhne na sebe Boží požehnání. Pokud by ještě nebyla ekumenicky přestrašená a politicky korektní, a řekla, že to není fér, věřím, že by se k ní Bůh přiznal. Ovšem dnešní ekumenické bratříčkování, katolické kličky, zákulisní jednání a péče o vlastní imidž to asi jentak někomu nedovolí.

Ptám se slovy Jošafata: To už zde není žádný prorok Hospodinův?

Re: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 19. listopad 2011 @ 13:19:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento článek byl někým vyvěšen na GS. Článek i komentáře je možné nalézt zde.  BA
Re: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 28. leden 2020 @ 19:14:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych zde uveřejnil i pohled nevěřícího člověka na církevní restituce, sloupkaře deníku "Právo" Jiřího Hanáka uveřejněného tamtéž, dne 25.8. 2012. (Podtržení je mé)

Jiří Hanák
Nenávistník

Napsala mi čtenářka paní V., že ve svých textech vyjadřuji nenávist k náboženství vůbec a k církvi katolické zvláště. Po prohrábnutí paměti rád vznáším proti tomuto názoru odpor. Už proto, že něco takového bych svým dědům, pradědům, prapradědům a jejich bábám z jižní Moravy nemohl udělat. 

Od nich znám píseň, zpívanou při poutích na Velehrad. "Kolik že bouří nad námi se vzneslo, o život bylo zápasit  nám v boji. Mohutné sídlo Svatopluka kleslo, Velehrad víry bez pohromy stojí." Dosud bych dal dohromady latinsky zpívaný Otčenáš, jakož i vznešenou "nobis datus, ex intacta virgine". Latinskou mši jsem měl vždycky rád a mohli bychom si ji s paní V. zanotovat, pokud bych jí ovšem stačil. 

Pro ilustraci připomenu tři údy katolické církve, které se mi zapsaly do paměti. Náš vesnický farář páter Němčák, člověk dobrotivý i statečný. PO prvním přijímání nás pozval na oběd do své farní zahrady a servíroval cosi neobvyklého, totiž chřest. 
Na druhém místě je místní velký sedlák. Člověk zbožný, o Božím těle vždycky nosil jednu z tyčí baldachýnu nad knězem. Když však za ním přišla vesnická chudoba, zda by jí neprodal kousek másla (v obchodech tehdy nebylo nic), odpověděl: řekni doma, že mám, ale na boty! Později ho rozkulačili a bylo to veliké svinstvo, přese všechno.
A do třetice páter Zvěřina. "Absolvent" uranových mlýnů v jáchymovském lágru, člověk mimořádný, který zde chybí. Jeho kréda "nikdo mne nedonutí nenávidět" se snažím držet. 

Za nenávistníka se opravdu nepovažuji, to paní V. chybně vyvozuje z mého údajného odporu k církevním majetkovým restitucím. Ale ani to není pravda. Nejsem proti restitucím, jsem ale proti neslýchané zlodějně na společnosti, kterou ve jménu nápravy majetkových křivd na církvích chystá Nečasova vláda. 

Kdyby šlo jen o to, nahradit církvím, co jim sebral komunistický režim, nebylo by o čem mluvit. I tak by však pro poctivost měl být udělán výkaz má dáti - dal. Bývalý režim nechal zchátrat spousty církevního majetku, současně však investoval milióny do oprav některých z nich. Hůře však: církve mají dostat i majetky, které jim sebrala i tzv. druhá pozemková reforma před únorem 1948. A tu posvětila i tehdejší lidová strana v čele s monsiňorem Šrámkem. Toho za komunistu těžko lze vydávat.

Stojí snad církve nad zákonem, který nedovoluje prolamovat únorovou hranici? A kdo takový zákon schválil? Proč se má církvím dostat výsady, že finanční náhrady budou chráněny před inflací, když se toto dobrodiní upírá živořícím důchodcům? A proč se ve výši náhrad skrývá i ušlý zisk, něco, o čem se restituentům občanským ani nezdálo? Proti tomu jsem, neboť to je zlodějna.

Hovořím o církvích, týká se to však hlavně církve katolické. Těch šestnáct ostatních je jen křoví, uplácené církví největší, aby drželo basu. V podstatě korupce. Opět přede mnou vyvstává obraz onoho arogantního pažravého sedláka, který máslo má, ale na vlastní boty. V katechismu jsme se učili, že Bůh odpouští těm, kteří nevědí, co činí. Jenže církev katolická ví, co činí. Jak si to zodpoví před instancí nejvyšší? 
Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.12 Seconds