Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Kvido   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 3613, komentáře < 7 dní: 63, komentářů celkem: 3338, adminů: 23, uživatelů: 352
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

4 313 516

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 13 návštěvník(ů) a 1 uživatel(ů) online.
arthur

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

První kazatelka v historii BJB
První řádná kazatelka v historii Bratrské jednoty baptistů

Rozhovor se sestrou kazatelkou Martinou Matysovou a jejím manželem

Životopis první kazatelky BJB

Volby Výkonného výboru BJB - duben 2013

- Výsledky voleb Výkonného výboru BJB pro funkční období 2013-2017

- Profil kandidáta na předsedu VV BJB - duben 2013

- Profil kandidáta na místopředsedu VV BJB - duben 2013

- Profil kandidáta na tajemníka VV BJB - duben 2013

- Profily kandidátů na členy VV BJB - duben 2013


Nová platforma uvnitř BJB
V BJB vzniká nová platforma - tentokráte fundamentalistická

Stanovisko sboru Na Topolce k otevřenému dopisu Vladislava Donáta ml. a spol.

Odpověď Dobroslava Stehlíka na otevřený dopis Vladislava Donáta ml. a spol.

Reakce některých účastníků setkání z 3. září 2011

Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Hledání v Bibli

Biblický verš:
Klíčové slovo:


HYDE PARK ČESKÝCH BAPTISTŮ


 

Vítejte

v Hyde Parku

českých baptistů

Zavítali jste na stránky, které jsou neoficiálním nezávislým prostorem,
na kterém můžete zcela svobodně vyjadřovat svoje názory,
posílat články nebo psát komentáře na témata,
týkající se baptistického hnutí v České republice i ve světě.

Přejeme vám všem dobrou vůli, nově navázaná přátelství, úctu k oponentům i mnoho radosti a Božího požehnání ze stránek NOTABENE. 

°


Přímé přenosy z bohoslužeb sborů BJB

Brání vám nemoc, stáří nebo odloučení návštěvě vašeho shormáždění?

Zveme vás k účasti na společenství u Božího Slova prostřednictvím přímých přenosů 

BJB Aš

neděle 9:00 h., pátek 18:30 h

BJB Cheb

neděle 9:00 hod, 15:00 hod

BJB Kroměříž

neděle 9:30 hod

Klikni na on-line vysílání BJB Aš

Klikni na on-line vysílání BJB Cheb


Klikni na on-line vysílání BJB Cheb
 

BJB Brno

neděle 9:00 h, čtvrtek 19 h

BJB Karlovy Vary

neděle 9:30 h, středa 18:30 h

BJB Olomouc

neděle 9:30-11:00


Klikni na on-line vysílání BJB Brno


Klikni na on-line vysílání BJB Karlovy Vary
 

Klikni na on-line vysílání BJB Karlovy Vary

Sbor BJB Olomouc zahájil vysílání bohoslužeb on-line


HISTORIE


Poslední řeč Martina Luthera Kinga 3.4. 1968, den před jeho smrtí
SOUČASNOST

 

Ohlasy na odmítnutí BJB finanční náhrady z církevních restitucí


Probíhající diskuse o revokaci rozhodnutí odmítnout finanční náhradu    Ohlasy z ekumeny na odmítnutí náhrady

   BJB v médiích    Ohlasy veřejnosti na odmítnutí finanční náhrady  

Diskuse o církevních restitucích


Prohlášení: Křesťanské svědectví v multináboženském světě: Doporučení pro vedení misie
Misie poslal Nepřihlášený

Preambule

Misie náleží k vlastnímu bytí církve. Hlásání slova Božího a podávání svědectví světu je základem pro každého křesťana. Zároveň je nutné jej vykonávat v souladu s principy evangelií, s plným respektem a s láskou ke všem lidským bytostem.

Papežská rada pro mezináboženský dialog (Pontifical Council for Interreligious Dialogue, PCID), Světová rada církví (World Council of Churches, WCC) a na pozvání WCC Světová evangelikální aliance (World Evangelical Alliance, WEA) si byly vědomy napětí mezi lidmi a komunitami různých náboženských přesvědčení i různých výkladů křesťanského svědectví, a proto se po pět let scházely, aby společně reflektovaly toto téma a vytvořily dokument, který by sloužil jako soubor doporučení pro vedení křesťanské misie po celém světě. Úkolem tohoto dokumentu není, aby byl teologickým prohlášením o misii, ale aby se zabýval praktickými otázkami spojenými s křesťanským svědectvím v multináboženském světě.

Účelem tohoto dokumentu je povzbudit církve, církevní rady a misijní organizace, aby reflektovaly své současné misijní metody, aby použily doporučení z tohoto dokumentu a tak, bude-li to třeba, připravily vlastní pokyny pro podávání svědectví a misii mezi lidmi jiného vyznání a těmi, kteří nevyznávají žádné konkrétní náboženství. Autoři doufají, že křesťané po celém světě budou dokument studovat prizmatem svých vlastních zkušeností ve vydávání svědectví o své víře v Krista slovem i skutkem.

Vložil: Mainstream v Úterý, 31. březen 2015 @ 18:19:46 CEST (12 čtenářů)
(Více... | 10011 bytů | komentáře? | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: V čem mě obohatila zbožnost evangelikálního hnutí?
Teologie poslal Nepřihlášený

I.    Úvod

Dovolte mi nejdříve charakterizovat zbožnost - spiritualitu jako takovou a potom se zaměřit na zbožnost evangelikální a její přínos. Slovo spiritualita vychází z řeckého pneumatikos a později z latinského spiritualis - to vše znamená duchovní. Spiritualitou se označuje způsob duchovního života, který označuje především pojmové objasnění prožívání životní závislosti na Bohu. Karel Rahner definuje spiritualitu jako "vědomé a metodické rozvíjení víry, naděje a lásky." Tak, jako se snažíme rozvíjet své duševní schopnosti, svůj intelekt, paměť, tak se snažíme jako křesťané rozvíjet duchovní oblast svého života. Jak žít nový život v Duchu svatém? Křesťanská spiritualita má být christocentrická - to znamená, má být věrná evangeliu. V 1K 3,11 je řečeno: "Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je už položen, a to je Ježíš Kristus".

Různé typy spirituality:
1.     Kontemplativní tradice - podtrhuje prožívání lásky k Bohu. Skrze prožívání Boží lásky k nám a naší lásky k Bohu přichází do našich životů pokoj, který přemáhá naše odcizení.
2.     Posvěcenecká tradice - obsahuje důraz na život, který podle Písma funguje. Tato tradice pomáhala lidem následovat Krista a uschopňovala žít celistvý a duchovně fungující život v hříšném světě.
3.     Charismatická tradice - důraz na život, který je ponořen, zmocněn a veden Duchem svatým. V naplnění Duchem můžeme sloužit a přinášet svědectví života s Bohem na této zemi.
4.     Tradice sociální spravedlnosti - život naplněný soucitem a touhou po sociální spravedlnosti pro všechny lidi. V této tradici se odráží touha milovat bližní a sloužit světu tak, aby zde přebývala spravedlnost.
5.     Inkarnační tradice - podtrhuje život, který zpřítomňuje a zviditelňuje říši neviditelného ducha. V této tradici prožíváme Boha a jeho aktivitu v každodenním životě.
6.     Evangelikální tradice - život založený na živém Božím slovu, které k nám mluví skrze psané a zvěstované Boží slovo. V této tradici je zakoušena Boží moudrost, která tvoří základ života a uschopňuje nás k vydání počtu z naděje.

Evangelikální zbožnost, nebo jak se někdy říká spiritualita, je širokým proudem uvnitř křesťanství. Je typická samozřejmě pro církve probuzeneckého - evangelikálního typu, ale žije také v církvích lidových (Církev anglikánská, luterská, reformovaná a římskokatolická). V lidových církvích je tato zbožnost zpravidla nesena lidmi, kteří prožili osobní probuzení, přijali autoritu Bible, jako Božího slova a začali praktikovat každodenní učednictví a následování ve vztahu ke Kristu.

Vložil: Mainstream v Úterý, 31. březen 2015 @ 10:14:45 CEST (27 čtenářů)
(Více... | 22138 bytů | komentáře? | Komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Koalice misionářů? Sbližování mezi evangelikály a katolíky
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

V konzervativním protestantismu evangelikálního a charismatického ražení dochází ke zcela zásadní změně ve stanovení vztahů k římskokatolické církvi, což nalézá ohlas ve vnímání evangelikálů katolickou církví.

V ekumenické studii k transkonfesním hnutím z roku 1976 bylo poukázáno na to, že výzva evangelikálního hnutí historickým církvím spočívá v tom, že „vzhledem k často formálnímu, nezávaznému křesťanství a církevní příslušnosti (...) se poznává a zdůrazňuje nutnost osobního rozhodnutí a závazku (...) poskytnutí prostoru pro bezprostřední, spontánní přístup každého křesťana k Písmu (...) a postavení všech forem církevního života, křesťanského svědectví a církevní služby pod normu Písma svatého“. Výzva charismatického hnutí církvím spočívá v tom, že „často neosobní, konvenční a ztuhlé formy bohoslužby je třeba oživit (...) vzhledem k často jednostranně účelově orientované, intelektualizované zbožnosti se má dát větší prostor dimenzi chvály (...) nejen v teologických výpovědích, ale i v životě věřící obce je nutno dát více prostoru působení Ducha Svatého, aby (...) byl posílen život víry jednotlivců i celé obce“. (Neue transkonfessionelle Bewegungen, Frankfurt 1976, s. 39) S ohledem na hnutí koncentrovaná na akci se konstatuje, že jejich výzva církvím spočívá „v požadavku oprostit se od falešné (...) niternosti (...) a tázat se, do jaké míry a v jaké formě mají vzhledem ke své provázanosti se společenskými strukturami a podle svého poslání plnit aktivní a proměňující úlohu vzhledem ke společenským strukturám všude v tomto světě.“ (Tamtéž, s. 38)

Tyto věty vyjadřují něco i dnes platného. Výklad transkonfesních hnutí provedený v citované studii vychází z toho, že i když je lze v jednotlivostech posuzovat kriticky, je třeba je považovat za indikátory církevních deficitů, a proto brát jejich výzvu vážně.

Vložil: Mainstream v Úterý, 31. březen 2015 @ 09:40:55 CEST (25 čtenářů)
(Více... | 13483 bytů | komentáře? | Komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Názory: Kam směřuje ekumena s římskokatolickou církví?
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Ekumenické události a dokumenty římskokatolické církve odhalují důležité poznatky o potenciálních cílech ekumenické spolupráce. Pomáhají nám pochopit, k čemu má z pohledu katolické církve ekumenická spolupráce směřovat.

Ekumenické společenství není pro katolickou církev cílem samo o sobě. Je nástrojem, nebo platformou, která slouží na cestě k dosažení jednoty. Obrazně řečeno jednoty „pod jednou střechou“, která by měla stále více vzrůstat až do konce věků. Otázka je, jak má taková jednota podle nich vypadat v praxi.

V tomto článku bych chtěl upřít pozornost na dvě věci, které spolu souvisí. První je návrh představeného komunity Taizé br. Aloise přednesený na novoroční ekumenické slavnosti 1. 1. 2015 v katedrále sv. Víta v rámci evropského setkání Taizé v Praze. Tou druhou je katolický dekret o ekumenismu.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 30. březen 2015 @ 21:56:06 CEST (68 čtenářů)
(Více... | 8063 bytů | 2 komentáře | Názory | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4)

Všeobecné: Sedm posledních slov našeho Spasitele z kříže
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Sedm posledních slov našeho Spasitele z kříže – meditační texty k velikonočnímu úklidu duše

Když jsem pročítal velikonoční poselství, nikdy jsem si nevšiml nějaké logické posloupnosti v tom, co Kristus řekl z kříže. S těmito sedmi větami jsem se setkal až skrze známé dílo J. Haydna, které doporučuji, si k těmto textům pustit. Pokud chcete velikonoční týden projít i s pomocí těchto textů, zde je pár myšlenek vedoucích k osobnímu zamyšlení a meditaci. Texty mohou sloužit k určitému velikonočnímu úklidu duše.

Ideální je každý den číst jeden z textů a propojit ho i s texty k zamyšlení.
Vložil: Mainstream v Neděle, 29. březen 2015 @ 14:47:42 CEST (67 čtenářů)
(Více... | 22306 bytů | komentáře? | Všeobecné | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Kam kráčíš, ekumeno?
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Ekumenické hnutí křesťanských církví považuji za hnutí, které vzniklo z Ducha svatého. Slova o jednotě Kristova těla máme v Bibli od samých počátků církve. Byl to ale dobrý a svatý Boží Duch, který nově vnukl mnoha křesťanům touhu o jednotu usilovat a rozvíjet ekumenické hnutí. Toto hnutí hraje důležitou roli v životě křesťanských církví. Když se díváme na západ slunce, můžeme vidět široké spektrum barev. Podle místa pozorování je možné vidět různá zbarvení oblohy. Jeden člověk nevidí všechny odstíny, celé spektrum barev. Boží slovo nás učí, že každý poznává částečně. Můžeme to číst v 1K 13,12: „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne."

Jsem vděčný za to, že patřím k církevní tradici, která se zrodila z probuzeneckého hnutí. Ekumenické hnutí se zrodilo z duchovních probuzení, která bývala programově nadkonfesijní a nadnárodní. Z těchto důvodů vznikla v roce 1846 v Londýně Evangelická aliance a s ní spojený nadkonfesijní Alianční týden modliteb. Od té doby se začali křesťané různých denominací scházet každoročně k modlitbám. Dále mě k ekumenismu vede dědictví domácí české reformace, které ve své bratrské podobě vykazuje mnoho ekumenických snah a dosahuje vrcholu v díle J. A. Komenského. Tento teolog, biskup a pedagog v době strašné třicetileté války a sám v exilu, byl ochoten spolupracovat i s jezuity, pokud půjde o šíření Kristova evangelia.

Vložil: Mainstream v Sobota, 28. březen 2015 @ 21:42:33 CET (130 čtenářů)
(Více... | 13622 bytů | 3 komentáře | Texty | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Zprávy: Pozvání na setkání rodin
Rodičovství poslal Nepřihlášený

Zveme Vás srdečné pozvání na setkání rodin s dětmi celé naší Jednoty v rekreačním středisku Kletečná od 8. do 10.května. Je to nová příležitost k vzájemnému poznání, obohacení i povzbuzení. Prosíme, abyste toto pozvání předali všem rodinám ve svých sborech. Místo jsme jsme úmyslně vybrali ve středu republiky, aby bylo co nejdostupnější všem.
Pokud byste mohli přijet i s hudební skupinou, budeme rádi a zařadíme vaši službu do programu.

Součástí víkendu bude také fotbalový turnaj. Pokud dáte dohromady tým (viz pozvánka), budeme rádi, když se přihlásíte, abychom turnaj mohli lépe připravit. Pokud byste rádi hráli, ale nemáte dostatečný počet hráčů a sami si nedomluvíte nějakou koalici sborů, nevadí. Napište nám to také a na místě ještě nějaké týmy poskládáme.

Vložil: Mainstream v Sobota, 28. březen 2015 @ 21:42:00 CET (42 čtenářů)
(Více... | 1556 bytů | komentáře? | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Společné prohlášení k učení o ospravedlnění
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Vyhlášeno Světovým luterským svazem a Papežskou radou pro jednotu křesťanů

Preambule

(1) Učení o ospravedlnění mělo pro luterskou reformaci 16. století ústřední význam. Platilo za ”první a hlavní článek” a zároveň za ”řídící a soudní instanci všech částí křesťanského učení”. Učení o ospravedlnění - ve své reformační podobě a speciálním hodnocení - bylo zvláště zastáváno a hájeno proti římskokatolické teologii a církvi tehdejší doby, které zastávaly a hájily učení o ospravedlnění jiné povahy. Z pohledu reformace právě v učení o ospravedlnění spočívalo jádro diskuse. Tak došlo k tomu, že jak v luterských vyznavačských spisech, tak v usneseních tridentského koncilu římskokatolické církve se objevují odsudky učení druhé strany; ty zůstávají dodnes v platnosti a působí rozdělení mezi církvemi.

(2) Učení o ospravedlnění si v luterské tradici uchovalo svůj zvláštní status. Proto od počátku zaujímalo důležité místo v dialogu luteránů s římskými katolíky.

Vložil: Mainstream v Pátek, 27. březen 2015 @ 12:58:22 CET (137 čtenářů)
(Více... | 24053 bytů | 5 komentáře | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4.5)

Komentáře: Křesťan zítřka bude mystik
Teologie poslal Nepřihlášený

"Křesťan zítřka bude mystik, nebo vůbec nebude," prohlásil kdysi Karl Rahner a jeho slova se už zřejmě potvrzují v situaci církví:

- evangelické skupiny (zpravidla tzv. reformovaného charakteru) se mystice programově uzavřely a leží zřejmě na smrtelném loži. Jinak je tomu asi jen tam, kde se přimkly k charismatické či pietistické zbožnosti, z nichž druhá uchovává něco z mystické zkušenosti Lutherovy;

- katolická obnovená liturgie je přes všechny své klady v krizi. Obrat mnohých věřících zpět k tridentské mši nelze hodnotit jen jako projev nepoučitelnosti a staromilství; jde o to, že věřící nikdo neuvedl do nové liturgie, takže jejich subjektivní zisk (jejich schopnost registrovat mystický prvek) je skutečně pod úrovní toho, co jim dávala tridentská mše. Hlavní rozdíl obnovené liturgie je v obnově důrazu na společenství, jak tomu bylo i v reformační obnově liturgie. Reformační obnova však nestála jen na historicko- teologických úvahách, ale právě na oné obnovené starocírkevní mystice, jak ji představoval Luther. Při ztrátě této dimenze vnímají jak katoličtí, tak evangeličtí věřící vpodstatě jen lidskou akci.

Vložil: Mainstream v Pátek, 27. březen 2015 @ 12:56:20 CET (97 čtenářů)
(Více... | 7373 bytů | komentáře? | Komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Názory: Kdo stojí v pozadí jabloneckých stanovisek k ekumeně
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Teologickou autoritou, která stojí v pozadí jabloneckých stanovisek k ekumenismu, je Miloš Šolc - bývalý kazatel a představitel BJB. Kazatel, který z Bratrské jednoty baptistů demonstrativně vystoupil a přesto vyučuje v jabloneckém sboru BJB.

Jeho kázání z 1.3.2015 na téma "Ekumena ve světle Písma" stojí za poslech, pokud se chcete trochu více dozvědět o myšlenkovém světu jabloneckých.

Vložil: Mainstream v Pátek, 27. březen 2015 @ 00:21:35 CET (204 čtenářů)
(Více... | 715 bytů | 3 komentáře | Názory | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.33)

Prohlášení: Postoj jabloneckého sboru BJB k ekumenické spolupráci
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Napsali jsme dopis představitelům všech církví a denominací v Jablonci, kde vysvětlujeme náš pohled na ekumenu. Toto stanovisko se pochopitelně netýká pouze jablonecké ekumenické spolupráce, ale vyjadřuje i náš postoj k ekumeně obecně. Aby bylo toto naše stanovisko všeobecně přístupné, zveřejňujeme ho na našich sborových stránkách. Toto vyjádření si můžete stáhnout zde (PDF formát).

Staršovstvo Bratrské jednoty baptistů v Jablonci n/N zástupcům místních církví a denominací.

Věc: Vysvětlení našeho současného vztahu k ekumenické spolupráci.
Vložil: Mainstream v Úterý, 24. březen 2015 @ 15:24:59 CET (351 čtenářů)
(Více... | 14167 bytů | 27 komentáře | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.33)

Prohlášení: Jablonečtí separatisté navrhují vystoupení BJB z Ekumenické rady církví
BJB a ERC poslal Nepřihlášený

Návrh sboru BJB v Jablonci n/N pro jednání Sjezdu delegátů konaném dne 25.4.2015 v Aši.

Návrh: Navrhujeme, aby BJB jako celek vystoupila z Ekumenické rady církví.

Už delší dobu jsme znepokojeni snahou o sbližování a sjednocování (dnes už nejen) křesťanských církví a denominací. Děje se to na základě vzájemné „korektnosti“ a tolerance bez ohledu na zjevené pravdy Písma. Nejlépe snad tuto skutečnost ukazuje letošní ekumenická Novoroční bohoslužba v chrámě sv. Víta, kde zazněla naprosto otevřeně výzva přijmout „římského biskupa jako služebníka bdícího nad svorností mezi bratry a sestrami“; a to dřív než dojde rozpravám o pravdách teologického učení 1).

Vložil: Mainstream v Neděle, 22. březen 2015 @ 22:27:08 CET (393 čtenářů)
(Více... | 3378 bytů | 23 komentáře | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Názory: Čtyři nebezpečí v duchovním vedení
Sborový život poslal Nepřihlášený

Německý psycholog W. Schmidbauer v knize „Syndrom pomocníka“ definuje čtyři nebezpečí, kterým jsou vystaveni pracovníci v pomáhajících profesích. Dovolil bych si dodat, že podobným nebezpečím jsou vystaveni i duchovní. Snad mi čtenáři odpustí, že se nebudu snažit každý tento typ podložit nějakou typologií z Bible. Viděl jsem podobné pokusy u některých „pokřesťanštěných“ psychologických testů a přišlo mi to zbytečné a přitažené za vlasy.

Vložil: Mainstream v Středa, 18. březen 2015 @ 21:01:05 CET (145 čtenářů)
(Více... | 7457 bytů | komentáře? | Názory | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Zprávy: ČSSD stáhla novelu o povinnosti církví zveřejňovat zprávy
Diskuse o odluce poslal Nepřihlášený

ČSSD stáhla senátorskou novelu, která měla zavést povinnost církví zveřejňovat zprávy o jejich hospodaření. V úvodu březnové schůze horní komory to dnes za předkladatele oznámil František Bublan (za ČSSD). Zdůvodnil to mimo jiné tím, že účel novely lépe naplní chystaný vládní návrh o veřejné prospěšnosti.

Vložil: Mainstream v Středa, 18. březen 2015 @ 20:43:59 CET (103 čtenářů)
(Více... | 2255 bytů | komentáře? | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Události: Václav Budovec, obránce svobody svědomí
Přednáška poslal Nepřihlášený

Předneseno 21. června 2014 v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze při pietním shromáždění k uctění památky sedmadvaceti popravených představitelů českého odboje.

Václav Budovec z Budova byl nejvýznamnější z evangelíků, kteří si v r. 1609 vymohli na císaři Rudolfu II. náboženskou svobodu, a to jak pro silně většinové luterány, tak i pro silně menšinové bratry. Státní zákon, který vstoupil do dějin pod názvem Majestát Rudolfův, podepsal císař 9. července 1609. Luteráni a bratří se domohli na císaři náboženské svobody jen díky tomu, že překonali antipatie, které k sobě měli z minulosti. Největší zásluhu na jejich sjednocení k spolupráci měl Budovec. Sám bratr, získal si takovou autoritu vzděláním a diplomatickými schopnostmi, ale především svým plným nasazením pro evangelium, že v nejsložitějších situacích převážilo jeho slovo.

Vložil: Mainstream v Neděle, 15. březen 2015 @ 19:09:00 CET (122 čtenářů)
(Více... | 9997 bytů | komentáře? | Události | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Mezinárodní den žen a Bible
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Zatímco v Anglii Jane Austinové ještě v osmnáctém století dcery nemohou zdědit majetek po otci, Bible ženám už čtyři tisíce let před tím toto právo uznává. Hospodin rozhoduje skrze Mojžíše ve prospěch Selofchadových dcer v případě dědičného podílu. Těchto pět sester, které se nebály přihlásit o své právo je uvedeno v Bibli jmenovitě dvakrát: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa.  Bůh výslovně označuje jejich požadavek za oprávněný. (4. Mj 27,1-8 a Jozue 17,3-4)

V Bibli se vyskytují ženy prorokyně, nejznámější z nich Debora, a dvě z biblických knih jsou pojmenovány podle jejich hlavních hrdinek: Ester a Rut. Ideální žena-manželka, která je popsaná v knize Přísloví (31 kapitola) a kterou si Židé každý sváteční páteční večer staví před oči, rozhodně není uťápnutá hospodyňka u plotny. Je to žena statečná, jejíž chvála začíná o její hodnotě. Její hodnota je mnohem větší než hodnota drahých perel, vlastně se vůbec nedá vyčíslit.

Vložil: Mainstream v Středa, 11. březen 2015 @ 18:01:56 CET (163 čtenářů)
(Více... | 1922 bytů | komentáře? | Všeobecné | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Občanské sdružení Slovo života v Černé Hoře
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Word of Life Česká republika je křesťanská mezidenominační organizace působící jako občanské sdružení. Její oficiální název je "Slovo života v Černé Hoře". Činnost této organizace je zaměřena převážně na práci s dětmi a mládeží formou různých aktivit, např. letní tábory, sportovní turnaje, biblické kluby aj.

Word of Life Česká republika je součástí mezinárodní organizace Word of Life Fellowship (www.wol.org), která v roce 2015 oslaví 75 let své práce s mládeží. Má svůj počátek v USA na ulicích New Yorku. Během svého působení se rozrostla na 5 kontinentů a 72 zemí v celém světě.

Vložil: Mainstream v Středa, 11. březen 2015 @ 18:01:01 CET (195 čtenářů)
(Více... | 2995 bytů | 1 komentář | Všeobecné | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Zprávy: Developer Radim Passer plánuje postavit v Praze světové muzeum Bible
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Developer Radim Passer plánuje v Praze do pěti až sedmi let vybudovat světové muzeum Bible, mělo by se stát součástí jeho BB Centra. Passer pro něj chce vyčlenit menší budovu s rozlohou dva až dva a půl tisíce metrů čtverečních, řekl.

Už teď je v areálu, který se má po dokončení rozkládat na 37,5 hektaru, křesťanská mateřská i základní škola. Sídlí tu také vegetariánská restaurace a obchod se zdravou výživou, které patří pod občanskou organizaci Maranatha, již Passer založil před třinácti lety. Nedávno tu přibyl i kostel, který slouží jako společenské centrum adventistům sedmého dne, k nimž se Passer hlásí.

Vložil: Mainstream v Středa, 11. březen 2015 @ 15:23:14 CET (181 čtenářů)
(Více... | 3774 bytů | komentáře? | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Názory: Je plný úvazek v církvi či misii správná varianta?
Principy poslal Nepřihlášený

Na moje poslední blogy, které se týkaly plnočasových pracovníků a lidí v pomáhajících profesích, reagovalo poměrně dost lidí. Někteří osobně, někteří v diskusích. Jsem rád, když se občas povede vyvolat smysluplnou diskusi. Pojďme se podívat na ještě jeden zajímavý aspekt.

Na dvou místech apoštol Pavel připomíná, že nebyl místnímu sboru na obtíž, protože si vydělával na práci vlastníma rukama (1 Tes 2, 16 a 2 Tes 2, 9). V 1 Kor 4, 12 Pavel výslovně připomíná, že „s námahou pracuje vlastníma rukama“ (spolu s dalšími apoštoly). Ve Sk 18, 3 Pavel zůstává v Korintu, kde slouží slovem, ale „nepracuje na plný úvazek“, nýbrž se živí civilní prací, konkrétně šije stany. Zmínek o propojení civilní práce a prací duchovní je v NZ dost, i když bychom z nich asi nemohli udělat nějaký zásadní princip. Tyto zmínky chápu velmi dobře, protože v mém životě byly doby, kdy jsem pro sbor pracoval zadarmo. Dávalo mi to jednu důležitou věc – vnitřní svobodu. Tu mám stále, nyní především díky skvělému sboru, kde působím.

Mezi křesťany je běžné, že pokud se někdy rozhodne jít do misie, na sbor nebo obecněji do plnočasové služby, začne hledat sponzory nebo se předpokládá, že se o něj postará sbor či vedení církve. Chápu to. Z vlastní zkušenosti vím, že pracovat na „full - time“ je práce vystačující na mnoho hodin denně a že se skutečně nenudíte. Nenudíte se ale ve většině zaměstnání, takže není třeba se litovat… Skoro nikdy jsem se ale nesetkal s pohledem, který též vidíme v Písmu a to dokonce u Pavla – tedy že si obživu nebudu shánět oslovováním sponzorů, ale běžnou prací. Jistě toho tolik nestihnu, ale přesto… Pavel někdy tuto variantu volil.
Vložil: Mainstream v Středa, 11. březen 2015 @ 15:22:14 CET (176 čtenářů)
(Více... | 5133 bytů | 1 komentář | Názory | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Ruská pravoslavná morálka je odpověď Západu
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Putinovo Rusko není ani zdaleka totéž jako komunistický Sovětský svaz. Jedná se nejen o dvě různé země (nezapomínejme, že současné Rusko je o dost menší než Sovětský svaz), ale i politický systém a ideologie mají jen velmi málo společného. Spojuje je snad důsledné potírání opozice. Jedním z mnoha rozdílů je přístup k náboženství a především k ruské pravoslavné církvi. Komunisté církev tvrdě potlačovali, nyní jsou pravoslavní pevnou oporou nového šovinistického Ruska.

I v devadesátých letech byl vztah ruského státu k pravoslavné církvi poněkud kuriózní. Připomeňme, že církvi byly darovány daňové úlevy na dovoz cigaret a alkoholu. Pravoslavná církev se tak stala jedním z významných obchodníků s těmito komoditami. Takové bylo Jelcinovo Rusko. Dnes nemá pravoslavná církev privilegia daňová, církevní hodnostáři zato mají exkluzivní postavení ve společnosti.

Vložil: Mainstream v Středa, 11. březen 2015 @ 15:22:02 CET (133 čtenářů)
(Více... | 4469 bytů | komentáře? | Komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Názory: Katolická církev je prý základem života malých obcí
Katolicismus poslal Nepřihlášený

V Arcibiskupském paláci proběhlo minulý týden další setkání mezi kardinálem Dominikem Dukou a předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Karlem Havlíčkem. Jednání se dále zúčastnil Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference a Karel Štícha, vedoucí správy majetku a hlavní ekonom diecéze. Dnešní jednání již nastínilo konkrétní formu spolupráce. AMSP ČR aktuálně připravuje pro katolickou církev pravidelný informační servis, zaměřený na legislativní, daňové a právní novinky a stává se odborným konzultantem představitelů České biskupské konference v problematice správy majetku a malého podnikání.

Vložil: Mainstream v Středa, 11. březen 2015 @ 15:21:21 CET (127 čtenářů)
(Více... | 2200 bytů | komentáře? | Názory | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Zpráva o registraci Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve v ČR
Principy poslal Nepřihlášený

Průběh a závěry registračního řízení Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve v ČR (UPŘKC v ČR) na Ministerstvu kultury ČR jsou jedinečným svědectvím o uplatňování totalitní ideologie falešné tolerance a humanismu. Jde o zneužití pojmu lidských práv k jejich potírání a o ideologický systém zaměřený k odmítání křesťanství i principů elemantární spravedlnosti, s níž stojí a padá každý, i sekulární, stát. Nejde zde jen o diskriminaci naší náboženské menšiny, ale o nastolení ideologického a politického systému, který zavádí dosud nevídanou formu nejintenzivnějšího pronásledování všech křesťanů.

Charakteristika církve

UPŘKC v ČR je samostatnou křesťanskou církví východní katolické tradice s liturgií sv. Jana Zlatoústého. Sdílí katolickou víru v primát sv. Petra a jeho nástupců. Od 1. 5. 2011, kdy Benedikt XVI. tzv. beatifikoval Jana Pavla II. a potvrdil tak jeho apostatická gesta synkretismu s pohany, a následně také sám zorganizoval apostatické setkání světových náboženství v Assisi, se UPŘKC v ČR vatikánským papežům nepodřizuje. Stolec sv. apoštola Petra pokládáme za neobsazený. Pramenem víry UPŘKC v ČR je Boží zjevení obsažené v Písmu svatém a tradici katolické církve.
Vložil: Mainstream v Sobota, 07. březen 2015 @ 10:48:59 CET (189 čtenářů)
(Více... | 13598 bytů | 1 komentář | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Prohlášení: Žádost představitelům církví o vyjádření postoje k hodnotovému pluralizmu
Principy poslal Nepřihlášený

23. 2. 2015

Vážený představiteli církve,
Ministr kultury ČR Daniel Herman (katolický kněz) protiprávně zamítl registraci naší Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve (UPŘKC v ČR). Viz: Správa o registraci na stránce: uprkccr.com (http://uprkccr.com/cz/clanky/nase-cirkev/registrace/sprava-o-registraci-ukrajinske-pravoverne-recko-katolicke-cirkve-v-ceske-republice.html).

Byli jsme onálepkováni jako netolerantní, protože se důsledně držíme křesťanské víry. Ministr Herman a další úřady aplikují ideologii falešné tolerance a bezbřehého pluralizmu. Církev, která svou křesťanskou víru považuje za plně správný pohled na svět a nekřesťanská vyznání považuje za nepravdivé a nesprávné systémy, nesmí podle ideologie pluralizmu oficiálně působit a její přesvědčení tolerováno není! Avšak nekřesťanská náboženství, jejichž vyznavači po celém světě denně vraždí desítky křesťanů i jiných nevinných lidí, vedou „svaté“ války, utlačují, zotročují a vyhánějí křesťanské obyvatelstvo, mají v ČR své organizace zaregistrované a požívají ochrany našeho státu!
Vložil: Mainstream v Úterý, 03. březen 2015 @ 20:47:01 CET (200 čtenářů)
(Více... | 3831 bytů | 1 komentář | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Zprávy: Informace Výkonného výboru BJB č. 1/2015
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

1. Informace z jednání VV dne 26. ledna 2015

Předseda informoval o návštěvách sborů. VV následně hovořil o aktuálním životě sborů Litoměřice, Děčín, České Budějovice a stanic v Bělé pod Bezdězem a Valašském Meziříčí.

VV projednával záležitosti časopisu Rozsévač. Novým předsedou redakční rady je br. Szolles, šéfredaktorkou časopisu je sestra Marie Horáčková a jejím zástupcem je br. Stano Král. Redakční rada žádá VV o příspěvek na doplacení ztráty na poštovném za rok 2014 ve výši 17.400 Kč. VV v této souvislosti požádal o přehled hospodaření Rozsévače za rok 2014 a o případném příspěvku rozhodne na základě těchto údajů.

Br. předseda Kern informoval o přehledu ordinovaných kazatelů Jednoty. VV rozhodl znovu podat návrh sjezdu delegátů na doplnění komise duchovní služby o bratra Erika Polohu a bratra Radka Pospíšila. Br. Kern však osloví další případné ordinované kazatele, zda by byli ochotni se zapojit v práci této komise.

VV byl informován, že bratr Jaroslav Pospíšil kazatel sboru v Teplé bude končit službu ke konci roku 2015. Kromě tohoto sboru hledají kazatele také sbory v Děčíně a Vikýřovicích.

VV byl informován o žádosti třebenické stanice Sboru BJB v Praze 4 tedy sboru Petra Chelčického o vstup do BJB. Br. Šíp odpoví sboru ohledně formulace této žádosti a postupu podle našich řádů.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 26. únor 2015 @ 19:47:15 CET (214 čtenářů)
(Více... | 4892 bytů | komentáře? | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Zprávy: Pozvání na mezinárodní teologickou konferenci o Mistru Janu Husovi
Akce poslal Nepřihlášený

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé sestry, milí bratři,
 
při příležitosti 600.výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa Vás srdečně zveme na Mezinárodní teologickou konferenci, která se uskuteční ve dnech 9.-12.dubna tohoto roku v Praze. Bude nám ctí, přijmete-li naše pozvání a konference se zúčastníte. Bližší informace naleznete v přílohách.  Zároveň si Vás dovolujeme poprosit, abyste povědomí o konferenci dle svého uvážení dále šířili, např. v podobě vyvěšení informace o ni s tímto letákem a přihlašovacím formulářem na své webovské stránky. Konference je otevřena všem přihlášeným. Těšíme se na případné shledání!

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 26. únor 2015 @ 19:45:03 CET (174 čtenářů)
(Více... | 1153 bytů | komentáře? | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Názory: Čertova kopýtka v duchovní práci II.
Principy poslal Nepřihlášený

V minulém článku jsem popsal určitá úskalí práce v pomáhajících profesích s tím, že jsem vybral specifickou oblast tzv. práce „duchovní“. Jak bylo napsáno, může se jednat nejen o kazatele, kněze, pastora, ale i misionáře atd.

Chtěl bych ukázat na ještě další rys. Když hledáte nějaké zaměstnání, pak je zcela legitimní se ptát, jaký bude plat. Prostě pracujeme proto, abychom se uživili. Na tom není nic pokleslého. Kdybyste se při vstupním pohovoru (v CB je to rozhovor v Radě CB) zeptali „a kolik za to budu brát“, asi by tato otázka působila divně. Sice se svůj plat pochopitelně dozvíte, ale vlastně by vás to moc nemělo zajímat. Klíčové je povolání, nikoli peníze. Stejně tak by působilo divně, kdyby na otázku „a proč děláš kazatele“ naše odpověď byla „kvůli penězům“. Nechci propírat platy kazatelů a duchovních, určitě nepatří k nejvyšším, zároveň ani k nejnižším. Jenže o to by „oficiálně“ vůbec nemělo jít. Duchovní totiž nepracuje, on slouží. Všimněme si toho, jak se tento fakt projevil třeba v jazyce. Lidé „začali pracovat“ kazatel „nastoupil do služby“. Bratr kazatel nechodí v neděli do práce ale „poslouží Božím slovem“. Je na tom něco špatného? Není, nijak to práci duchovních nesnižuje, navíc o „službě“ hovoříme např. i u lékařů, zdravotních sester a v dalších profesích, kde se očekává víc než jen profesionální přístup. Co je oním „víc“? Pocit poslání, kdy posláním je myšleno to, že práci nedělám jen kvůli penězům, ale i z přesvědčení. Jenže v této dvojakosti je háček, který je dnes již velmi dobře popsán v odborné i populární literatuře, která se pomáhajícím profesemi zabývá. O co tedy jde.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 26. únor 2015 @ 19:44:39 CET (160 čtenářů)
(Více... | 8971 bytů | komentáře? | Názory | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Život: Čertova kopýtka v duchovní práci I.
Principy poslal Nepřihlášený

Několik let mám možnost zabývat se problematikou lidí pracujících v pomáhajících profesích. Do této kategorie spadají i pastoři (kněží, kazatelé – říkejme tomu, jak chceme), misionáři a vůbec lidé pracující v církvi nebo v paracírkevních organizacích. Tedy lidé se věnují krásnému úkolu, kterým je jednak pomoc druhým a jednak zvěstování evangelia. Co více si přát a co lepšího dělat!

Jenže jak známo, ani krásný cíl nezabrání tomu, aby o jeho dosažení neusilovali nesprávní lidé. Jakkoli je práce duchovního ušlechtilá, nese v sobě řadu čertových kopýtek. Dokonce někdy nejen čertových, ale přímo ďáblových. Jaká to jsou?

Pomocné profese obecně a tedy i práce duchovní, přitahuje nejen lidi charakterní a schopné, ale někdy i lidi vnitřně silně nevyrovnané, kteří svoje problémy – většinou podvědomě, chtějí vyřešit tím, že začnou pomáhat druhým. Známý autor A. Green toto vtipně vystihl slovy: „Když nemohu reformovat sebe, začnu reformovat klášter (tedy druhé).“ Svoje problémy řeší tím, že je neřeší, protože řeší klášter.
Vložil: Mainstream v Sobota, 21. únor 2015 @ 09:54:40 CET (230 čtenářů)
(Více... | 7288 bytů | komentáře? | Život | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Martin Luther King už v novém filmu ´´Selma´´ nesní svůj sen
Historie baptistů světová poslal Nepřihlášený

Dne 28. srpna 1963 Martin Luther King pronesl svou slavnou 16minutovou řeč nazvanou Mám sen. „Sním o tom, že mé čtyři malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle charakteru,“ řekl na slavném shromáždění proti rasové segregaci.

„V novém hollywoodském životopisném snímku však tato slova nesmějí zaznít,“ píše magazín Hollywood Reporter

Veškeré projevy slavného černošského kazatele jsou totiž chráněny copyrightem jeho potomků, a práva na doslovnou citaci si zakoupil režisér Steven Spielberg. 

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 19. únor 2015 @ 09:54:57 CET (199 čtenářů)
(Více... | 2504 bytů | komentáře? | Tvorba | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Zprávy: Evangelikální teologické fórum: Pojetí autority duchovního v 21. století
Principy poslal Nepřihlášený

Sdružení evangelikálních teologů pořádá dne 23. března 2015 teologické fórum na téma Pojetí autority duchovního v 21. století. Teologické fórum se bude konat ve Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15.

Výbor Sdružení evangelikálních teologů prosí, aby přihlášky k účasti byly zaslány do 19. 3. 2015 na adresu: pavel.cerny@cb.cz nebo písemně na adresu: Dr. Pavel Černý, Soukenická 15, 110 00 Praha.

Vložil: Mainstream v Pátek, 13. únor 2015 @ 11:52:11 CET (252 čtenářů)
(Více... | 1784 bytů | komentáře? | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Apokryfy neboli Deuterokanonické knihy
Teologie poslal Nepřihlášený

Knihy „kanonického rozdílu“

V návaznosti na tradici Bible kralické, jejíž první, šestidílné vydání, zahrnovalo v pátém dílu starozákonní apokryfy, vychází nyní ve vydavatelství Biblion také tento svazek. Jako apokryfy se označují spisy, které nebyly všeobecnou církví přijaty do biblického kánonu. Zatímco v případě Nového zákona panuje mezi křesťanskými církvemi téměř všeobecná shoda v tom, které knihy do něho patří a které nikoli, u Starého zákona existují vedle sebe dvě tradice.

Reformační církve uznávají palestinský kánon hebrejské Bible o 39 knihách, zatímco katolická církev a východní ortodoxní církve užívají Starý zákon rozšířený o knihy publikované v tomto svazku. Texty, které zde předkládáme, tedy nejsou jakýsi zvláštní typ mimobiblické literatury. Jsou to knihy „kanonického rozdílu“, knihy, které zbudou z Bible katolické církve, vyjmeme-li všechny knihy uznávané v reformačních církvích.

Vložil: Mainstream v Pátek, 13. únor 2015 @ 11:50:52 CET (221 čtenářů)
(Více... | 6750 bytů | komentáře? | Texty | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Diplomové práce o baptistických sborech


Případová studie brněnské baptistické skupiny Odel Hin Drom


Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů

e-Knihovna
 
Pozadí a teologie Kurzů Alfa

e-Knihy ke stažení zdarma!

Témata archivu e-Knih:

Argumenty
Modlitby
Partnerství
Polemiky
Poezie
Povídky
Studie
Zkušenosti
E-knihy pro mobilní telefony a PDA
MOBIPOCKET READER


Kam chce vést KAM českou církev?


Církevní restituce a BJB

Proč Bratrská jednota baptistů odmítla peníze z tzv. církevních restitucí?

Prohlášení Výkonného výboru BJB po Sjezdu delegátů 20.4.2013

74% delegátů sborů BJB pro definitivní odmítnutí smlouvy se státem

Reportáž ČT ze sjezdu delegátů BJB - duben 2013

Proč baptisté řekli ne

Tajemník EBF: BJB došla ke správnému rozhodnutí

BJB nepříjme finanční vyrovnání podle zákona o majetkovém vyrovnání !

Anketa
V kterém českem překladu Bible si čtete nejčastěji?

Ekumenický překlad
Kralická bible
Bible21
Český studijní překlad
Jeruzalémská bible
Slovo na cestu
Český katolický překlad
Překlad Nového světa
jiný překlad
Bibli nečtuVýsledky
Ankety

Hlasů: 38
Komentářů 1

Vtip

S úsměvem

Po přijetí církevních restitucí


Webové stránky Bratrské jednoty baptistů a zařízení BJB
Bratrská jednota baptistů v ČR

Baptismus

Odbor mládeže BJB

Misijní odbor BJB

Diakonie BJB

VOŠ sociální a teologická - Dorkas


Novinky portálu GRANO SALIS
·Znásilněná modlitba!
·Omyly a zklamání v ŘKC
·Nad vybranými verši NZ 9
·Jednota Ducha
·Místem války Evropa?
·Nový svetový poriadok
·Potřetí. Prospívá Martino KC
·Italští evangelikálové a římští katolíci
·Policie musí šetřit trestné činy rozvracení republiky.
·Baptisté, kteří opouštějí ekumenu

více...

SJEZD DELEGÁTŮ BJB 2013

Prohlášení Výkonného výboru BJB po Sjezdu delegátů 20.4.2013

- Usnesení Sjezdu delegátů BJB v Chebu 20. 4. 2013

- Sjezd delegátů odmítl návrh jabloneckého sboru na doplnění Ústavy BJB

- 74% delegátů sborů BJB pro definitivní odmítnutí smlouvy se státem

Branka

pro články

pro komentáře

Nastavit jako výchozí stránku!....

 Odhlásit

založeno L. P. 2004

Licence Creative Commons

Notabene
Hyde Park českých baptistů
podléhá licenci
Creative Commons
 Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported
 


Webové stránky sborů a kazatelských stanic BJB


Brniště

Brno


Brno - neslyšící


Brno - ruskojazyčný

České Budějovice

Cheb I.


Cheb II.


Jablonec nad Nisou


Karlovy Vary


Karlovy Vary - ruskojazyčný


Kladno - ruskojazyčný


Kraslice


Kroměříž


Kuřim


Liberec


Litoměřice


Lovosice

Lovosice - sbor Petra Chelčického


Olomouc

Ostrava


Pardubice


Plzeň - ruskojazyčný


Plzeň - Mozaika
 
Praha 3 - Vinohrady


Praha 3 - mezinárodní


Praha - Vinný kmen - ruskojazyčný


Praha 4 - Topolka


Praha 6 - Šárka Valley - mezinárodní


Praha - církev 21. století - ruskojazyčný


Pustá Rybná

Sokolov

Šumperk


Teplá


Uherské Hradiště

Vikýřovice


Vsetín


Vysoké Mýto

Zlín

Znojmo

ŽatecVedoucí Grano Salis Network - Tomas; PR a marketing - Stepan
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 1.23 Seconds