Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Vratislav   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 4776, komentáře < 7 dní: 9, komentářů celkem: 4427, adminů: 23, uživatelů: 2366
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 671 509

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 21 návštěvník(ů) a 2 uživatel(ů) online.
informator
rakato

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Prohlášení: Text Smlouvy o vypořádání mezi Českou republikou a církvemi
Posted on Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 16:03:59 CET Vložil: Mainstream

Dokumenty poslal Nepřihlášený

Česká republika
za níž jedná: RNDr. Petr Nečas, předseda vlády
na straně jedné
a
... [název církve nebo náboženské společnosti, dále jen církev]
za níž jedná: ... [jméno, příjmení a název statutárního orgánu církve]
na straně druhé
 
uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:


Článek 1
Úvodní ustanovení

... [jméno, příjmení a název statutárního orgánu církve] prohlašuje, že je statutární orgán ... [církve], který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2
Vypořádání nároků

1. ... [církev] se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky .... [církve] za původní majetek .... [církve], právnických osob zřízených nebo založených jako součást .... [církve] a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti .... [církve] k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3
Finanční náhrada

1. Česká republika se vůči ... [církvi] zavazuje, že ... [církvi] vyplatí paušální finanční náhradu (dále jen ,,finanční náhrada") v celkové výši ... Kč (slovy: ... korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a ... [církev] se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádáni prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4
Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále vůči ... [církvi] zavazuje, že podobu 17 let ode dne nabyti účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen ,,přechodné období“) vyplatí ... [církvi] příspěvek na podporu její činnosti (dále jen ,,příspěvek").

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších  předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5% částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5
Společné ustanovení

1. Česká republika a ... [církev] se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanoveni o odstoupení od smlouvy, ustanoveni o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a ... [církev] postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započteni, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem ...

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne ...

za Českou republiku                                                                                                            za ... [církev]
RNDr. Petr Nečas                                                                                                                 ... [jméno, příjmení a název statutárního orgánu církve] 
předseda vlády České republiky

Zdroj: Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Církví adventistů sedmého dne


 
Příbuzné odkazy
· Více o Dokumenty
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Dokumenty:
Návrhy pro Volební sjezd delegátů 27. - 28. 4.2007 v Praze


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Text Smlouvy o vypořádání mezi Českou republikou a církvemi" | Přihlásit/Vytvořit účet | 4 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Závazek zůstat v právním režimu státem regulované církevnosti (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavel v Sobota, 09. únor 2013 @ 12:10:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví..."

Všimněte si velmi dobře: církve, které podepíšou tuto smlouvu se de fakto zavážou, že pro příštích 30 let setrvají v právním režimu státem regulovaného církevnictví  - myslím tím práva a povinnosti právnické osoby podle zákona o církvích a náboženských společností. Nové povinnosti může církvím stanovit nejenom zákonodárce ale též soudy - a to i evropské!

Tak například právo vykonávat církevní sňatky se časem může aplikovat též jako povinnost oddávat homosexuální páry.

Britský parlament odhlasoval v tomto týdnu sňatky homosexuálů. Není to zdaleka první země Evropské unie, která tak učinila. Nedávno tak učinila i francouzský parlament. Podobnou legislativu má Dánsko, Belgie, Švédsko, Portugalsko nebo Španělsko. Dá se předpokládat, že v se dohledné době tak stane ve všech zemích Evropské unie.

Rozhodnutí britského parlamentu vyvolalo nevoli anglikánů a katolíků. Obávají se totiž důsledků, a to zcela oprávněně. Mají totiž nedávnou zkušenost s praktickou aplikací zákona o umožnění adopce dětí homosexuálním párům.

Agentura „Catholic Care“, která jako poslední ve Spojeném království zprostředkovávala adopce v souladu s naukou katolické církve, a tudíž nikoliv pro homosexuální páry, definitivně prohrála svůj pětiletý právní spor a nebude dále oprávněna provozovat svou činnost. Agentura poukazovala na své právo neposkytovat asistenci párům stejného pohlaví, kteří se mohou obrátit na jiné adopční kanceláře. Soud však přihlédl k nařízení vládního úřadu s ambivalentním názvem „Charitní komise“ (Charity Commission), podle něhož dobročinné spolky operující na území Spojeného království musí respektovat zákon o rovných příležitostech a evropské směrnice. Podle tohoto regulačního orgánu charitativní činnosti mají homosexuální dvojice „neoddiskutovatelné rodičovské schopnosti“. Třinácti církevním agenturám, jež adopce zprostředkovávaly, nepovolil výjimku, dopřál jim pouze 21 měsíců přechodného období.   Námitky těchto agentur se týkaly rovněž lidských práv. Panovala totiž přijatelná praxe, kdy homosexuální zájemce o adopci odkazovaly na podobné agentury sekulární. To po přijetí zákona nesměly nadále činit, a tím se jejich pracovníci dostali do konfliktu svědomí. Apel na homosexuální páry, aby to respektovaly, samozřejmě nefungoval – takže některé agentury radši ukončily činnost.   Uzákonění homosexuálních manželství povede k podobné morální otázce, i když jsou zatím britské církve ujišťovány o opaku. Otázka zní: co se stane ve chvíli, kdy církev odmítne z důvodu přesvědčení sezdat homosexuální pár? Bude se to brát jako porušení zákona? Jak obstojí jejich obhajoba před evropskými soudy?   Už chápete, do jakého chomoutu lezou církve, které uzavřou smlouvu o majetkovém vyrovnání?
Re: Text Smlouvy o vypořádání mezi Českou republikou a církvemi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: informator v Středa, 13. únor 2013 @ 22:03:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavá informace z blogu Mikuláše Pavlíka, předsedy Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne:

13.2.2013

Od bratov baptistov som získal ešte minulý týždeň aj cenné a overené informácie o možnostiach individuálneho vyjednávania so štátom o podobe zmluvy. Oni si to overovali, pretože chceli so štátom uzavrieť zmluvu, kde by oddelili od seba finančnú náhradu a podporu na činnosť cirkvi. Tento úmysel bol striktne zo strany štátu odmietnutý. Buď sa podpíše zmluva v znení, ako je navrhnutá štátom podľa zákona, alebo sa nepodpíše. Pre nich nepodpísať zmluvu je výhodnejšie, pretože sa nepripojením k zmluve zriekajú len finančnej náhrady, ale neprichádzajú o podporu na činnosť cirkvi.

Zdroj: http://mpavlik.casd.cz/Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.48 Seconds