Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Ilja   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 4694, komentáře < 7 dní: 1, komentářů celkem: 4330, adminů: 23, uživatelů: 2367
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 507 789

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 20 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Fundamentalisti: Tři nebezpečné nesmysly ´´biblicky věřících křesťanů´´
Posted on Pátek, 23. červen 2017 @ 19:26:40 CEST Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Když někdy slýchávám, že je někdo „biblicky věřící“ musím se ptát, kterému výkladu Bible věří. Prostě není pravda, že věřím jen Bibli. Pokud by tomu tak bylo, místo kázání bychom četli jen Bibli (a nejlépe v původním jazyce, protože i překlad je do jisté míry výkladem). Chci tím napsat, že naše chápání Bible je vždy zabarveno naší kulturou, osobní historií, denominací nebo sborem atd. Dokonce si dovolím tvrdit, že tvrzení, že „my jsme ti jediní bibličtí“, je známkou sektářství. Zároveň je to tvrzení nesmírně pohodlné, protože nám dává pocit, že „my víme“ a ti ostatní jsou mimo. Protože ostatními pohrdám a nebi je prostě neberu, na svoje akce zvu jen a pouze svoje řečníky, čtu svoje knihy, kteří nebo které jen potvrzují moji pravdu. Tím se dostávám to tzv. jeskyně ozvěn, kdy něco říkám a vrací se mi jen to, co chci slyšet. Chápu tento přístup u různých sekt, je mi smutno, když se s tímto přístupem setkávám u křesťanů. 

Z tvrzení o „jediných biblických křesťanech“ plyne první nesmysl a tím je apriorní odpor k ekumeně. Jak v katolických, tak protestantských kruzích se vyskytují skupiny, pro které ti druzí jsou heretici. V protestantismu se pak vyskytují bojůvky, které se nekamarádí vůbec s nikým včetně protestantů. Odvolávají se na svůj správný výklad Bible, ale o Bibli v jejich případě jde až na druhém místě. Mnohem více totiž věří ve svůj výklad Bible, ve svojí doktrínu, podle které překrucují Bibli. Dobře je to vidět na výroku Ch. Spurgeona Kalvinismus je evangelium a nic jiného. (Charles Spurgeon, The New Park Street Pulpit, Vol. 1, 1856).

Jakkoli Spurgeona mám rád, zde se mýlil. Kalvinismus není evangelium, ale jen jeden ze způsobů, jak evangelium vykládat. Často se popisované skupiny točí kolem otázek stvoření (pochopitelně jediný správný výklad je stvoření za šest dní), kolem vyvolení, posledních věcí, žen v církvi a několika dalších oblastí. Jiné výklady než jejich jsou údajně nebiblické a pokud je někdo učí, je otázkou, zda je „biblickým křesťanem“. Častou odpovědí je, že není. 

Zvláštní pifku pak tito křesťané mají na katolicismus. Ten je pro ně herezí par excelence (což ale někdy platí i obráceně) Z toho lze implicitně vyvodit, že autoři jako např. J. Zvěřina, O. Mádr, T. Špidlík, A. Green, K. Lachmanová,  O. Vácha a další jsou nejen mimo, ale že se jedná o apoštoly lži. Asi není třeba k těmto nesmyslům nic dodávat. 

Je správné, když ta která církev zastává učení, které vyčetla v Písmu. Zároveň platí, že poznáváme jen zčásti a kdo si myslí, že poznal cele, je mimo. Nebezpečí těchto lidí je v tom, že některé přitahují svým černobílým viděním světa, Bible a církve. Tím nechci tvrdit, že nemáme porovnávat, hledat správné odpovědi, nesouhlasit spolu, nenazývat herezi herezí, netvrdím, že některé věci v Písmu nejsou černobílé a nebo že máme zastírat, že jsme jiní. Nejsem zastáncem rozbředlého ekumenismu, který zastírá naši jinakost. Máme ale spolu jako věřící mluvit a máme se sjednotit na tom základním, co dělá křesťanství křesťanstvím. Tím je spásné dílo Ježíše Krista. 

Druhým nesmyslem, kterého jsem si u „biblicky věřících“ všiml, je odpor k psychologii. V časopise Zápas o duši, který „biblicky věřící“ do určité míry reprezentuje, se můžeme dočíst následující „perlu“ z hlavy jakési studentky vyšší odborné školy: „I věřící člověk se občas dostane do situací, kdy potřebuje pomoc někoho moudřejšího, znalejšího Bible. Má-li k tomu příležitost, může využít biblického poradenství. Biblické neboli noutetické poradenství má za cíl vznešené ideály typu: …láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. (Gal 5,22-23)  V naší zemi se takové poradenské kurzy pro křesťany již také dělají. Aplikovat sekulární psychologii na lidské problémy se v mnoha případech může zdát mnohem jednodušší, protože rozmazluje lidskou duši. Sekulární psycholog podpoří klienta v jeho názorech, které mu jsou vlastní, aby jako pán svého osudu a kormidelník své duše objevil „pravdu“ ve svém nitru. Biblické poradenství však čerpá pravdu zvnějšku, od Stvořitele, který nejlépe rozumí člověku, neboť jej sám stvořil. Sekulární psychologie nutí člověka vplynout do hlubin svého nitra a hledat problémy“. http://www.reformace.cz/zod/zapas-o-dusi-nebo-psychologie-cislo-118

Nepopírám, že biblické poradenství má u křesťanů svoje nezastupitelné místo, zároveň svoje místo má i sekulární psychologie – pochopitelně je-li dobře prováděná. Nepřál bych milé autorce, aby se dostala do klinických depresí, problémů s rozdvojenou osobností nebo aby její dítě mělo ADHD. Pokud se jí to stane, doporučuji jak rozhovor s duchovním, tak dobrého psychologa – pokud bude mít to štěstí a nějaký v jejím okolí bude. 

Neuvěřitelné tvrzení ohledně psychických nemocí přináší známý kazatele A. Barkóci, který všechny psychické nemoci přisuzuje démonům https://www.youtube.com/watch?v=iRInet0sWHk Tvrdí, že až bude „rozseta Kristova sůl na Slovensku, nebude Slovensko nemocné psychicky“. Ano bylo by to krásné, kdyby se psychické nemoci vyhýbaly znovuzrozeným křesťanům. Jenže se nevyhýbají ani jim, protože i oni jsou součástí padlého světa a k tomu, aby vás schvátila psychická nemoc, nemusíte nutně hřešit a už vůbec do vás nemusel vstoupit démon. Jistě je třeba vědět o limitech psychologie, je třeba vědět, že křesťanství jde nejen k pojmenování problému, ale i k vyznání hříchů, je jasné, že křesťanství a psychologie není jedno a to samé, ale to nijak psychologii nedegraduje. Jen jí to dává meze, o kterých ale řada psychologů dobře ví. 

Třetím nesmyslem, který „biblicky věřící“ často opakují, je tvrzení, že současná církev je v krizi díky tomu, že z křesťanství se stala zábava. Často je pak poukazováno na rostoucí církve a je vytahována jejich snaha oslovit současného člověka a to způsoby, které se lidem ve světě líbí. Pravdou je, že biblicky věřící alespoň v naší zemi skutečně nerostou, ale zajisté to není tím, že by kázali „pravé evangelium a pokání“, které lidi spíše varuje a proto se lidé skrze ně neobrací.

Církve nebo sbory, které alespoň v ČR dlouhodobě rostou, rostou nikoli kvůli nějakému populismu, ale velmi dobré snaze kontextualizovat evangelium. Soudím tak alespoň podle CB, ze které jsem a pár dalších společenství, které znám. Žádný z rostoucích sborů se na vlně populismu neveze. Není třeba v každém kázání hned mluvit o pokání, protože tak nečinil ani Ježíš, ani Pavel. Tím ale netvrdím, že o pokání nemáme mluvit nikdy. Není známkou populismu, když se lidé při kázání zasmějí. Ten, kdo nesnáší humor, totiž není Bůh, ale ďábel. Je zcela správné, když při bohoslužbách dokážeme skrze chvály nebo hudbu (říkejte tomu, jak chcete) nebo skrze sakrální architekturu dotknout emocí. Je jen dobře, když je prostředí církve nastaveno tak, aby se v něm nevěřící cítili dobře. 

Ještě jeden citát ze Zápasu o duši. „Jen během několika málo let se „zábava“ stala uznávanou zbraní našeho boje a rozvinula se v misii. V tomto ohledu se neustále „klesalo“. Od „hlasitého promlouvání“, jak ho činili puritáni, Církev postupně utlumovala své svědectví, pak přimhouřila oči před lehkovážnostmi doby a omluvila je. Potom je začala tolerovat na svém území a nyní je přijala a poskytla jim domov ve jménu „zasažení davů a získání pozornosti lidí“. Ďáblovi se sotva kdy podařilo něco chytřejšího než to, že našeptal Kristově církvi, že součástí její misie je poskytovat zábavu lidem s výhledem, že je získá do svých řad.“ http://www.reformace.cz/reformace-c-31/dablova-misie-prostrednictvim-zabavy

Misionální církev je církví nízkoprahovou a je jen dobře, když i skrze zábavu do ní přichází lidé, kteří by jinak nikdy nepřišli. Nevím, co Ježíš dělal na svatbě, ale zřejmě se tam bavil a jako bonus udělal víno! Jenže zábava a víno nebyl cíl. A stejné je to se zábavou v církvi. V našem sboru mnoho lidí přišlo do církve skrze zábavu, které se říká sport… a jiní skrze hudbu. Až potom se setkali s Kristem. Že by se jednalo o duchovně nedozrálé jedince? Co když platí, že lze plakat jak kvůli smíchu tak kvůli pokání? Že se to nevylučuje? 

Závěrem lze jen napsat, abyste se nenechali výše zmíněnými třemi důrazy zviklat. Jsou zcestné. Jak ekumena, tak psychologie, tak zábava spojená s evangelizací mají svoje místo i v životě křesťana a církve. Všechny tři oblasti mají svoje nepochybné limity, ale jen proto je není třeba zatracovat. 

David Novák

autor je kazatelem Církve bratrské, od roku 1999 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři, od roku 2013 je předsedou České evangelikální aliance, byl zvolen předsedou Rady Církve bratrské a funkce by se měl ujmout v roce 2017

Zdroj: http://david-novak.blogspot.cz 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 3.66
Hlasů: 3


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Tři nebezpečné nesmysly ´´biblicky věřících křesťanů´´" | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Tři nebezpečné nesmysly ´´biblicky věřících křesťanů´´ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: mikim (mikmark100@centrum.cz) v Sobota, 24. červen 2017 @ 05:28:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Z tvrzení o „jediných biblických křesťanech“ plyne první nesmysl a tím je apriorní odpor k ekumeně.

A mají pravdu, ekumena k ničemu nevede co se týče učení, na nějakých 5 bodech, které si vymysleli řkatolíci, a s kterými se chtějí sjednotit se všemi ostatními protestantskými církvemi je úplně trapné stavět ekumenu s tím, že v tom ostatním se sjednotíme později. Tak na to ať ř. katolíci, kteří dávají přednost tradici, katechismu, panence Marii aj. nebiblickým učením před Písmem, zapomenou. Všechny nebiblické učení odvádějí kohokoliv od pravé víry v Boha směrem k satanu. Ekumena má možná smysl jedině někde u společných písní ve kterých je oslavován Kristus (a nikdo jiný vč. panenky Marie), jinak co se týče společného učení je to přímá cesta do pekel, pokud protestantské církve krůček po krůčku přijímají nebiblické řkatolické učení.

...Neuvěřitelné tvrzení ohledně psychických nemocí přináší známý kazatele A. Barkóci, který všechny psychické nemoci přisuzuje démonům https://www.youtube.com/watch?v=iRInet0sWHk Tvrdí, že až bude „rozseta Kristova sůl na Slovensku, nebude Slovensko nemocné psychicky“

Barkóci je falešný učitel na Slovensku. Lituji každého kdo mu naletěl.

...Třetím nesmyslem, který „biblicky věřící“ často opakují, je tvrzení, že současná církev je v krizi díky tomu, že z křesťanství se stala zábava.
...Misionální církev je církví nízkoprahovou a je jen dobře, když i skrze zábavu do ní přichází lidé, kteří by jinak nikdy nepřišli. Nevím, co Ježíš dělal na svatbě, ale zřejmě se tam bavil a jako bonus udělal víno! Jenže zábava a víno nebyl cíl. A stejné je to se zábavou v církvi. V našem sboru mnoho lidí přišlo do církve skrze zábavu, které se říká sport… a jiní skrze hudbu. Až potom se setkali s Kristem. Že by se jednalo o duchovně nedozrálé jedince? Co když platí, že lze plakat jak kvůli smíchu tak kvůli pokání? Že se to nevylučuje? 

Toto tvrzení bych nepovažoval za nesmysl, nemyslí si to totiž jen "biblicky věřící" lidé, ale i spousta běžných křesťanů.
Co dnes dělá řkcírkev, aby naplnila kostely? Zábavu! Zve nejen křesťanské kapely, ale stále častěji i nekřesťanské např. H. Vondráčkovou nebo L. Dusilovou aj., kteří jim v kostele odzpívají své nekřesťanské písně a zcela naivně si myslí, že cizí lidé, kteří přišli na koncert k nim do kostela, už tam budou chodit častěji či neustále na bohoslužby. Hodně, hodně naivní představa.
Nebo když si jakákoliv protestantská církev pozve do sboru lidi na sport třeba volejbal a pak si myslí, že tito lidé už nějak přesvědčí, aby se staly křesťany, no může se stát, že jim to u někoho vyjde.
Mám otázku: hodil po tomto světě ve SZ, ale i později třeba Ježíš a apoštolové po světě a lákali k Bohu židy, pohany a kohokoliv na zábavu nebo na učení, které hlásali?
Nevím o nikom, kdo by někoho lákal k Bohu na jakoukoliv zábavu. 
Výsledkem je, že takoví lidé přijdou, pobaví se a už nepřijdou nebo přijdou zase až bude nějaká zábava, protože to je jediné co je ve skutečnosti dnes baví, duchovno to zcela jistě až na výjimky není. Bratři protestanti asi zapomněli, že žijeme v době konce a ..."zdaliž nalezne Ježíš víru na zemi" až přijde podruhé? Nalezne jen velmi málo takových, kteří vyznávají na prvním místě pravou biblickou víru (byť v různých mírně se líšících výkladech) a ne zábavu. Proto díky zábavě (a nejen) ateisti, ale ve skutečnosti i většina křesťanů nejspíše skončí "v pekle" a nebudou vzati do nebe při 2PJK, protože nečinili vůli Boží a nebyli poslušni ve všem co jim Bůh přikázal a naopak dali přednost zábavě.

Lidé, kteří i v naší církvi přišli "kvůli zábavě, sportu apod." a stali se křesťany naopak zavádějí v církvi, pokud mají nějakou funkci postupně, krůček po krůčku světské zvyky, které ani nejsou v souladu s Písmem. A takto se církve postupně stávají více a více "světskými" organizacemi a firmami. 

...Jak ekumena, tak psychologie, tak zábava spojená s evangelizací mají svoje místo i v životě křesťana a církve. Všechny tři oblasti mají svoje nepochybné limity, ale jen proto je není třeba zatracovat. 

Jak se při hraní volejbalu, fotbalu apod. či poslechu H. Vondráčkové v kostele a jejich svěckých písní dostane ateista k Bohu si nedokážu vůbec představit. To, že v tom bude figurovat nějaký místní sbor nebo kostel vůbec nic neznamená a k Bohu mě to nijak nepřivádí. 

K Bohu a Jeho biblické Pravdě mě vnitřně může 100% přitáhnout jedině sám Bůh. Žádný člověk toto 100% nedokáže.


Re: Tři nebezpečné nesmysly ´´biblicky věřících křesťanů´´ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rakato v Sobota, 24. červen 2017 @ 06:03:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Apriorní odpor k ekuméně. Kdo se zabývá ekuménou, musí mít už jisté poznání, takže nevím, jak by mohl být jeho odpor apriorní. Ten odpor vzniká porovnáním biblického učení s učením a tradicemi církví (denominací). Tzv. ekuména je strašně široký pojem a kolik věřících, tolik představ. „Ti druzí“ nejsou heretici, ale mnozí překrucují části biblického učení, přidávají k evangeliu nebo od něj ubírají, a svými praktikami zavádějí mnohé. Zásadní v této otázce je to, jestli ta či ona skupina bere Bibli – Písmo – jako Boží slovo. Klíčovým postojem je pravda v lásce. Ani pravda bez lásky, ani láska bez pravdy. Ohledně obecenství s katolíky – je podstatné ověřit si význam jejich slovníku, který může být velmi podobný ne-katolickému, ale význam slov je podstatně jiný, když si dáme čas na hlubší rozhovor.
2.Možná by stálo zato, uvést případy, kdy sekulární psychologie věřícímu člověku pomohla. Případně jak se na to dívají věřící pychologové – nevím, kolik jich je. Osobně jsem velmi skeptický, protože sekulární psychologie hledá řešení bez Boha. Každá lidská choroba je vlastně symptomem hříchem pokaženého lidství a pokud se tyto věci neberou v úvahu, sekulární rozbor a řešení bude pro věřícího neuspokojivé. Nevidím v Písmu žádný náznak nějakých sekulárních přístupů k lidskému problému. Degradace sekulární psychologie spočívá v tom, že vlastně od vědomí Boha-Stvořitele odvádí.
3. Hovořit o „nastavení prostředí církve“ mi přijde jako rouhání. Pánem Církve je Kristus, v Církvi působí Duch Svatý. Můžeme „nastavovat“ prostředí nebo atmosféru společenství ? Ve společenství Církve se mohou a mají cítit dobře jen ti, kdo vyznávají stejného Spasitele a Pána. Nevěřící člověk se určitě ve zdravém sboru dobře cítit nebude, pokud tam bude slyšet Boží slovo, jehož prostřednictvím ho bude Duch Svatý usvědčovat ze hříchu a z potřeby spasení. Často je to docela obráceně : nevěřící přímo hledají ve společenstvích věřících něco docela jiného, než co mají ve světském prostředí – a často v docela dobré kvalitě. A pokud to tam nenajdou, budou se cítit zrazeni.Určitě bych nehovořil o „nesmyslech“. Naopak, některé tyto otázky a postoje jsou podloženy daleko solidnější kombinací biblického poznání a rozumu, než to, co nacházíme v mnohých dnešních „nízkoprahových“ společenstvích, která jsou tak „nízkoprahová“, že v nich hrozí nebezpečí potlačování pravdy.Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.37 Seconds