Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Leoš   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 4933, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4769, adminů: 23, uživatelů: 2375
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 020 488

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 19 návštěvník(ů) a 1 uživatel(ů) online.
Zahradkar

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Tvorba: Martin Luther: Dopisy blízkým
Posted on Pondělí, 16. říjen 2017 @ 14:27:25 CEST Vložil: Mainstream

Knihovna poslal Nepřihlášený

Výbor z ohromného množství dopisů reformátora Martina Luthera přináší nezvyklý pohled na člověka, kterého jsme náchylní chápat spíš jako instituci, a tak trochu i jako modlu. Listy plné empatie, pochopení, emocí a vášně mnohé čtenáře nepochybně překvapí.

Chlapík s břitkým jazykem

Martin Luther
Dopisy blízkým. Přel. Alexandr FlekPavel MoskalaMikuláš VymětalTomáš Živný, Biblion, Praha, 2017, 176 s.

Na mnoha kresbách a obrazech se německý teolog, reformátor, překladatel, literát, otec a manžel Martin Luther (1483–1546) tváří poněkud přísně. Kdyby nebylo zřejmé, že je to opravdu on, možná bychom si řekli, že jde o nějakého bohatého sedláka či knížete. Může připomínat i zápasníka po lítém boji anebo Římana jdoucího rozměřovat svět. Z výboru jeho osobní korespondence nazvaného Dopisy blízkým, který letošního roku vydal Biblion, je však patrné, že Luther byl člověk mnoha valérů, a hlavně – člověk z masa a kostí, postava, která nevypadla z románů ani perikop. Jeho literární talent a porozumění jazyku se odhalují i v přítomných dopisech, čitelných, jako by byly psány včera nebo předevčírem.

Za překladem 38 dopisů z let 1507–1546, jež jsou v knize řazeny chronologicky, stojí čeští teologové Alexandr FlekPavel MoskalaMikuláš Vymětal a Tomáš Živný. Právě díky jejich mimořádně živému a fundovanému přetlumočení si listy uchovaly zvláštnosti Lutherova bohatého jazyka, humor, ironii, nadsázku a energii mluveného slova. Čtenář si maně představuje, jak Luther tváří v tvář hovořil se svými přáteli i nepřáteli, s panovníky či úplně prostými lidmi, v kázáních, při vizitacích, na univerzitě. Potvrzuje se, že ten, kdo má zkušenosti s překladem a exegezí biblického textu, je citlivý vůči jazyku a řeči a bývá mnohdy i dobrým překladatelem.

Kniha je opatřena černobílými portréty slavného bohoslovce, jeho ženy Kateřiny von Bora, rodičů a některých jejich přátel. U každého z dopisů najdeme vysvětlivky týkající se biblických citací, jmen a historických událostí. Na konec knihy editoři zařadili jmenný rejstřík, lépe řečeno kratičké biografie jednotlivých postav Lutherových psaní, a časový přehled jeho života. Knížka má malý formát, takže si ji můžete vzít všude s sebou, očím příjemnou, lehce okrovou barvu papíru a skvěle zvolený font písma. O edici knihy bylo, jak se čtenář sám přesvědčí, dobře postaráno. Úvodní předmluva Martina Wernische pak shrnuje o Martinu Lutherovi to nejpodstatnější.

Svět není jednoduché místo pro život

Lutherovo teologické, literární a překladatelské dílo, které je dnes dostupné v souhrnné Výmarské edici (Weimarer Ausgabe, WA) a čítá na 80 000 stran, je možná pro moderního čtenáře na první pohled jen těžko přístupné. Co také s téměř 130 svazky hutného teologického čtiva? A co s dalšími tisíci knihami sekundární lutherovské literatury? Luther však potvrzuje, co můžeme vidět na mnoha osobitých autorech, totiž že i listy se mohou stát svébytným literárním žánrem a často stát výš než učené eseje, kázání a řeči. I tam, kde německý kazatel píše urozeným lidem a kde dodržuje pravidla tehdejší korespondenční úpravy, je lidský a empatický k těžkostem druhých. Ačkoliv neváhá v dopisech citovat z bible a předkládat i vážné teologické argumenty, nikdy se z něj nestává učený doktor, jenž by adresáta válcoval svou velikostí. Míra jeho sklonění k těm, kteří trpí, je obdivuhodná. K těm, kdo ztratili ve smrti své blízké a hlavně děti, je otcovský a něžný. Sám zažil smrt svých dětí a téměř celý život se potýkal se zdravotními problémy. Luther dopisů je člověk, s nímž byste chtěli být přáteli. Určitý těžký temný přídech, jenž je patrný v jeho klíčových teologických pracích, v listech nenajdete. Tady je Luther tím, kým být chce a touží. Dobrým přítelem, pomáhajícím knězem, milujícím manželem a otcem.

Většina Lutherových dopisů, kromě těch úplně nejstarších, kdy ještě pobýval v řádu augustiniánů, se týká věcí každodenního života: lidských vztahů, církve, přátel i nepřátel, politiky, obživy, radostí i strastí, nemocí a úmrtí a nesčetného množství běžných situací vyplývajících z toho, že Luther zkrátka byl významný reformní teolog, na nějž se obraceli nejen bratři, ale třebas i šlechtici a králové. Ostatně, psaní dopisů na všechny strany, od prostých lidí po vládce, patřilo k jeho dennodenním povinnostem. Korespondencí probleskují i tehdejší velké světské a církevní události, o nichž se dnes učí děti v hodinách dějepisu. Je dobře, že se jim v poznámkách editoři věnují. I ten nejkratší dopis je literárním dílem, po jehož přečtení si možná řeknete, že právě takové dopisy byste také chtěli dostávat a psát. Lze v nich nalézt útěchu a poučení a jsou skvělým dokladem, že Luther je právem považován za jednoho z otců moderní němčiny.

Martin Luther nikdy nechodí pro slovo daleko: pro slovo obdivu, lásky ke své ženě, úcty ke svým přátelům, a nechodí daleko ani pro slovo ke svým nepřátelům. Je sžíravě ironický a umí si dělat legraci hlavně sám ze sebe, z toho, jak vypadá a jaký je. „Žeru jako Čech a piju jako Němec… My tu zatím hodujeme a pijeme jako páni. Pečují o nás krásně – snad až příliš krásně…“ A o své svatbě: „Čím více neznabohů tedy tato svatba pohoršuje a uráží, tím větší z ní mám radost.“ O jedné poběhlici, která zneužila jeho pohostinnosti a tropila pohoršení a jež se následně dostala až do Lipska, píše tamnímu soudci Johannu Göritzovi: „… nenapadá mě nic jiného, než že mi sem tu prolhanou arciděvku a nenapravitelnou mrchu nasadili papeženci! Důkladně mi škodila ve sklepě, v kuchyni i v komoře, a přesto ze všeho vyvázla. Kdo ví, co dalšího měla za lubem… Jen díky soucitu mé Katky mi dokázala uniknout, jinak bych se postaral, aby už nikdy nikoho nepodvedla… Nebude-li zbytí, rozhodně tu zkurvenou mrchu, tu pomlouvačnou zlodějskou potvoru u sebe nestrpte – prokážete tím službu evangeliu a mně laskavost… Naložte s ní, jak sám uznáte za vhodné…“ Tvrdé, řeknete si, ale hovoříme my mezi svými přáteli a kolegy, zvlášť ve vypjatých chvílích, jazykem ceremoniářů a královen? Zdá se mi, že právě tahle část Lutherovy osobnosti ukazuje, že i křesťané žijí na této zemi a v tomto světě a mají své emoce, vášně a zlozvyky. Nejsou svatí, ale ke svatosti klopýtají a pracně jdou. Svět není jednoduché místo pro život.

Věčný milenec, pastýř a terapeut

V dopisech své ženě Katce je pak Luther tak trochu věčným milencem. Z dochovaných svědectví víme, že jejich i na dnešní dobu výjimečné manželství (exkomunikovaného katolického kněze a řeholníka s bývalou řeholnicí) bylo šťastné, i když občas trpělo každodenními starostmi o obživu a zajištění nejnutnějších věcí, Lutherovými zdravotními obtížemi i smrtí blízkých. Přesto se ke své ženě, kterou někdy žertovně nazývá „doktorkou Katkou Lutherkou“, chová ve svém psaní jako čerstvě zamilovaný mládenec. Jeho starost o její blaho a blaho jejich dětí je obdivuhodná. „Dej za mě pusu malému Honzíkovi a řekni Honzíčkovi, Leničce a tetě Lence, ať se za milého knížete i za mě modlí. Ve městě je zrovna jarmark, ale nemohu tu najít nic, co by se dalo koupit dětem. Kdybych nic zvláštního nesehnal, něco potají přichystej!“

Přečtete-li si samostatný dopis adresovaný synovi Honzíkovi, pak vás něha otce k synkovi musí dojmout. A nejinak tomu bude i při čtení úvodních slov dopisů ženě Kateřině: „Mé drahé a milé manželce Katce Lutherce von Bora, kazatelce, pivovarnici, zahradnici – a je toho ještě mnoho dalšího, co umí.“ Čtenář si nutně položí otázku, zda se v konvolutu jejich vzájemných dopisů vyskytují dopisy ještě otevřenější a intimnější, a pokud ano, zda by nestálo za to vydat celou korespondenci mezi Martinem a Kateřinou. V naprosto důležitém procesu demytizace Lutherovy osobnosti, která občas – i když ne jeho vinou – připomínala postavu hromovládce, by to byl jeden z příhodných kroků. Vždyť například vývoj jeho vztahu k Židům, který se dochoval v jeho spisech i dopisech, a to zvlášť v jeho pozdním období, příliš nesouzní s laskavostí, již projevuje svým přátelům a bratrům.

Z přítomné edice vystupuje eislebenský rodák a wittenberský kazatel jako člověk, jenž má bytostnou starost o druhého. Nezříká se mravních ponaučení tam, kde je to třeba, a utěšuje bolavé a zraněné způsobem, který – jak se domnívám – musel mít úžasný pozitivní účinek. Když se některý z jeho přátel trápil nějakou až obsedantní náboženskou myšlenkou anebo vedl řeči o nechutenství k životu a blízké smrti, Luther ho povzbuzoval nejen jako pastýř, ale také jako jakýsi terapeut. Cítíte, jak niterně rozuměl lidské bolesti, splínu a depresi. Moc dobře věděl, že poddat se negativním myšlenkám je cesta do pekel. Radí, jak z takových situací nejrychleji ven a co konkrétně pro to udělat. Přemáhat bolest radostí například hrou na hudební nástroj nebo zpěvem je dodnes jednou ze součástí psychologické terapie. Tak jako evangelický farář a muzikant Sváťa Karásek nabádá své přátele, aby vždy a za každých okolností „řekli ďáblovi ne!“ a poslali ho klidně do míst, kde záda přecházejí v neslušný výraz. Ano, přesně tam… V boji proti ďáblovi je třeba využít všech prostředků.

Čtěte Martina Luthera. V záplavě teologické literatury, v níž na deset slov připadá devět odborných pojmů a která míří k jednomu čtenáři z milionu, je Lutherova korespondence skutečným osvěžením. Je pravděpodobné, že některé z dopisů vás přimějí k četbě jeho hlavních spisů a polemik a k reflexi díla dalších reformačních teologů, ty české nevyjímaje. Nikam nechvátejte a nedejte se zavalit tunami dávných i současných teologických výpovědí a banalit. Času je pomálu a oči máme jen jedny. Začněte s Lutherem a uvidíte, co to s vámi udělá. Hádám, že vám ten chlapík s břitkým jazykem bude zatraceně sympatický.

Zdeněk A. Eminger

Zdroj: www.iliteratura.cz/Clanek/38863/luther-martin-dopisy-blizkym 
Příbuzné odkazy
· Více o Knihovna
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Knihovna:
blisty: Americké best-celery ´Left Behind´


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 3.5
Hlasů: 2


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Martin Luther: Dopisy blízkým" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.10 Seconds