Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Simona   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 4776, komentáře < 7 dní: 16, komentářů celkem: 4436, adminů: 23, uživatelů: 2366
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 675 433

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 26 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Prohlášení: Topolka odpovídá dopisem z 3. září 2017 baptistickým sborům
Posted on Sobota, 28. říjen 2017 @ 16:21:46 CEST Vložil: Mainstream

Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Mt 20,25b—27

Vážení členové baptistických sborů, milí sourozenci v Kristu,

tento dopis je reakcí na usnesení SD BJB z 22. dubna 2017.

(1) Předně chceme, aby jasně zaznělo, že jako sbor nechceme ukončovat své členství ve svazku sborů BJB. Nechceme ani z BJB vystupovat.

Cítíme se být součástí BJB, vážíme si sounáležitosti s ostatními sbory BJB i sounáležitosti se zahraničními baptisty v EBF a BWA. Jsou nám drahé společně sdílené důrazy i dědictví baptistického hnutí. V roce 2019 bude Jednota slavit 100 let od svého založení. Byli jsme jako sbor (stanice Vinohrad) u jejího zakládání a chceme být společně se slovenskými sbory při oslavách jejího stého výročí. Pankrácký sbor má v Jednotě své pevné místo a vzešlo z něj nemálo v BJB činných bratří jako byli Jindřich Procházka, Stanislav Švec, Rudolf Petr, Petr Macek, Pavel Vychopeň nebo Petr Červinský. Mnozí z nich působili řadu let v roli tajemníků VV BJB. Sbor byl úzce spjat s teologickým seminářem, který vychoval pro BJB řadu českých i slovenských kazatelů jako Daniela Průšu, Viléma Jersáka, Pavla Kondače, Daniela Šalinga a mnohé další.

Náš sbor tedy v BJB má své pevné místo a chceme, aby toto bylo vzato na vědomí přednostně.

(2) Možná mnozí z vás chápou, že usnesení SD 2017 náš sbor ohrožují. A to nejen co se týče členství v BJB, ale také proto, že ohrožují naší existenci jako samostatného sboru. Ukončením členství bychom totiž ztratili právní subjektivitu, s ní také IČO a chod našeho sboru by byl v mnoha ohledech vážně narušen. Jako odpovědní správci sboru nemůžeme takovou situaci riskovat.

Další věcí, která nás nenechává v klidu, je fakt, že český právní systém nerozpoznává kongregační zřízení jako správní alternativu. Důsledkem toho je, že jménem jakéhokoli sboru BJB může jednat bratr předseda VV nebo bratr tajemník VV a z pohledu státu k tomu nepotřebuje souhlas sboru. Navíc oba mohou jednat samostatně, tedy bez souhlasu druhého.

Za tohoto stavu věcí se náš sbor ocitá v situaci, kdy je na návrh sboru BJB Brno, kde je kazatelem bratr Pavel Coufal, vyzýván k opuštění BJB a zároveň bratr Pavel Coufal má jako předseda VV zákonné pravomoci náš sbor bez našeho souhlasu z BJB vyškrtnout a zrušit naši právní subjektivitu.

Dělo by se tak v příkrém rozporu s našimi řády. Tam je zaručeno právo sboru se samostatně spravovat a rozhodovat (Ústava BJB V. §6, Zásady a stanoviska baptistů bod 7, Základní dokument BJB XI.c). Z našeho pohledu se ovšem také letošní SD rozhodl v nesouladu až rozporu s našimi řády, když uplatňuje v BJB doposavad neznámé mezisborové nebo „církevní“ napomínání a „káznění“ našeho sboru. Tím se SD snaží zasahovat do výsady a odpovědnosti sboru naslouchat Kristovu evangeliu a dle něj také jednat.

(3) Vedle této spíše praktické roviny věci se jen těžko srovnáváme se signály, které BJB za poslední dobu vydává. Více věcí svědčí o ústupu od tradičních baptistických důrazů a o posunu směrem k presbyterně spravované církvi (presbyterně-kongregační Církvi bratrské, nebo presbyterně-synodní ČCE). V čem tento ústup vidíme?

V mnoha sborech BJB nemají rozhodující hlas řádná sborová shromáždění, ale staršovstva a kazatelé. Často nejsou otázky diskutovány mezi členy sboru, protože členové nejsou o dění v BJB informováni. Je tím opouštěn kongregační způsob spravování sborů i BJB a také její demokratický způsob rozhodování.

Dalším dokladem stejného jevu jsou také konference mládeže, kam hostitelské sbory v posledních letech odmítají zvát řečníky, s kterými nesouhlasí (ačkoli tito svou službu nabízejí). Dochází tak k jednostranné výchově mládeže a potlačování demokratičnosti mezi sbory v BJB.

V méně nápadné podobě se tento posun k jinak organizované BJB projevuje v ochotě mnohých sborů doplňovat dokumenty a řády BJB o vymezující formulace. Ztrácí se tak myšlenka co nejstručnějších zásad, které umožňují nejširší svobodu a nejširší sounáležitost sborů. Prakticky to pak vede k vypuzování sborů, které se liší v jednotlivostech.


V neposlední řadě sem patří snaha o zavádění „církevní kázně“ a snaha prosadit závazná vyznání víry. Do přihrádky kongregačního zřízení jistě nepatří ani způsob jednání několika předchozích výkonných výborů, které v určitých klíčových situacích jednaly bez pověření SD a/nebo samy sebe stavěly do role soudců nebo vůdců. (Otázku pobírání státních dotací na platy duchovních, která ukazuje k nedůslednosti v pochopení baptistického důrazu na odluku církve a státu, a která byla také plodem těchto tendencí, zmiňujeme již pouze na okraj.)

V této souvislosti odkazujeme na návrh sboru BJB ve Vikýřovicích na SD 2016 č. 11 a na usnesení SD 2017 č. 17, které na tyto jevy poukazují, a s kterými souzníme. Věříme, že žít v lásce a naslouchat si navzájem znamená přijímat jeden druhého v obohacující různosti. (Ef 4,2b—3)

(4) Jelikož jsme tímto vývojem v BJB jako plnoprávný baptistický sbor ohroženi, rozhodli jsme se podniknout kroky, kterými chceme zajistit další existenci baptismu v ČR jak jej chápeme i další existenci našeho sboru. Zakládáme proto novou náboženskou společnost, prostřednictvím které nabudeme vlastní právní subjektivitu nezávisle na BJB. Neznamená to ale náš odchod z BJB! Je to podobné (ale jistě ne totožné) jako se členstvím jiných sborů BJB v České evangelikální alianci: náš sbor bude zároveň členem nově registrované náboženské společnosti i BJB. Zákon o církvích i Ústava ČR zaručují svobodu vyznání a neomezují svobodu jednotlivce hlásit se k více náboženským společnostem nebo církvím. V baptistickém pojetí to vidíme jako oprávněné, jelikož „vzájemný svazek uskutečněný v místním sboru vede k vytváření širších svazků mezi sbory a společenstvími sborů kdekoliv je to možné.“ (Zásady a stanoviska baptistů bod 9)

Tuto náboženskou společnost zakládáme v podobě, která je otevřená pro členství dalších baptistických sborů i jednotlivců a o jejím zakládání vás budeme dále informovat.

Velice nás mrzí, že vývoj v BJB dospěl až do tohoto stavu. Přáli bychom si BJB v tom podstatném jednotnou. S ohledem na soudržnost Jednoty nabízíme, že proces zakládání náboženské společnosti případně odložíme nebo zastavíme pokud pomine ohrožení našeho sboru, tedy: (a) pokud budou ze strany VV BJB poskytnuty závazné záruky o dodržování řádů BJB, zejména těch, co se týkají samostatnosti sboru a samostatnosti sboru při nakládání se sborovým majetkem a zároveň pokud (b) usnesení SD 2017 č. 18, body 2—4 a č. 22 týkající se našeho sboru budou Sjezdem delegátů revokována.

(5) Co se týká tématu, které dnešní situaci odstartovalo, šlo o debatu ohledně výkladu Písma obecně. O pojetí Písma znovu svědčíme, že evangelium Ježíše Krista je nám centrem Písma a hlavní zprávou, kterou Bůh pomocí svého svatého Ducha lidem skrze Písmo sděluje (taková formulace je obsahově shodná s body 1 a 2 Zásad a stanovisek baptistů).

V rámci této diskuse o výkladu Písma vyvstala nesnadná podotázka, která se ne úplně šťastně stala otázkou centrální, tedy otázka, co Písmo říká o stejnopohlavních vztazích nebo celkově o tzv. homosexualitě. Není pravdou, že by se celý náš sbor ztotožňoval s postoji kazatele Jana Koukala. Náš sbor nemá k podrobnostem této otázky jednotné stanovisko. Není nám to ovšem na překážku, jelikož tuto otázku nechápeme jako centrální. Náš sbor se jednotně vyjádřil ve smyslu, že nechce o hříchu mluvit nepatřičně a nechce zavdávat příčinu ke zjednodušujícím odsudkům.

K podrobnostem této tématiky i výkladu míst Písma, která se o těchto otázkách zmiňují, by bylo snad vhodné svolat zvláštní setkání, jelikož pomocí korespondence se nám zatím nedaří najít společnou řeč. Odkazujeme zde ke střízlivě formulovanému dopisu 2. sboru BJB v Chebu ze dne 25. června 2017, který nedávné události proběhlé v BJB shrnul velice přehledně. Náš sbor se k tomuto tématu vrátí ještě v příštím dopise.

6) Velice se pozastavujeme nad tím, jak se letošní usnesení SD snaží nastalou situaci kvapně a rázně vyřešit. U všech rozhodnutí v BJB máme dohodnut řádný postup, který nebyl dodržen: debatu na RZS, poté debatu na sborech a pak teprve hlasování na SD.

Dále má BJB nástroje jak si poradit ve sporných situacích. Má k ruce nástroj smírčí komise, která z pověření SD řeší spory mezi sbory. V Organizačním řádu čteme o dalším nástroji:

„8. Sbory, které nerespektují výsledky jednání SD a neplní bez vážných důvodů přijatá usnesení (týkající se nejen finančních závazků) a jejichž jednání se Smírčí komisí nepřineslo nápravu, ztrácí pro další Sjezd, případně Sjezdy, své hlasovací a volební právo, a to až do doby sjednání nápravy. O této sankci rozhoduje SD 2/3 většinou přítomných delegátů. Účast na Sjezdu delegátů ani jednací právo nejsou tímto ustanovením dotčeny.“Jestliže jde o spor teologický, bylo by logické požádat o stanovisko teologickou komisi. Návrhy na vyloučení sboru, nebo výzvy k vystoupení z BJB jsou jistě jasným důvodem pro důsledné využití všech nástrojů a dodržení společných pravidel. Máme za to, že nyní je čas tyto nástroje použít.

(7) Závěrem chceme vyjádřit politování nad tím, že v poslední době padla na různých komunikačních kanálech značně nevybíravá slova. Snad na tom neseme svůj podíl. Způsob jakým hájíme svobodu svědomí a náboženskou svobodu, však není důsledkem naší svévole nebo pýchy, ale důsledkem slyšení Kristova evangelia, ke kterému se i nadále upínáme.

S pozdravy v Kristu Ježíši,

sestry a bratři sboru BJB v Praze 4 Na Topolce

V Praze 3. září 2017

Zdroj: www.topolka.estranky.cz


 
Příbuzné odkazy
· Více o Spolupráce mezi sbory
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Spolupráce mezi sbory:
Platforma vznikla jako reakce na to, že se BJB stává církví financovanou státem


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Topolka odpovídá dopisem z 3. září 2017 baptistickým sborům" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.10 Seconds