Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Anežka   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 1, komentářů celkem: 5001, adminů: 23, uživatelů: 2912
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 678 221

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 45 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Názory: DOBA KONTRA-PRAVDIVÁ
Posted on Neděle, 04. říjen 2020 @ 23:11:04 CEST Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

Pravda ve světské rovině byla v dnešní době nahrazena pouhou informací, u níž je vztah k realitě nepodstatný, nebo ještě lépe, přímo nežádoucí. Informace musí vypadat hezky, musí být snadno pochopitelná, přijatelná a optimistická - doslova za každou cenu.

Pravdivé poznatky např. z oblasti vědy, které upozorňují na přicházející neblahé změny globálního významu, jsou systematicky zatlačovány do pozadí, aby lidstvo nezneklidňovaly. Proto jsou takové  poznatky, které jsou tu a tam uveřejňovány, velice nepopulární a doslova nežádoucí. Lidé chtějí klid - a to doslova za každou cenu. Zazní-li někde pro mocné tohoto světa nepříjemná pravda mířící dosti hluboko, je okamžitě odmítána jako tzv. "spiklenecká teorie".

Pravda v duchovní rovině, tedy Kristus (J. 14:6), je z křesťanských církví vytěsňována, protože tato ztělesněná Pravda žádá po člověku to, co je mu nepříjemné - totiž znovuzrození (J. 3:7), pokání a důvěru v Boží evangelium (Mk. 1:15), každodenní nesení kříže a následování Krista (Mt. 16:24).

A k tomu jsou odhodláni jen málokteří. Proto z kazatelen slyšíme nevyvážená kázání o Boží lásce, která zajisté (bez pokání a následování) přikryje všechny naše hříchy, přičemž o Boží svatosti se zatvrzele mlčí. Pokud si někdo myslí, že Bůh je tolerantní k hříchu, tragicky se mýlí.

Doba kontra-pravdivá je dobou globálního odporu proti Pravdě, kterou je Pán Ježíš Kristus (J. 14:6). Je to tedy doba antikristovská.

Rasy vytvořil Hospodin. Stejně tak ustanovil i rodinu (1M. 4; 1M. 5), a národy. To vše je dnes v globálním měřítku systematicky likvidováno. A v pozadí toho všeho, je potichu likvidována Kristova církev, tedy tělo Kristovo (1Kor. 12:27). Ač je Církev celosvětově pronásledována a masakrována, média o tom referují jen málokdy. Utrpení křesťanů nikoho nezajímá.

Veškerá omezení života běžného občana a postupná likvidace jeho občanských svobod se praktikují na Západě, stejně jako na Východě. Mám za to, že dirigentem těchto poměrů je světový monetární systém, který je ve své podstatě občanům všech států nepřátelský. Už Písmo varuje, že kořenem všeho zlého je milování peněz (1Tm. 6:10; 2M. 23:8).

TAJEMSTVÍ NEPRAVOSTI

Může např. vakcína proti C19, která je nám tak vehementně vnucována, obsahovat čip? Vzhledem k rozvoji nanotechnologií se domnívám, že ano.

Očkování proti koronaviru - záchrana, nebo genocida lidstva?

A jestliže má naše vláda tak dojemnou péči o naše zdraví, proč potichu přijímá migranty, z nichž každý je biologickou bombou, a kterých vidím v Praze stále více? Nebo se mýlím? 

Už se nelze na zemi kam utéci. Už není kam emigrovat. Lze se jen utéci ke Kristu, Skále věků (1Kor. 10:4). Ale ti, kteří se ke Kristu neutečou, budou spadat pod Satanovu správu a od něj se už nemohou dočkat žádné milosti (J. 8:44).

Už teď se celosvětově začínají ozývat zvuky polnic, jak nás o tom informuje článek "Podivné zvuky-troubení polnice", na adrese:

https://krestanem.cz/podivne-zvuky-troubeni-polnice/

Mám za to, že tyto úkazy nelze bagatelizovat či ignorovat z těchto důvodů:

1) Jde o zvuky neznámého a s velkou pravděpodobností nadpřirozeného původu, jejichž zdroj nelze lokalizovat (Obloha? Vesmír? Země?)

2) Jde o zvuky nacházející se úplně mimo naši kontrolu

Dalším důvodem jsou tyto texty Písma svatého:

1Tes. 1:10 "a očekávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu."

Mt. 24:40-42 "Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. (41) Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. (42) Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde."

1Tes. 4:16,17 "Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; (17) potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem."

O času příchodu Páně ví jen Otec nebeský (Mt. 24:36). Na blízkost příchodu Páně můžeme usoudit z rozkvétajícího fíkovníku (Mt. 24:32,33).

PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU
Tato troubení polnic mohou být PŘEDZVĚSTI vytržení Církve a následných Božích SOUDŮ nad světem. Zcela jistě to nejsou polnice ze Zj. 8, protože tyto Boží soudy ještě nenastaly. 

Boží soudy nastanou:

1) až bude Církev Kristova vtržena (Mt. 24:40-42; 1Tes. 4:16,17)

2) až budou označeni všichni Boží služebníci na nebi i na zemi (Zj. 7:3,4; Zj. 9:3,4)

3) až budou označeni služebníci šelmy (Zj. 13:16-18)

Zj. 7:3,4 "Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech! (4) Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:"

Zj. 9:3,4 "Z dýmu se vyrojily kobylky na zem; byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni. (4) Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele."

Zj. 13:16-18 "A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch(17) aby nemohl kupovat, ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy, nebo číslicí jejího jména. (18) To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666."

* * * * * * * * 

Někteří Boží služebníci tady zůstanou a projdou Božími soudy; nicméně neztratí Boží ochranu. Budou to např. i dva Boží svědkové (Zj. 11:3,4), kteří budou vykonávati Boží soudy nad zemí (Zj. 11:6), pak budou přemoženi a zabiti (Zj. 11:7; Zj. 13:7) a nakonec budou Bohem slavně zachráněni (Zj. 11:12). Podle některých vykladačů to budou Enoch a Eliáš, kteří neprošli smrtí.

Pak to budou ti Boží služebníci, o kterých praví Zj. 9:4

Dále to budou Židé žijící v té době v Izraeli (Mt. 24:15-25), kteří se dočkají postavení třetího chrámu, ve kterém se Antikrist prohlásí za Boha (2Tes. 2:3,4). Boží soud na sebe nenechá dlouho čekat a proto ti, kdo toto uvidí, mají neprodleně utéci na hory, které budou bezpečné a uniknout tak následkům zemětřesení (Mt. 24:16-20; Zj. 11:13)

PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU

Teror Antikrista v době soužení bude tak silný, že čas jeho působení bude Hospodinem zkrácen, protože by pak nikdo nebyl spasen:

Mt. 24:22 "A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny."

PÁN SVÉ NEOPUSTÍ!!!

Aktuální verše pro nás:

Lk. 21:36 "Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."

1Kor. 10:13 "Nepotkala vás zkouška nad lidské sílyBůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát."

Ř. 8:28 "Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí."

Maranatha! (1Kor. 16:22)
Jak teď, tak i v budoucnu, půjde o jediné: zda Pána Ježíše Krista uznáme za Božího Syna a jedinou cestu ke spáse. O NIC VÍC!!!

Uznáme-li Ho, bude následkem hněv lidský, možná i fyzická smrt, ale později nebeský Jeruzalém. 
 

Neuznáme-li Ho, bude následkem hněv Boží a zatracení věčné, spolu se světem.

Pakliže nám nevadí masakrování křesťanů v Indonésii, Súdánu i jinde, pak vězme toto: Dojde i na nás!!!Pravdu má farář Wurmbrand, který v knize „V Božím podzemí“ na otázku studenta, týkající se tématu jeho diplomové práce odpověděl: „Studovat – jak se připravit na oběť a mučednictví.“ (str. 158). 
 

Sk. 4:11,12 „Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

Ju. 24,25 „Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen. 

BA


 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"DOBA KONTRA-PRAVDIVÁ" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: DOBA KONTRA-PRAVDIVÁ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 05. říjen 2020 @ 13:36:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hrozí nám sanitární diktatura? 

Je zvláštní, že již 50 let existuje lék ISOPRINOSINE, který v počáteční fázi onemocnění na C19 velmi dobře zabírá, jak dokázal epidemiolog Jiří Beran, který tímto lékem léčil sebe i svého syna. 


Jestliže se tento levný lék na C19 opomíjí a místo toho se dává přednost drahému experimentálnímu léku REMDESIVIR s nejasnými vedlejšími účinky na člověka, měli bychom se nad tímto faktem rozhodně zamyslet. Dnes je nám vehementně (v budoucnu snad povinně?) vnucována vakcína - ale já se ptám: Proč je třeba nevyzkoušenou, tedy nebezpečnou a drahou vakcínu prosadit za každou cenu??? MUDr. Hana Zelená. Ph.D., vedoucí virologického oddělení v Ostravě má na diagnostikování C19 tento názor: 


A nyní zpět k původní otázce, zda nám hrozí sanitární diktatura. Právníci Vendula a David Záhumenských, mají na problém tento názor:


Pokud o mne jde, vidím to podobně. Kéž je nám Pán milostiv!
BA


Re: DOBA KONTRA-PRAVDIVÁ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 06. říjen 2020 @ 13:13:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nabízím k úvaze i toto: 

http://uogcc.org.ua/cz/actual/article/?article=21332http://uogcc.org.ua/cz/actual/article/?article=21318V této souvislosti si musím položit tuto otázku:Je Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev extrémně radikální - anebo jsou české křesťanské církve extrémně vlažné a lhostejné?BA
 Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.10 Seconds