Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Bohuslav   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 4401, komentáře < 7 dní: 11, komentářů celkem: 4057, adminů: 23, uživatelů: 2313
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

5 997 219

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 10 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Tvorba: Kázání na Žalm 15
Kázání poslal Stanley

První čtení: 1 Korintským 3,16 - 17: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“

Druhé čtení: Jan 4,19 - 24: „Žena mu řekla: "Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!" Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají."

Čtení ke kázání: Ž 15,1 - 5: Žalm Davidův. "Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě, nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.“

Vložil: Mainstream v Pátek, 11. srpen 2017 @ 19:23:04 CEST (79 čtenářů)
(Více... | 15080 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Hans Küng: Žena v dějinách křesťanství
Studie poslal Nepřihlášený

Jedna z nejprogresivnějších prací o postavení ženy v katolické církvi. Obsahuje teologické úvahy o proměně vztahu k ženám napříč staletími, nechybí ani kritika současného stavu a formulace konkrétních reformních cílů.

Nejsem o nic méně než ty

Hans Küng
Žena v dějinách křesťanství. Přel. Petra Švecová, Vyšehrad, Praha, 2017, 136 s.

„Pro většinu světových náboženství znamená žena problém,“ píše v knize Žena v dějinách křesťanství švýcarský teolog, religionista a enfant terrible katolické církve Hans Küng (nar. 1928). Autorovy ryze odborné i popularizační práce, od těch drobných po velké monografie, působí vždy pozdvižení. Menší v zemích demokratické tradice, která ovlivňuje i vnitřní církevní provoz, větší tam, kde se klade důraz na konzervativní pojetí politiky, kultury a institucionálně orientovaného náboženství. Je více než pravděpodobné, že za pár desítek let budou Küngovy úvahy patřit mezi stěžejní, formující texty, na jejichž základě došlo k signifikantním společenským změnám, zvláště pak k hlubšímu chápání lidské svobody a spravedlnosti.
Vložil: Mainstream v Pátek, 30. červen 2017 @ 14:52:31 CEST (156 čtenářů)
(Více... | 14227 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Tvorba: Duch učí celé pravdě a nebojí se ji dávat po doušcích
Kázání poslal Nepřihlášený

„Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu“ (Lk 4,18). Pán, Pomazaný Duchem, přináší radostnou zvěst chudým. Všechno, co hlásá Ježíš - a hlásáme také my kněží - je radostnou zvěstí. Jásotem evangelní radosti toho, kdo byl pomazán jako hříšník olejem odpuštění a olejem poslání obdržel charisma, aby poskytoval pomazání druhým. 

Kněz stejně jako Ježíš dává této zvěsti radost celou svojí osobou. Když pronáší homilii, pokud možno krátkou, činí tak s radostí, jež se dotýká srdce jeho lidu prostřednictvím Slova, kterým se jej Pán dotknul v jeho modlitbě. Kněz jako každý učedník-misionář činí tuto zvěst radostnou celým svým bytím. 

A na druhé straně, právě ty nejmenší detaily nejlépe obsáhnou a předají radost, jak všichni ze zkušenosti známe. Zejména takové, kdy někdo jediným krůčkem navíc způsobí, že se milosrdenství přelije do země nikoho; takové detaily, jako když se někdo rozhodne konkretizovat a stanovit si den a hodinu nějakého setkání; detail toho, kdo s jemnou ochotou dovolí, aby byl použit jeho čas.

Vložil: Mainstream v Úterý, 18. duben 2017 @ 20:24:21 CEST (176 čtenářů)
(Více... | 7978 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: ...třetího dne...
Kázání poslal Nepřihlášený

11. neděle po sv. Trojici, Na Topolce, 19. 8. 2012

1. Korintským 15,1-4

Teologická zkratka je navýsost důležitá věc. Platilo to vždy, a znovu a znovu se to potvrzuje, že nestačí jenom vidět do hloubky věci, nestačí jenom obsáhnout široké pole nějakého složitého tématu, ale je nutné také tuto hloubku a šířku srozumitelně tlumočit na malém prostoru – ve zhuštěné podobě. Hledání takových výstižných a zároveň neochuzujících zkratek patřilo už k tradici starého židovského myšlení. Dodnes známe příběhy o tom, jak měli učenci a znalci zákona vyjádřit esenci Tóry v tak krátké chvíli, aby při tom bylo možné vydržet stát na jedné noze. A stejně tak se i Ježíše ptali na podobnou zhuštěninu, když chtěli vědět, jaké je největší přikázání. Taková touha po zkratce nemusí být jenom příznakem netrpělivosti a snahy všechno si usnadnit. Pravda, někdy to tak je, a potom místo účinné zkratky obvykle vzniká zkrat – nepodarek, takový teologický mrzáček. Na druhou stranu ale platí, že to, co je v lidském životě skutečně nosné, zase tolik řečí nepotřebuje a odřezáním ornamentů je možné dostat se někdy k základu, k podstatě.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 17. duben 2017 @ 21:59:58 CEST (76 čtenářů)
(Více... | 7779 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: ...vstal z mrtvých...
Kázání poslal Nepřihlášený

13. neděle po sv. Trojici, Na Topolce, 2. 9. 2012
Matouš 22,23-32

Milé sestry a bratři,
slova, která jsme slyšeli, vyslovil Ježíš, když se dostal do rozhovoru, nebo snad přímo hádky se saduceji. Než těm slovům budeme věnovat pozornost, musíme se u saduceů na okamžik zastavit.

Saduceové byli lidé moderní, tedy doslova – lidé okamžiku, bezprostřední chvíle. Šli s dobou. Zatímco jiní židé se snažili vší silou vzdorovat bláznivému a sebevědomému světu helénismu, saduceové tento svět přijali za svůj. A podle toho, co o nich víme z Písma a ze studia dějin, dívali se saduceové na své souvěrce tak trochu z vrchu, jako na ty, kteří naopak dobu zaspali. Ve svých vlastních očích byli lidmi dospělými, těmi, kdo odložili všechny staré pověry a dětinské nadpřirozené představy. A tak i víra saduceů byla vírou emancipovanou. V druhé polovině dvacátého století někteří autoři začali razit pro moderního člověka označení „čtvrtý člověk“. A tento „čtvrtý člověk“ nebyl a není saduceům tak docela nepodobný. Když už se v jeho životě objeví prostor pro víru, pak to musí být víra umírněná a racionální.

A do takové víry se zkrátka některé představy vůbec nehodí. Třeba vzkříšení. Saduceové se představě vzkříšení mrtvého člověka jen smáli. Věřili v Boha, věřili i v jeho svrchovanou moc a v to, že stvořený svět má svůj řád a pravidla, podle kterých je dobré se řídit. Jejich rozum jim ale také napovídal, že vzkříšení mrtvých se nejen do tohoto řádu světa nevejde, ale dokonce by bylo jeho porušením a popřením.

Vložil: Mainstream v Středa, 12. duben 2017 @ 20:09:23 CEST (124 čtenářů)
(Více... | 6456 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4)

Tvorba: ...trpěl pod Pontským Pilátem...
Kázání poslal Nepřihlášený

6. neděle po sv. Trojici, Na Topolce, 15. 7. 2012             

Jan 19,19-22

Milé sestry a bratři,
možná si ještě pamatujete, jak v roce 2008 velký rozruch v médiích způsobila zpráva, že slavný český spisovatel žijící ve Francii – Milan Kundera údajně v roce 1950 udal na policii západního agenta Miroslava Dvořáčka, který pak byl zatčen, odsouzen a strávil ve vězení a pracovních táborech následujících 14 let. Pro mnohé to byl velký šok. Přece právě Kundera patřil mezi symboly a opory určité morální integrity, která se nenechala komunismem úplně zdevastovat. Jeho knihy byly pro mnoho lidí posilující a orientující. Tento a podobné případy vyvolávají množství otázek. Jak je vůbec možný takový vnitřní rozpor mezi autorem a jeho texty? A jak k takovému rozporu přistoupit? Je možné oddělit nějak dílo a jeho autora, nebo jednu či druhou polovinu zavrhnout?

Dodnes není tento konkrétní případ jednoznačně uzavřen. Ať už je to ale s Milanem Kunderou ve skutečnosti jakkoli, otázka vztahu mezi literárním dílem a charakterem jeho autora zůstává stále hojně diskutovaným tématem. A tato otázka by docela dobře mohla být i východiskem našeho dnešního přemýšlení.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 10. duben 2017 @ 21:56:13 CEST (120 čtenářů)
(Více... | 7261 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Tvorba: ..byl ukřižován...
Kázání poslal Nepřihlášený

9. neděle po sv. Trojici, Na Topolce, 5. 8. 2012           

„On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ Římanům 8,32

Minulý týden jsme, milé sestry a bratři, začali naše přemýšlení o kříži Ježíše Krista, o tomto centru a těžišti evangelijního příběhu. Soustředili jsme se ale prozatím jen na jednu rovinu významu ukřižování – na paradoxní obraz Boží slabosti, která je silnější než lidé, a která nutně proměňuje také naše vlastní chápání moci. Vždy znovu a znovu si to musíme v církvi připomínat, abychom neupadli do starého života založeného na sebestředném ovládání druhých. To je význam, který má kříž „pro nás“ a naši životní praxi.

My ale z Nového zákona víme, a dnešní text nám to připomíná, že je ještě jakýsi jiný a hlubší smysl kříže. Že Ježíšův kříž není jen „pro nás“, ale také „za nás“. Nás, hříšné a takto k smrti odsouzené, Ježíš svou smrtí na kříži zastoupil. To je vyznání, které patří k základu křesťanské víry.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 10. duben 2017 @ 14:40:53 CEST (123 čtenářů)
(Více... | 8273 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Svědomí proti násilí: Castelliův zápas s Kalvínem II.
Principy poslal Nepřihlášený

Ode dne, kdy je v Ženevě zavedena tak univerzální kontrola, přestává pochopitelně existovat jakýkoli soukromý život. Kalvín předstihl rázem katolickou inkvizici, která rozesílala své špicly a zvědy jen na předchozí upozornění nebo udání. Ale podle Kalvínova systému, založeného na přesvědčení, že každý člověk je ustavičně odhodlán páchat zlo, je v Ženevě kdekdo předem považován za podezřelého z hříchu, a proto musí být každý srozuměn s tím, že je nutno ho hlídat.

Od Kalvínova návratu mají rázem všechny domy otevřené dveře a všechny stěny jsou najednou ze skla. V kterémkoli okamžiku, ve dne i v noci, může zabušit na vrata klepadlo a člen duchovní policie může přijít „na vizitu“, aniž mu v tom někdo smí zabránit. Nejbohatší stejně jako nejchudší, nejvýznamnější stejně jako nejbezvýznamnější, každý občan se musí nejméně jednou za měsíc podrobně zodpovídat těmto profesionálním mravnostním čmuchalům.

Bělovlasí, ctihodní a osvědčení mužové se musí nechat zkoušet jako školáci, zda dovedou zpaměti všechny předepsané modlitby, nebo také vysvětlovat, proč nepřišli na některé Kalvínovo kázání; tyto výslechy trvají celé hodiny, neboť v „ordonancích“ se říká: „Vyšetřování je nutno věnovat co nejvíc času a počínat si důkladně.“

Vložil: Mainstream v Úterý, 21. březen 2017 @ 15:48:51 CET (109 čtenářů)
(Více... | 22078 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Tvorba: Svědomí proti násilí: Castelliův zápas s Kalvínem I.
Principy poslal Nepřihlášený

„Upálit člověka neznamená obhajovat učení,  nýbrž zabít člověka!“

Po 45 letech u nás vychází  působivá obhajoba práva na svobodu myšlení z pera Stefana Zweiga SVĚDOMÍ PROTI NÁSILÍ  – Castelliův zápas s Kalvínem

„Upálit člověka neznamená obhajovat učení, nýbrž zabít člověka,“ prohlásil v 16. století kazatel a teolog Sebastian Castellio na adresu švýcarského reformátora Jana Kalvína, který měl zásadní podíl na justiční vraždě humanistického učence Miguela Serveta. Idealista Castellio, chudý jako kostelní myš, riskoval život, když obžaloval mocného Kalvína a proklamoval právo na svobodu myšlení. Tento boj „komára s velbloudem“ zevrubně a fascinujícím způsobem líčí Rakušan Stefan Zweig ve své knize SVĚDOMÍ PROTI NÁSILÍ. Dílo u nás vychází po 45 letech v edici Pozdní sběr nakladatelství PROSTOR, aby nám připomnělo, že západní demokracie stojí na těžce vybojovaných a prožitých hodnotách.

Vložil: Mainstream v Úterý, 21. březen 2017 @ 15:45:26 CET (131 čtenářů)
(Více... | 14830 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Tvorba: Chvála krotkosti
Glosy poslal Nepřihlášený

Za celý život jsem neslyšel o „křesťanských hodnotách“ tak často jako v poslední době. Tohle slovní spojení ale dnes často nezaznívá jako výzva k sebereflexi či napodobování Krista, ale spíše jako bojový pokřik náhle se objevivších „ochránců“ těchto hodnot proti nejrůznějším „nepřátelům“. Nepamatuji si ovšem, že by v těchto siláckých řečech byly někdy nějaké konkrétní křesťanské hodnoty zmíněny.

Nevím proč, ale vždycky si v takové chvíli vzpomenu na jedno málo frekventované biblické (vlastně hlavně kralické) slůvko: krotkost. Myslím, že je to jedna z nejspecifičtěji křesťanských hodnot vůbec – a jak to tak bývá, je zároveň asi jednou z nejzapomenutějších. Už sám zvuk toho slova nám jde jaksi proti srsti. Kdo je krotký, je přece ochočený, poslušný, neškodný, prostě ňouma. Spíše karikatura křesťana, než ideál hodný následování. Opravdu je to tak?“

Vložil: Mainstream v Neděle, 19. březen 2017 @ 18:45:28 CET (165 čtenářů)
(Více... | 3851 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Tvorba: ERC zve do Berlína a Wittenbergu na 36. evangelický Kirchentag
Akce poslal Nepřihlášený

Ekumenická rada církví Vás zve na 36. evangelický Kirchentag, který se bude konat v Berlíně a ve Wittenbergu ve dnech 24. - 28. května 2017. Jednotlivci i skupiny z České republiky se mohou přihlásit na výpravu Ekumenické rady církví na letošní Kirchentag do 20. února 2017. 

Setkání s názvem Kirchentag (Dny církve) se konají v Německu od roku 1949. Zpravidla trvají pět dnů a zahrnují množství jednotlivých akcí. Již od začátků pořádání Kirchentagu kladou pořadatelé důraz na spojení osobní zbožnosti a odpovědnosti. K účasti na Kirchentagu jsou zváni všichni, kteří mají chuť se tohoto svátku křesťanů účastnit. Pravidelně se na Kirchentag sjíždí víc než 100 000 lidí všech generací z celého světa.

Vložil: Mainstream v Pátek, 10. únor 2017 @ 19:00:26 CET (127 čtenářů)
(Více... | 2450 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Křesťanská internetová televize KITstream
Evangelizace poslal Nepřihlášený

Sebepředstavení Křesťanské internetové televize KITstream

Chceme, aby svět byl lepším místem, a zároveň chceme lidem skrze naše pořady přinášet naději, povzbuzení, inspiraci pro život a také zábavu. Jako tvůrci jsme se spojili pod hlavičkou KITstream a věříme, že se nám podaří alespoň částečně naplnit tuto vizi.

Křesťanská internetová televize KITstream je portál, na kterém se budeme snažit různými typy pořadů zprostředkovat vidění světa postavené na etických a biblických hodnotách. Jedná se o mezidenominační projekt.

V diskuzích pod našimi pořady se můžete kdykoliv podělit o své zážitky, problémy nebo nám prostě jen tak napsat. Naše zkušené týmy moderátorů diskuzí, psychologů a odborníků vám budou pozorně naslouchat a vynasnaží se vám pomoci. Rádi také uvítáme vaše konstruktivní připomínky či nápady. KITstream je totiž televize, která se s vámi chce bavit.

Vložil: Mainstream v Sobota, 04. únor 2017 @ 12:04:59 CET (149 čtenářů)
(Více... | 1134 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Parlament projedná návrh novely církevního zákona bez stanoviska vlády
Zprávy poslal Nepřihlášený

Žádné stanovisko nepřijala vláda k poslanecké novele církevního zákona, která má uzákonit podmínky pro zahraniční duchovní a kazatele. Předběžné stanovisko ministrům doporučovalo novelu odmítnout kvůli nepřijatelnému omezení svobody projevu a náboženského vyznání. Nevedla by podle něj totiž ke snížení rizika šíření nebezpečných náboženských směrů a radikalizace muslimské obce v Česku, znamenala by jen zbytečnou byrokratickou zátěž. 

Novelu projedná Parlament. Zahraniční duchovní a kazatelé by podle novely skupiny poslanců z platformy pro zachování evropské kultury museli před veřejnými vystoupeními v Česku podstoupit školení o českém právním a kulturním prostředí na ministerstvu kultury. Následně by podepisovali čestné prohlášení, že české normy nebudou porušovat.

Zdroj: http://www.radio.cz/>

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 17. listopad 2016 @ 18:00:06 CET (271 čtenářů)
(Více... | 3592 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Kázání papeže na ekumenické bohoslužbě v luteránské katedrále ve švédském Lundu
Kázání poslal Nepřihlášený

„Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás“ (Jan 15,4). Tato slova, pronesená Ježíšem v kontextu Poslední večeře, nám umožňují přiblížit se Kristovu srdci těsně před Jeho definitivním odevzdáním se na kříži. Můžeme vnímat Jeho tlukot, lásku k nám a Jeho touhu po jednotě všech, kdo v Něho věří. Říká nám, že je pravý vinný kmen a my ratolesti a že tak, jako je On jedno s Otcem, máme my zůstávat v Něm, pokud chceme přinášet plody.

Na tomto modlitebním setkání tady v Lundu chceme projevit své společné přání zůstávat s Ním sjednoceni, abychom měli život. Prosme Jej: „Pane, pomoz nám svojí milostí být více sjednoceni s Tebou, abychom účinněji společně dosvědčovali víru, naději a lásku.“ Je to také chvíle k díkůvzdání Bohu za nasazení mnoha našich bratří z různých církevních společenství, kteří se nesmířili s rozdělením, ale uchovali si živou naději ve smíření všech, kdo věří v jediného Pána.

Vydali jsme se společně - katolíci a luteráni – cestou smíření. Nyní v kontextu společné připomínky Reformace roku 1517 máme opět příležitost ubírat se společným směrem, který během posledních padesáti let přijal podobu ekumenického dialogu mezi Světovou luterskou federací a katolickou církví. Nemůžeme se poddat rozdělení a odstupu, který mezi námi způsobila separace. Máme možnost napravit ústřední moment svých dějin překonáním kontroverzí a nepochopení, která nám často brání vzájemně si rozumět.

Vložil: Mainstream v Úterý, 01. listopad 2016 @ 12:16:18 CET (175 čtenářů)
(Více... | 5804 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: O povaze pekla a zla na základě Iz 34,9-17
Teologie poslal Nepřihlášený

Potoky Edómu se změní v smůlu a jeho prach v síru, jeho země se stane hořící smolou.  Nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně. Po všechna pokolení zůstane v troskách, nikdo už nikdy skrze ni neprojde. Obsadí ji sova a sýček, výr a krkavec v ní budou bydlet. Bude nad ní natažena měřicí šňůra pustoty a spuštěna olovnice prázdnoty.  Její šlechtici tam nebudou povoláváni ke královské hodnosti, všichni její velmožové nebudou ničím. V jejích palácích poroste hloží, na jejích pevnostech bodláčí a trní. Budou tam nivy šakalů a tráva pro pštrosy. Bude se tam setkávat divá sběř s hyenami a běsové budou na sebe pokřikovat. Bude si tam hovět upír a najde si odpočinek. Uhnízdí se tam zmije šípová a naklade vejce, když se háďata vylíhnou, bude je chovat ve svém stínu. Také supi se tam shromáždí, sup vedle supa. Hledejte v knize Hospodinově a čtěte: "Jediná z těch příšer tam nebude chybět, ani jedna z nich nebude scházet, neboť ústa Boží to přikázala a jeho duch je shromáždí." On sám tento los jim nechal padnout, jeho ruka jim měřicí šňůrou přidělila tuto zemi. Obsadí ji navěky, budou v ní bydlet po všechna pokolení.

Izajáš 34,9-17

Vložil: Mainstream v Úterý, 30. srpen 2016 @ 21:49:56 CEST (292 čtenářů)
(Více... | 6365 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: (Občasné) psycho před, na a za kazatelnou a kazatelská neděle dopoledne
Sborový život poslal Nepřihlášený

Když jsem svého času studoval teologii, pak jsem většinu času strávil tím, že jsem se přímo či nepřímo připravoval na kázání. Starší a zkušenější kolegové mi říkávali, že kázání je důležitou částí kazatelovy služby, že se jedná o jednu z mále možností, kdy můžete oslovit celý sbor. Moje cesty se ale ubíraly jinam než na kazatelnu jednoho sboru. Pracoval jsem mnoho let v nadsborové službě a proto jsem moc nechápal hluboké zápasy kazatelů, kteří neděli co neděli v jednom sboru vyřizovali poselství Písma.

Nechápal jsem, proč jsou z toho tak unavení. Sám jsem též kázával, ale každou neděli někde jinde, tudíž jsem mohl kázání opakovat a tím, že jsem byl nový a neoposlouchaný, lidem se kázání většinou líbila. Navíc jsem v týdnu měl kolem dvanácti přednášek. Když to vynásobíte čtyřmi, pak jsem si na nedostatek mluvení před lidmi nemohl stěžovat. Říkal jsem si, proč jsou pastoři tak vyřízení po jednom nedělním kázání? Neodpovím, jen si dovolím na základě mnoha vyslechnutých pastorských zkušeností, ale i někdy zkušeností svých, napsat krátký, fiktivní příběh (jakákoli podobnost je čistě náhodná) jedné kazatelské neděle.

Vložil: Mainstream v Úterý, 09. srpen 2016 @ 11:09:18 CEST (602 čtenářů)
(Více... | 8855 bytů | 3 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Tvorba: John Bunyan: O zkáze Antikrista
Knihovna poslal Nepřihlášený

Anglický křesťanský spisovatel a baptistický kazatel John Bunyan, autor Poutníkovy cesty, jedné z nejoblíbenějších knih niterně zbožných křesťanů pietistického a probuzeneckého hnutí, uvažuje v tomto svém dalším spise nad zosobněným „tajemstvím nepravosti“, jak je vylíčeno v symbolech Zjevení Janova, poslední knihy Bible.

Bunyan byl přímým svědkem náboženské občanské války, která v Anglii sedmnáctého století stála životy mnoha mučedníků, a sám se pro své náboženské přesvědčení ocitl několikrát v žaláři. Přesto v tomto svém krátkém traktátu, který vyšel až po jeho smrti, odolává pokušení, kterému mnozí jiní vykladači podlehli: Nesnaží se symboly biblické Apokalypsy dávat do senzačních souvislostí s jmenovitými historickými událostmi nebo postavami, ale naopak rozvíjí a podtrhuje jejich univerzální charakter.

Vložil: Mainstream v Úterý, 31. květen 2016 @ 16:51:04 CEST (445 čtenářů)
(Více... | 5290 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Kázání o víře ve vzkříšení
Kázání poslal Stanley

První čtení: Genesis 3,14 -15: „I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."

“Druhé čtení: Matouš 28,11 - 15:  „Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.“

Vložil: Mainstream v Pondělí, 04. duben 2016 @ 22:52:22 CEST (516 čtenářů)
(Více... | 11401 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Co s uprchlíky
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Asociace češtinářů zveřejnila na svých webových stránkách úvahu o uprchlících, kterou loni na podzim sepsal student jednoho z pražských gymnázií Matouš Neužil. Zamýšlel se v ní nad tím, zda přijmout uprchlíky, či nikoliv. Jeho názory kromě jiných zaujaly rektora brněnské Masarykovy univerzity Mikuláše Beka i vysokoškolského pedagoga Univerzity Karlovy Michaela Romancova.

Píše se rok 2015. Evropu zaplavují desetitisíce uprchlíků. Zažíváme velkou krizi. Společnost neví, jak má reagovat. V tuto chvíli přichází často kladená otázka: Máme uprchlíky přijmout, či nikoliv? A pokud ano, jak to máme udělat? Existují v podstatě dva naprosto odlišné názory. Podle prvního názoru bychom měli uprchlíky přijmout a ukázat jim vlídnou tvář. Podle druhého bychom měli dělat přesný opak, měli bychom uprchlíky poslat zpět do zemí, odkud přišli. Ale jak se máme rozhodnout? Ke kterému názoru se hlásit? Jak se společnost zachová? Tyto otázky již měsíce řeší politici po celé Evropě. Je hlavně na nich, jak se k uprchlíkům naše státy zachovají.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 25. leden 2016 @ 13:08:17 CET (419 čtenářů)
(Více... | 4635 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Tvorba: Kázání o čekání
Kázání poslal Stanley

První čtení: Kazatel 3,1 - 8: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.“

Druhé čtení: Mt 24,36 - 42: „O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.“

Vložil: Mainstream v Pondělí, 04. leden 2016 @ 15:17:44 CET (490 čtenářů)
(Více... | 12343 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Tvorba: dokumentární film Blízký soumrak
Dokumenty poslal Nepřihlášený

Uprchlické tábory Blízkého východu vydávají svědectví o postupném zániku křesťanství na posvátné půdě, kde před dvěma tisíci lety vzniklo. Dokumentární film Ivo Bystřičana z iráckého Erbílu je případovou studií situace lidí zakoušejících náboženské pronásledování v globálním světě.

Film se formou intimní dokumentární reportáže vydává do iráckého města Erbíl, kam utekli lidé z pláně Ninive a dalších enkláv rozvráceného Iráku. Biblická místa, kde byly položeny základy křesťanství a kultury naší civilizace, se stala svědky rychlého úprku posledních křesťanů. Po dvou miléniích v některých starobylých křesťanských baštách, jako jsou Mosul, Kirkuk nebo Karakoš, nezbyl ani jeden křesťan. Završuje se několik staletí trvající náboženský střet, z něhož křesťanství odchází poražené.

Vložil: Mainstream v Sobota, 19. prosinec 2015 @ 21:51:01 CET (482 čtenářů)
(Více... | 1904 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Tvorba: Básně VII
Akce poslal Stanley

Hana Hnilicová: Básně VII.

Pásmo křesťanských básní
Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 15. říjen 2015 @ 15:30:41 CEST (468 čtenářů)
(Více... | 380 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Kázání o hříchu proti Duchu svatému
Kázání poslal Stanley

První čtení: Numeri 15,30 - 31:  „Ale ten, kdo něco spáchá úmyslně, ať domorodec nebo host, hanobí Hospodina. Takový bude vyobcován ze společenství svého lidu. Pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho příkaz. Takový musí být bezpodmínečně vyobcován, lpí na něm vina."

Druhé čtení: 1 Janův 5,16 - 17:  „Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti; o takovém neříkám, abyste za něj prosili. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti.“

Čtení ke kázání: Marek 3,22 - 30:  „Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: "Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony." Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům. Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem." Toto pravil, protože řekli: "Má nečistého ducha."“


Vložil: Mainstream v Středa, 02. září 2015 @ 23:46:46 CEST (815 čtenářů)
(Více... | 14774 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Moravské exulantky
Knihovna poslal Nepřihlášený

Dosavadní stav poznání života obnovené Jednoty bratrské byl na sklonku loňského roku obohacen další knihou z pera Edity Štěříkové. Tentokrát se známá badatelka dějin pobělohorské náboženské emigrace zaměřila na významné ženy Ochranovské Jednoty. Její kniha Moravské exulantky pojednává o sedmadvaceti ženách působících v řadách obnovené Jednoty v 18. století, jejichž životy významně ovlivnily chod herrnhutského společenství.


V první části více než pětisetstránkové publikace autorka stručně nastiňuje historickou charakteristiku postavení žen v církevních hnutích v Čechách před vznikem obnovené Jednoty bratrské a v jejích počátcích. Již v původní Jednotě bratrské byla úloha žen v rodině i v církvi velmi ceněna. Vedle bratří starších byly voleny z řad zkušených a schopných žen také sestry starší. Později si úřad starších sester prosadili také Moravané v obnovené Jednotě v Herrnhutu. Sbor v Herrnhutu byl přísně rozdělen podle pohlaví na mužskou a ženskou část (bratrský a sesterský sbor), ve kterém byly pro obě části zřízeny stejné úřady, včetně starších a poté i generálních starších.
Vložil: Mainstream v Středa, 26. srpen 2015 @ 14:24:38 CEST (531 čtenářů)
(Více... | 4931 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Tvorba: Mistr Jan Hus a český katolicismus
Katolicismus poslal Nepřihlášený

Vnímání postavy Mistra Jana Husa ze strany katolické církve prošlo v posledních padesáti letech značným vývojem. Jak vypadala cesta, do níž se zapojilo i několik papežů?

 „Církve tady dělají beze sporu historický krok, který zřejmě nemá v našich dějinách obdoby a jehož dosah si, myslím, národ ani neuvědomuje.“ Těmito slovy komentoval kardinál Miloslav Vlk bohoslužbu smíření uspořádanou k 600. výročí Mistra Jana Husa, které se v Chrámu Panny Marie před Týnem zúčastnili představitelé církví v naší zemi. Několik desítek metrů od patrně nejznámějšího Husova pomníku duchovní vyjádřili lítost nad hříchy spáchanými v průběhu uplynulých staletí a prosili za jejich odpuštění. Událost však není nenadálým úkazem na českém historickém nebi. Předcházely jí desítky let snahy porozumět lépe Husovu odkazu i najít jeho místo v katolické církvi.

Vložil: Mainstream v Neděle, 26. červenec 2015 @ 21:02:47 CEST (713 čtenářů)
(Více... | 8077 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.5)

Tvorba: Kázání o smrti, hříchu a vykoupení
Kázání poslal Stanley

První čtení:  Genesis 3,14 - 19:  „I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout." Adamovi řekl: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."“

Druhé čtení: Zj 20,11 - 15:  „A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.“

Čtení ke kázání: Římanům 6,20 - 23:  „Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti; jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Vložil: Mainstream v Neděle, 26. červenec 2015 @ 21:01:03 CEST (735 čtenářů)
(Více... | 19247 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Návrh bohoslužby smíření k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Bohoslužba smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění konaná 20. června 2015 (nebo podle vhodnosti kolem tohoto data) k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

Píseň: Jezu Kriste, štědrý kněže (Zpěvník - CČSH, 20), prvních 5 slok

1. Jezu Kriste, štědrý kněže,
s Otcem, s Duchem jeden Bože,
štědrost tvá je naše zboží
z tvé milosti.

2. Ty jsi v světě bydlil s námi,
tvé tělo trpělo rány
za nás, za hříšné křesťany,
z tvé milosti.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 15. červen 2015 @ 21:28:07 CEST (621 čtenářů)
(Více... | 34220 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Martin Luther King už v novém filmu ´´Selma´´ nesní svůj sen
Historie baptistů světová poslal Nepřihlášený

Dne 28. srpna 1963 Martin Luther King pronesl svou slavnou 16minutovou řeč nazvanou Mám sen. „Sním o tom, že mé čtyři malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle charakteru,“ řekl na slavném shromáždění proti rasové segregaci.

„V novém hollywoodském životopisném snímku však tato slova nesmějí zaznít,“ píše magazín Hollywood Reporter

Veškeré projevy slavného černošského kazatele jsou totiž chráněny copyrightem jeho potomků, a práva na doslovnou citaci si zakoupil režisér Steven Spielberg. 

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 19. únor 2015 @ 09:54:57 CET (581 čtenářů)
(Více... | 2504 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Tvorba: Kázání o potřebě usilovat o svatost
Kázání poslal Stanley

První čtení: Exodus 33.17 - 23: „Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem. I řekl: „Dovol mi spatřit tvou slávu!“ Hospodin odpověděl: „Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ Dále pravil: „Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu.“Hospodin pravil: „Hle, u mne je místo; postav se na skálu. Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo.“

Druhé čtení.: Matouš 5,45 – 48: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Čtení ke kázání: Židům 12,14: „Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.“

Vložil: Mainstream v Neděle, 08. únor 2015 @ 12:33:46 CET (730 čtenářů)
(Více... | 11567 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Tvorba: Claude Tresmontant: Hebrejský Kristus - jazyk a stáří evangelií
Knihovna poslal Nepřihlášený

Není mnoho stimulů, které by dokázaly motivovat Klimeše k tomu, aby se naučil hebrejská písmenka. Dlužno dodat, že do nedávna jsem v existenci takového stimulu nevěřil o nic víc, než v existenci bájných jednorožců. Nicméně narazil jsem na knihu francouzského teologa Tresmontanta, která mě vyvedla z omylu a namotivovala mě naučit se hebrejský alefbet. O toto získané nadšení bych se rád s čtenářem podělil.

Kniha ve francouzském originále sice vyšla v roce 1983, česky ale až v roku 2004. Tresmontant tvrdí a podle mě přesvědčivě obhajuje myšlenku, že evangelia nebyla původně napsaná řecky, ale to, co máme je dost kostrbatý překlad z hebrejských originálů, které se ztratily. Ten překlad evangelií z předpokládaného hebrejského originálu do řečtiny je podle Tresmontanta proto tak neumělý, že se snaží být co možná nejvíce doslovný a věrný původní hebrejské předloze. Prý vychází ze stejné překladatelské tradice, která o pár století dřív přeložila hebrejskou bibli do Septuaginty, řeckého překladu Starého Zákona. Tolik hlavní myšlena díla.

Vložil: Mainstream v Sobota, 24. leden 2015 @ 19:08:37 CET (709 čtenářů)
(Více... | 9194 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.5)


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 1.05 Seconds