Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Dita   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 4274, komentáře < 7 dní: 1, komentářů celkem: 3904, adminů: 23, uživatelů: 2285
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

5 744 887

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 16 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

První kazatelka v historii BJB
První řádná kazatelka v historii Bratrské jednoty baptistů

Rozhovor se sestrou kazatelkou Martinou Matysovou a jejím manželem

Životopis první kazatelky BJB

Volby Výkonného výboru BJB - duben 2017

- Kandidátka pro volby Výkonného výboru BJB - duben 2017


Fundamentalismus
fundamentální versus fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus

Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Hledání v Bibli

Biblický verš:
Klíčové slovo:


Prohlášení: Dopis kazatele Dobroslava Stehlíka sborům BJB
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Vážení bratři a sestry kazatelé, starší i další členové sborů BJB, kterým není lhostejné dění v BJB,

všechny Vás zdravím a přeji Vám, abyste naplněni Duchem svatým mysleli, mluvili i jednali k slávě Pána Ježíše Krista.

Uplynulo již 57 let od doby, kdy jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista jako osobního Spasitele a téměř 57 let jsem členem některého sboru BJB. Od mládí mi Pán církve svěřoval určité úkoly a zcela jasně mě povolal i za kazatele evangelia. Nedivte se proto, že mi není lhostejné, co se v BJB děje. Slyším, jak se jednání RZS i SD opakovaně zvrhávají od věcného jednání v chaotické vzájemné napadání. To je cizí Duchu Kristovu. Zvlášť mě znepokojuje, že někteří opakovaným prosazováním sebe odvádějí pozornost od základního poslání církve nést evangelium Ježíše Krista, být mu svědky.

Také korenspondence pomocí veřejných dopisů, kdy někteří vyžadují přitakání ke svým formulacím nebo jejich papouškování, není hodna kazatelů evangelia. Některá napadání jsou dokonce na hranici toho, co je považováno za ještě únosné světskou společností. I když nerad, reaguji na dění v BJB také veřejně, protože se tyto věci dějí veřejně a týkají se celé řady lidí, vlastně všech členů sborů.

Vložil: Mainstream v Pátek, 24. březen 2017 @ 22:15:14 CET (213 čtenářů)
(Více... | 4615 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4)

Prohlášení: Reakce ostravského sboru na dopis sboru Praha 4 z 16.2.2017
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Milý bratře kazateli J. Koukale, staršovstvo sboru BJB Praha 4, potažmo členové sborů BJB,

dovoluji si reagovat na dopisy ze sboru BJB Praha 4 (asi více na ten první z 16.2). Oceňuji, že probíhající diskuse se zatím nese ve slušném způsobu. V minulosti jsme zažili, že z bratra se najednou stal jen „pán“, osočování, verbální útoky a emoční výjevy. Doufám, že neskončíme zjednodušujícím pojmenováním, škatulkováním na fundamentalisty, náboženské fanatiky, homofoby a na druhé straně liberály či gay aktivisty. Už jen z tohoto důvodu si potřebujeme osvětlovat naše postoje a názory, a přitom vůbec nejde o souzení služby bratra Koukala.

V prvním dopise se píše, že jde o „teologicky okrajové téma“ (homosexuální praxe). Jaké hledisko máte na mysli? Z obecného pohledu se to může sice jevit, vždyť Bible je především zjevením, svědectvím o Bohu. Ústředním tématem Nového Zákona je Ježíš Kristus, jeho život, oběť, vzkříšení. Málo textů se týká homosexuálního jednání. Je tolik aspektů, které nás spojují: Bible, Ježíš, Duch, křest, církev, víra (Ef 4), apod. Tak proč se tímto „okrajovým“ tématem zabývat? Musíme, protože má dopad do dalších oblastí (jak chápeme Písmo, hřích, etiku, apod.).

Vložil: Mainstream v Pátek, 24. březen 2017 @ 22:14:54 CET (178 čtenářů)
(Více... | 11078 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.5)

Prohlášení: Dopis sboru v Praze 4 sborům BJB II.
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

V Praze 7. března 2017

Vážení bratři a sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů v Praze, Plzni, Ostravě i jinde:

Děkujeme za vaše dopisy a výzvy, ceníme si vaší otevřenosti a zcela chápeme váš zájem na překonání problému, který podle vás celou BJB ohrožuje, neboť narušuje její společný život, vztahy a službu. S některými vašimi stanovisky a návrhy jak tento problém řešit se však ztotožnit nemůžeme, jakkoli souhlasíme, že apelovat na změnu smýšlení je potřebné, a že máme k takové změně být vždy hotovi.

Důvodem je to, že za základní problém je tu pokládána skutečnost, že náš br. kazatel Jan Koukal a někteří další členové sboru nejsou přesvědčeni o tom, že homosexuální vztahy lze paušálně označit za „hřích“ a tak beze zbytku ztotožnit s tím, co je odsuzováno v Písmu. Vycházejí přitom z poučených studií křesťanských biblistů. Hřích je ve své podstatě vzpourou proti Bohu a jeho řádu pravdy a lásky, který nám byl v definitivní podobě, která zůstává normou všeho našeho konání i myšlení, odhalen v Božím Slovu, které se stalo tělem. Tato vzpoura, kterou biblické svědectví odhaluje a právem odsuzuje a jejíž překonání vidí jen v Božím díle smíření a daru nového života, má mnoho podob a podílíme se na ní nějakou měrou všichni. Podílejí se na ní jistě i lidé s jinou sexuální orientací, ale to, že tuto orientaci či inklinaci mají, touto vzpourou není.

Vložil: Mainstream v Pátek, 24. březen 2017 @ 22:13:52 CET (172 čtenářů)
(Více... | 4421 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Prohlášení: Dopis sboru v Praze 4 sborům BJB I.
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

V Praze dne 26. 2. 2017

Naši milí bratři a sestry v Kristu,
členové všech sborů naší Jednoty, zdravíme Vás pozdravením Pokoj Vám.

Výkonný výbor naší Jednoty nám sdělil, že byl některými sbory požádán o vyjádření k výroku našeho bratra kazatele Jana Koukala vyřčeného na Radě zástupců sborů v listopadu 2016, kdy na otázku, zda je praktikovaná homosexualita hřích odpověděl: „To si nemyslím.“ Nikdo se nezeptal: „ A co si tedy myslíš?“ Místo toho byl náš bratr kazatel vyslýchajícími odsouzen a s ním i celý náš sbor. Domníváme se, že právě o to některým bratřím tímto zinscenovaným výslechem šlo.

Jak to, že bratří neznají slova Písma „nesuďte, abyste nebyli souzeni“ nebo „Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní Pán.“ (Mt 7,1 a Řím 14,4) A znají-li je, proč je přestupují a vzdalují se tak od Boha? Nebo jsou snad přesvědčeni, že jsou lepší než ostatní? Že jsou bez hříchu a mají tedy právo kamenovat své bližní? Ale Písmo nám říká, že „není spravedlivého, není ani jednoho.“ „Všichni zhřešili a nemají slávy Boží.“ (Řím 3,10 a 23) Všichni přece vyznáváme, že jediný kdo má právo soudit, je Bůh. Nám toto právo nedal a v srdci toho, kdo si takové právo osobuje, vládne pýcha. A pýcha je hřích, který Bůh nenávidí.

Vložil: Mainstream v Pátek, 24. březen 2017 @ 22:13:29 CET (129 čtenářů)
(Více... | 6548 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Homosexualita z pohledu Božích sborů
Etika poslal Nepřihlášený

Homosexuální chování u mužského či ženského pohlaví představuje jednu z oblastí, které odrážejí alarmující úpadek národních morálních zásad. Nároky dnešních homosexuálů prokazují nebývalou smělost. Nicméně i mnozí z těch, kteří se osobně s touto úchylkou neztotožňují, se nakonec přece jen jedinců takto sexuálně orientovaných zastávají.

Jedním z důvodů, proč se křesťané touto problematikou tolik zaobírají, je fakt, že tolerance či netolerance vůči homosexualitě svědčí o duchovním stavu národa. Když se Izrael odvrátil od Boha, tolerovali Izraelité nejrůznější zla, včetně sodomie (1 Kr 14:24). Když se však Izrael k Bohu opět navrátil, homosexualita se netolerovala (1 Kr 15:12).

Světová letniční církev Assemblies of God věří, že veškeré otázky víry a mravních postojů mají být posuzovány na základě Písma. Jelikož Bible se k problému homosexuality vyjadřuje, musí být považována za autoritativní normu, která nám vymezuje jasné stanovisko.

Vložil: Mainstream v Středa, 22. únor 2017 @ 14:43:00 CET (342 čtenářů)
(Více... | 13370 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.2)

Prohlášení: Dopis společnosti VERITAS sborům, náboženským obcím, sborovým společenstvím
Katolicismus poslal Nepřihlášený

Pravděpodobně jste se i vy setkali s nějakou informací nebo pojednáním v souvislosti se snahami o znovupostavení tzv. "mariánského sloupu" na Staroměstském náměstí v Praze. Protože mnohdy jde o nepřesné informace, dovolujeme si vás seznámit aspoň v této stručné formě s historicky pravdivými fakty.

„Mariánský sloup“ byl vysvěcen 13. července 1652 za přítomnosti císaře Ferdinanda III., což ukazuje na to, že šlo o záležitost politickou. Nápis na jeho podstavci zněl: „Panně rodičce bez poskvrny prvotní počaté za obhájení a osvobození města zbožný a spravedlivý císař sochu postavil.“ Čtyři roky po uhájení Prahy před švédským vojskem (obhájců reformačního učení) a po podepsání Vestfálského míru (který znamenal definitivní konec náboženské svobody v Čechách a na Moravě a který zabránil exulantům, mezi nimi i J. A. Komenskému, v návratu do vlasti) byl tedy vztyčen v srdci Evropy památník, o jehož smyslu prof. J. Pekař napsal, že oslavuje vítězství nad českou reformací a nad českým státem a není pouhým památníkem mariánské úcty, jak se někteří obhájci znovupostavení sloupu snaží tvrdit.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 13. únor 2017 @ 10:54:05 CET (119 čtenářů)
(Více... | 5331 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Papež: Výročí reformace je šance postavit Krista nově do centra našich vztahů
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Papež na setkání s evangelickou delegací z Německa: Výročí reformace je šance postavit Krista nově do centra našich vztahů

Pokračujme na cestě k plné jednotě, kráčející po „nových cestách”, odvážných a prorockých, naznačených Duchem svatým. Těmito slovy včera papež František promluvil k ekumenické delegaci z Evangelické církve v Německu, kterou doprovázel předseda Německé biskupské konference kardinál Reinhard Marx.

Papež na úvod svého proslovu připomněl spojení v křtu, které zavazuje kráčet spolu. Katolíci i evangelíci mají podle jeho slov výjimečnou možnost připomenout si při příležitosti 500. výročí reformace “historické události, aby nově postavili do centra svých vztahů Krista”:
„To, co oduševňovalo i znepokojovalo reformátory, bylo v zásadě ukázat cestu ke Kristu. A to je to, co musíme mít v srdci i dnes, poté, co jsme opět vykročili, díky Bohu, na společnou cestu. Letošní připomenutí si [reformace] nám nabízí možnost provést další krok vpřed, hledíc na minulost bez zášti, ale podle Krista a ve společenství s ním, abychom znovu nabídli mužům a ženám naší doby Ježíšovu radikální novost, Boží milosrdenství bez hranic “.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 09. únor 2017 @ 16:09:48 CET (80 čtenářů)
(Více... | 3787 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Prohlášení Synodní rady ČCE k odsouzení pana Jaška v Sudánu
Zprávy poslal Nepřihlášený

Prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické k odsouzení pana Jaška v Sudánu

Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co nejdříve podniklo účinné kroky k jeho propuštění.

29. ledna 2017

Zdroj: www.e-cirkev.cz

Vložil: Mainstream v Pátek, 03. únor 2017 @ 15:45:26 CET (142 čtenářů)
(komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Otevřený dopis Výkonnému Výboru a starším sborů BJB
Zamyšlení poslal Arthur

Otevřený dopis Výkonnému Výboru a starším sborů BJB   

Od RZS v Brně uplynul již měsíc. V dalších následujících dnech jsme na sbory obdrželi oficiální zápis a posléze i zprávu z pravidelného jednání VV a protože všechny tyto tři skutečnosti (RZS, zápis RZS, setkání VV) spolu souvisí, reaguji na ně jako na celek. Myslím, že vy všichni, kteří jste se tohoto setkání účastnili, jste se museli vyrovnat s některými projevy a výroky, které na RZS zazněly. 

Jak je již zvykem na našich setkáních, ať SD nebo RZS, pokud jednáme o méně zásadních a především neteologických otázkách, probíhají tato jednání plynule a konstruktivně, jak je to zmíněno i v zápisu ze setkání VV. Cituji: VV se zabýval jednáním RZS v Brně, kdy kladně zhodnotil dopolední jednání, ale s rozpaky se pozastavil nad formou odpolední diskuze.

Ano problém nastává ve chvíli, kdy se máme jako delegáti jednotlivých sborů vyjadřovat k úplně jiným problémům, než např. jaké písně přidáme, nebo ubereme z našeho zpěvníku a to k problémům, nebo přesněji vyjádřeno k otázkám - teologickým.  

Vložil: Mainstream v Úterý, 03. leden 2017 @ 13:15:58 CET (563 čtenářů)
(Více... | 5288 bytů | 9 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.25)

Prohlášení: Kolik se platí za úsměv pokladních v supermarketech?
Principy poslal Nepřihlášený

Častým problémem maloobchodních řetězců, k němuž nelze mlčet, bylo a je stále nízké odměňování za vykonanou práci. Tento problém se sice netýká celého oboru maloobchodního prodeje, ale právě jen většinou nadnárodních společností, ve kterých se nepřiměřeně nízké ohodnocení některých zaměstnanců projevuje nejkřiklavěji, píše biskup Václav Malý, předseda Rady České biskupské konference Iustitia et Pax. Vyjádření přinášíme v plném znění.

Jaké jsou mzdové podmínky pracovníků v maloobchodě? Dle ČSÚ průměrná hrubá mzda v ČR na konci roku 2015 byla 23 745 Kč, v maloobchodě prodejce potravinářského zboží však dostával v průměru 13 438 Kč hrubé mzdy. Po odečtení povinných odvodů, prodejce, který poctivě pracuje na plný úvazek, na konci měsíce dostává mzdu, která je na hranici chudoby. (V ČR je to 10 220 Kč měsíčně.)

Vložil: Mainstream v Neděle, 18. prosinec 2016 @ 19:35:53 CET (276 čtenářů)
(Více... | 3851 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Baptistický kazatel: Sodomity by měla vláda postavit ke zdi a vystřílet jim mozk
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Po masakru v Orlandu, která v USA přinesla zatím největší počet obětí, se dal do hodnocení baptistický kazatel ze severní Kalifornie. Mrtvé nelituje.

V neděli večer pastor Roger Jimenez z Verity Baptist Church v Sacramentu řekl svému shromáždění, že křesťané "by neměli truchlit nad smrtí padesáti sodomitů." "Lidé říkají, 'nejsi smutný, že zemřelo padesát sodomitů?'" (49 obětí a zemřel taky střelec, pozn. aut.) "Problém je v tom, že to je stejné, jako kdyby se mě zeptali, jestli nejsem smutný, že bylo zabito padesát pedofilů."

Kazatele cituje deník The Washington Post.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 08. prosinec 2016 @ 15:19:23 CET (180 čtenářů)
(Více... | 2587 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Dopis představitelů Ekumenické rady církví ohledně Petra Jaška
Akce poslal Nepřihlášený

Představitelé Ekumenické rady církví v ČR napsali velvyslankyni ČR v Egyptě dopis ohledně Petra Jaška

Předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Fajfr a generální sekretářka ERC Sandra Silná napsali za ERC velvyslankyni ČR v Egyptě RNDr. Veronice Kuchyňové Šmigolové dopis ohledně humanitárního pracovníka Petra Jaška, který je od prosince 2015 vězněný v Súdánu. Text dopisu vám přinášíme níže.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 14. listopad 2016 @ 10:50:56 CET (229 čtenářů)
(Více... | 1752 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Zpráva předsedy Výkonného výboru BJB pro Radu zástupců sborů
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Zpráva předsedy VV k rozhovoru na jednání RZS dne 5. listopadu 2016 v Brně.

Milí bratří a sestry, 
chci v této zprávě vyjádřit některé své poznatky ze situace naši Jednoty v posledních letech, tak jak ji vidím a prožívám z pozice předsedy VV. Ale nejde mi jen o konstatování, ale chci vás tímto vybídnout k modlitbám i k otevřené diskusi na RZS. 

V prvních letech po zvolení nového VV v r. 2009 jsem vnímal v Jednotě pokojnou atmosferu a všeobecně vděčné přijímání služby VV.  Pokud se někde vyskytly vážné problémy (např. ve cvikovském sboru), tak to byly místní problémy, ale ty se nijak nepřenášely do jiných sborů a také tyto problémy se dlouhodobě nevlekly ale byly v přiměřené době vyřešeny. I když jsme řešili velmi zásadní otázky týkající se pobírání dotací na platy kazatelů a přijetí či odmítnutí peněz od státu z tzv. restitucí církevního majetku a jistě to nebylo rozhodnuto ke spokojenosti všech, přesto zde nepanuje nějaké napětí, ale rozhodnutí SD je všeobecně akceptováno. 

Vložil: Mainstream v Středa, 02. listopad 2016 @ 20:36:03 CET (441 čtenářů)
(Více... | 4758 bytů | 24 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.75)

Prohlášení: Společné prohlášení u příležitosti katolicko-luteránské připomínky Reformace
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

„Zůstaňte ve mně, a já zůstane ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně“ (Jan 15,4).

S vděčným srdcem

Tímto společným prohlášením vyjadřujeme radostné uznání Bohu za tuto společnou modlitbu v lundské katedrále, kterou zahajujeme vzpomínkový rok 500. výročí Reformace. Padesát let stálého a plodného ekumenického dialogu mezi katolíky a luterány nám pomohlo překonat mnohé rozdíly a prohloubit mezi námi porozumění a důvěru. Zároveň jsme se znovu sblížili prostřednictvím společné služby bližnímu, nezřídka v situacích utrpení a pronásledování. Díky dialogu a sdílenému svědectví už si nejsme cizí, ba naučili jsme se, že to, co nás sjednocuje, je větší než to, co nás rozděluje.

Od konfliktu ke společenství

Jsme hluboce vděční za duchovní a teologické dary obdržené skrze Reformaci, vyznáváme a litujeme před Kristem skutečnosti, že luteráni a katolíci zranili viditelnou jednotu církve. Teologické rozdíly byly provázeny předsudky a konflitky a náboženství bylo účelově používáno k politickým cílům. Naše společná víra v Ježíše Krista a náš křest od nás vyžadují každodenní konverzi, díky níž se zříkáme historických sporů a konfliktů, které brání službě smíření. 

Vložil: Mainstream v Úterý, 01. listopad 2016 @ 12:17:51 CET (159 čtenářů)
(Více... | 5614 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Prohlášení: Reakce synodní rady ČCE na zneužívání pojmu „křesťanské hodnoty´´
Principy poslal Nepřihlášený

Jsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým v posledních měsících někteří veřejní činitelé volají po návratu ke „křesťanským hodnotám nebo kořenům“, „semknutí se kolem své křesťanské identity“ nebo „návratu ke svým křesťanským kořenům“. Přijetí zákona o Velkém pátku jako státním svátku se zdůvodňovalo podporou křesťanské identity oproti náporu identit jiných. K návratu ke křesťanským kořenům jako k obraně proti islámskému fundamentalismu vyzval i prezident Miloš Zeman na letošních svatováclavských slavnostech. 

Proč se nám to nelíbí? Záleží nám na tom, aby označení „křesťanský“ nebylo vyprazdňováno. Pokládáme za nepřijatelné, používá-li se „křesťanská“ rétorika pro šíření předsudků a nenávisti vůči cizincům, nejčastěji muslimům, pro odmítání pomoci uprchlíkům, přivolávání střetu civilizací či vyvolávání duchů nacionalismu. Obáváme se toho, aby se povrchní „křesťanská“ rétorika nestala ospravedlněním naší nechuti dělit se s druhými nebo něco obětovat.

Vložil: Mainstream v Úterý, 18. říjen 2016 @ 15:56:47 CEST (626 čtenářů)
(Více... | 1685 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Prohlášení: Prohlášení Ekumenické rady církví k situaci pronásledovaných čínských křesťanů
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Předsednictvo ERC v ČR apeluje na členy Vlády ČR ve věci brzkého vyhovění žádosti o azyl pronásledovaným čínským křesťanům. Tito lidé, kteří dočasně pobývají v České republice, se nacházejí ve velmi nejisté situaci.

Předsednictvo ERC v ČR žádá, aby Vláda ČR v souladu s Úmluvou o právním postavení uprchlíků urychleně poskytla azyl lidem pronásledovaným z náboženských důvodů. Jako ti, kdo zažili komunistický režim v tehdejším Československu, stejně jako nadvládu jedné strany nad činností církví, žádáme, aby se Česká republika nepodílela na, byť nepřímé, podpoře totalitních praktik a potlačování náboženské svobody skupin a jednotlivců.   

V Praze dne 5. září 2016  

Ing. Daniel Fajfr, M.Th, předseda
Mgr. Daniel Ženatý, 1. místopředseda
Mgr. Petr Procházka, 2. místopředseda
Mgr. Sandra Silná, generální sekretářka  

Vložil: Mainstream v Úterý, 06. září 2016 @ 11:39:06 CEST (233 čtenářů)
(Více... | 4032 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.66)

Prohlášení: Protest proti změně hlavního města Izraele ve školním atlase
Principy poslal Nepřihlášený

Protestujeme proti tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se rozhodlo vyhovět stížnosti instituce zastupující neexistující stát „Palestina“, aby ve školním atlase byl v rozporu se skutečností za hlavní město Izraele místo Jeruzaléma označen Tel Aviv.

Tento požadavek nemá žádnou logiku a není podložen ani stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí, na který se MŠMT odvolává. V Jeruzalémě sídlí prezident, parlament a vláda se všemi ústředními orgány Státu Izrael a tak tomu zůstane i v jakékoli konečné podobě mírového urovnání konfliktu s Palestinci, což předpokládá i mezinárodní společenství.

Palestinský požadavek je součástí širší dezinformační kampaně, která se snaží zpochybnit tisícileté historické a náboženské vazby židovského lidu na Jeruzalém a zbavit Židy jakéhokoli práva na jejich historickou domovinu. Místo budování vlastního státu palestinští představitelé usilují všemi prostředky o zničení židovského státu. Zneužívají k tomu i zeměpis.

Vložil: Mainstream v Úterý, 06. září 2016 @ 11:37:28 CEST (601 čtenářů)
(Více... | 2696 bytů | 3 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Prohlášení Tomáše Halíka k vraždám ve Francii
Společnost poslal Nepřihlášený

Brutální vražda ve francouzském kostele, podobně jako všechny předchozí teroristické akce, je naléhavou výzvou pro všechny lidi dobré vůle, křesťany, muslimy, sekulární humanisty i vyznavače jiných náboženství, aby společně podnikli vše pro to, aby násilí na nevinných bylo nejen jednoznačně odsouzeno, ale všemi dostupnými prostředky zastaveno.

Hlavním cílem extrémistů z IS je vyvolat konflikt mezi západním a muslimským světem tím, že se pokusí namluvit muslimům, že Západ neodmítá pouze fanatické džihadisty, ale islám jako takový. Hlavním spojencem v této válce džihadistů proti Západu jsou lidé, kteří nedovedou rozlišit mezi islámem a džihadistickými teroristy
(např. „konvičkovci“ v našich zemích, ale ozvalo se to i ve vystoupení pracovníka pražského arcibiskupství pátera Badala v ČT24).

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 28. červenec 2016 @ 00:36:57 CEST (746 čtenářů)
(Více... | 2133 bytů | 4 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Výroční zpráva Nadačního fondu Generace 21 za rok 2015
Dokumenty poslal Nepřihlášený

Úvod

– Z článků iniciátora projektu Dana Drápala ze září 2014:

Během druhé světové války bylo povražděno několik milionů židů. Dnes tomu říkáme holocaust.

Utrpení židů pokračovalo – přinejmenším v arabském světě – prakticky až dosud. V zemích, v nichž byly desetitisícové či statisícové židovské menšiny (a to byla většina zemí severní Afriky a Středního východu), živoří poslední zbytky židů. Nedávno jsem četl zprávu o posledním židovi v Afghánistánu.

Likvidace židů v arabském světě je prakticky dokončena. Nyní nastává likvidace křesťanů. Pokud nedojde k nějaké zásadní změně – a na obzoru nevidím nic, co by jí nasvědčovalo – budou během této generace zlikvidovány kdysi milionové menšiny v Sýrii a Iráku. Zatímco alespoň část židů mohla utéci do Izraele, křesťané z Blízkého východu nemají kam.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 18. červenec 2016 @ 12:36:35 CEST (422 čtenářů)
(Více... | 41181 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.5)

Prohlášení: Proč být právě pravoslavným křesťanem?
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Protože pravoslavná církev uchovává původní křesťanskou víru, kterou odevzdali svatí apoštolé. Je zde jedinečným způsobem přítomen Duch Svatý, který koná svaté Tajiny (mysteria čili svátosti). Lidé zde získávají blahodať (milost) Ducha Svatého, což je nutné ke spasení. Vane zde svěží duch prvokřesťanský. Je zde pravá neklamná křesťanská duchovnost a mystika. Okoušíme zde nevýslovnou útěchu Ducha Svatého. Stále se různými - přirozenými i nadpřirozenými - způsoby potvrzuje, že pravoslavné učení je pravdivé a že pravoslavná duchovnost je spásonosná. Historie bez pochybností dokládá, že pravoslavná církev pochází od svatých apoštolů.

Pravoslavná církev je identická s Kristovou Církví apoštolskou a to totožností učení, praxe a ducha; i církevně-právní návazností na prvokřesťanskou Církev.

Ježíš Kristus vybudoval jednu jedinou Církev, nikoliv více církví ani nějakou „neviditelnou církev“, jež by se měla jakoby skládat z mnoha církevních společenství různících se vírou a protiřečících si praxí.

Věříme, že jen jediná z církví může být pravá, a jen o této jediné Církvi není pochybností o tom, že se zde děje spasení hříšníků. Jsme pravoslavnými křesťany, neboť věříme, že touto jedinou Církví Kristovou je církev pravoslavná, kde se věrohodně koná Kristova spása.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 30. červen 2016 @ 09:35:12 CEST (491 čtenářů)
(Více... | 15936 bytů | 4 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Úloha žen v duchovní službě podle Písma svatého z letniční perspektivy
Studie poslal Nepřihlášený

Přijato na setkání Generální rady Assemblies of God ve dnech 9. - 11. 8. 2010 [Assemblies of God je největší celosvětová letniční denominace, jejímž členem je i Apoštolská církev v ČR]

Nadpřirozené projevy a dary Ducha svatého hrály významnou roli při zrodu, vývoji a růstu Assemblies of God (AoG). Již od počátku naší církve bylo ve službě mnoha vynikajících žen, jež zakládaly a vedly široké spektrum služeb, vidět duchovní obdarování. Nebylo ničím výjimečným, když žena sloužila po boku svého manžela. Byly i případy, kdy manžel pracoval ve světském zaměstnání, aby podpořil aktivní službu své manželky. Mnoho žen se rozhodlo vzdát se manželského života, aby mohly lépe stát ve službě, ke které je Bůh povolal.

Odvážné ženy sloužily doma i v zahraničí jako misionářky, hlasatelky evangelia, zakladatelky sborů, vedoucí sborů, učitelky. Angažovaly se i v mnoha jiných oblastech. Letniční hnutí věří, že vylití Ducha počátkem 20. století je skutečným naplněním biblické předpovědi „Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat… rovněž na otrokyně vyleji v oněch dnech svého Ducha.“ (Jl 3,1-2, srovnej Sk 2,16-18) Skutečnost, že ženy – stejně jako muži – mají prorokovat, ukazuje na jejich zapojení do služby v novozákonní době.

Vložil: Mainstream v Úterý, 10. květen 2016 @ 09:12:23 CEST (657 čtenářů)
(Více... | 22487 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4.75)

Prohlášení: Ženy ve vedení - doporučení koncilu Jednoty baptistů ve Velké Británii
Historie baptistů světová poslal Nepřihlášený

Koncil Jednoty baptistů ve Velké Británii - 15-17. března 2010

Ženy ve vedení - doporučení


Tento koncil,
a)    stvrzuje historický závazek Baptistické jednoty ve Velké Británii
•    k plnému začlenění sester do všech oblastí vedení církevního a sborového života,
•    k ordinaci a akreditaci sester ke kazatelské službě mezi námi,
•    k službě sester ve všech ohledech misijní práce, včetně práce biblického a teologického vyučování a vedení církve/sboru.

Vložil: Mainstream v Středa, 20. duben 2016 @ 15:45:13 CEST (320 čtenářů)
(Více... | 2003 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.75)

Prohlášení: Dopis sboru BJB v Praze 4 Na Topolce k otázce kazatelské služby sester
Principy poslal Nepřihlášený

V Praze dne 29. 3. 2016

Milé sestry a bratři ve sborech,
přejeme vám pokoj od našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, jehož smrt i vzkříšení jsme si v uplynulých dnech intenzivně připomínali. Krátce před velikonočními svátky jsme v našich sborech obdrželi materiály s mnohými návrhy na nadcházející Sjezd delegátů. Tímto dopisem reagujeme na dva návrhy, které se bezprostředně týkají našeho sboru. Poněvadž jsou to návrhy závažné, žádající si naše stanovisko, prosíme, abyste toto stanovisko našeho sboru projednali spolu se zaslanými materiály.

Jsme poměrně znepokojeni návrhy sborů z Aše a Lovosic (návrhy č. 12 a 13). Náš postoj k těmto návrhům vyjadřujeme z hlediska kontextu Písma, z hlediska souvislostí českých baptistických dějin a z hlediska náležitosti BJB k širší evropské baptistické rodině.

Vložil: Mainstream v Středa, 20. duben 2016 @ 15:43:50 CEST (847 čtenářů)
(Více... | 5570 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.4)

Prohlášení: Návrh sboru BJB v Aši na SD v Praze dne 23.4.2016
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Návrh č. 12

Žádáme VV BJB aby zaujal veřejný postoj ke sboru BJB Praha 4 v otázce zvolení ženy za kazatelku sboru.

Odůvodnění: Vnímáme to jako nebiblické jednání a ani historie naši církve v ČR podobné jednání nezná. Máme za to, že toto jednání přesahuje vnímání kongregačního zřízení BJB a nepřispívá k jednotě církve ale k rozdělení.

Vložil: Mainstream v Středa, 20. duben 2016 @ 15:41:19 CEST (350 čtenářů)
(komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: 14. 4. 2016: Tisková zpráva: Informace o vývoji projektu Generace 21
Sociální projekty poslal Nepřihlášený

Potvrzujeme, že si dnes dalších 16 uprchlíků z Brna vyzvedlo od českých úřadů své cestovní doklady. Jejich další záměry neznáme a nemůžeme je nijak komentovat, stejně jako to, kde se pohybují nebo jaké jsou případné možné následky a souvislosti jejich dalších kroků.

Nadační fond Generace 21 si dal za cíl zachránit lidské bytosti z místa, kde jim hrozí smrt, a to také splnil. Naplňuje též naplánovanou podstatu projektu:

– O uprchlíky se stará a je připraven postarat se i nadále o ty, kteří mají o podporu zájem, a to minimálně po zbytek prvního roku.
– Je připraven jim pomoci najít práci a začít nový život v této zemi.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 14. duben 2016 @ 22:11:35 CEST (238 čtenářů)
(Více... | 1395 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Kázání papeže Františka: Kristův pokoj nerozděluje, ale sjednocuje
Kázání poslal Nepřihlášený

„Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč“ (Jan 20,30). Evangelium je kniha o Božím milosrdenství, k přečtení a k opětovnému čtení, protože to, co Ježíš řekl a učinil, je výrazem Otcova milosrdenství. Ne všechno však bylo zapsáno; evangelium milosrdenství zůstává otevřenou knihou, kam je třeba neustále zapisovat znamení Kristových učedníků, konkrétní gesta lásky, jež nejlépe dosvědčují milosrdenství.

Všichni jsme povoláni stát se živými pisateli evangelia, nositeli dobré zvěsti pro každého muže a ženu dneška. Můžeme tak činit prokazováním skutků tělesného a duchovního milosrdenství, jež jsou součástí křesťanského životního stylu. Těmito jednoduchými a mocnými gesty, někdy dokonce neviditelnými, můžeme navštěvovat potřebné a přinášet jim Boží něhu a útěchu. Tak pokračuje to, co uskutečnil Ježíš v den Velikonoc, když do srdcí vystrašených učedníků vlil Otcovo milosrdenství, Ducha svatého, který odpouští hříchy a dává radost.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 14. duben 2016 @ 22:10:43 CEST (340 čtenářů)
(Více... | 4931 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC
Katolicismus poslal Nepřihlášený

Vážený bratře Kerne,
velice vám děkujeme za vaši odpověď. Vážíme si toho, že jste se k této problematice postavil čelem a nebál se veřejně prohlásit evangelium ŘKC za nebiblické. Musíme, ale poznamenat, že důvody k setrvání ve spolupráci s ŘKC, které uvádíte, se nám nezdají dostatečné a především biblicky podložené. Některé důvody proč nepokračovat v určitých specifických formách spolupráce, jako jsou třeba ekumenické slavnosti a shromáždění, už v minulosti zazněly z různých stran. Znovu bychom rádi připomenuli alespoň tři důvody, které my považujeme za důležité.  

Základem je pochopení, že ŘKC hlásá nebiblické, tedy falešné evangelium.

ŘKC mísí pravdivé Boží slovo a lidské či ďábelské lži takovým způsobem, že to celé dohromady tvoří falešnou zprávu, která se klamavě vydává za Kristovo evangelium. Nedrží se tedy zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista. Šíří jiné/falešné evangelium, tím lidi klame a svádí je do záhuby.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 14. duben 2016 @ 22:09:28 CEST (1885 čtenářů)
(Více... | 8634 bytů | 28 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.83)

Prohlášení: Prohlášení lovosického kazatele k reakci Dobroslava Stehlíka
Principy poslal Nepřihlášený

Dobrý den pane Stehlíku,
nedá nám to pokoj, a proto musíme zareagovat na vaši veřejnou provokativní odpověď, stejně jako na návrh č. 10 pro SD 2016, který jste jako sbor BJB ve Vikýřovicích podali. Obojí je totiž jen pouhou karikaturou křesťanského života zahaleného do církevního hávu s použitím biblických veršů vytržených mimo kontext. Slepé či cílené manipulování plné útočného osočování a nepravdivých informací, které nám jen odhalují zoufalý stav duchovních vedoucích současné Jednoty. 

Abych byl zcela přesný, naše reakce v prvním zamyšlení se zrodila na základě právě vašeho návrhu, tak se nedivte, že po takové nestoudnosti přišla nějaká odezva.

Předem bych chtěl upozornit, že ani jeden z našich předešlých dopisů nebyl útočný, nelaskavý či nepokorný. V zájmu o čistotu evangelia i svého bližního jsme nejdříve poprosili své bratry v Kristu o biblické odůvodnění a důkazy, že ŘKC hlásá takové evangelium, jaké nám zvěstovala prvotní církev na stránkách Písma. Protože se k tomu ale nikdo neměl a jediné reakce, které se objevily, byly podobného charakteru jako ta vaše, napsali jsme druhý dopis, kde jsme se snažili nastínit celé jádro a závažnost problému ve větším detailu. Rozhodně nás k tomu nežene touha někoho uštvat či otrávit, ale samotná láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a především z upřímné víry (1 Tim 1:5).

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 14. duben 2016 @ 22:01:54 CEST (506 čtenářů)
(Více... | 10173 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.66)

Prohlášení: Salman Hasan: Nadace Generace 21 veřejnost oklamala a lhala ji
Sociální projekty poslal Nepřihlášený

Před našima očima se vyvíjí tragická situace týkající se křesťanských uprchlíků, ale my jsme byli zaneprazdňováni tolika věcmi; zdá se, že někteří chtějí, abychom byli zmatení a neměli rozpoznání!

Chtěli bychom uvést skutečnosti a poprosit vás, abyste se zaměřovali na ně a nic jiného:

1. Skutečnost je, že jsme mezi uprchlíky pracovali, pomáhali jim, protože to byla část našeho povolání. Jsme Služba, což znamená, že sloužíme druhým. Ti, kdo mají organizace a ‚projekty‘ mají na mysli pravděpodobně něco jiného; my chceme pomoci lidem v nouzi.

2. Skutečnost je, že každý ví o našem „vztahu“ s panem Konvičkou: v mém celém životě jsem se s ním setkal v MINULÉM roce pouze třikrát:

A. Byli jsme pozvaní do Poslanecké sněmovny na seminář o islámu. Nemohl jsem si vybrat místo, kde sedět a on byl usazený vedle mě.

B. Byli jsme pozvaní, abychom řekli pár vět na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně týkající se islámu a jeho taktik; pan Konvička a další tam byli, aby také něco řekli.

C. Když jsme byli na debatě v Polné, kde jsme mluvili o uprchlících, Erbilu, byl tam i pan Konvička a další, kteří mluvili a to i jeden muslim, jako imám. Je velmi zvláštní, že nikdo neřekl nic o muslimovi, ale o panu Konvičkovi.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 11. duben 2016 @ 14:12:19 CEST (972 čtenářů)
(Více... | 5076 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4)

Prohlášení: Salman Hasan: Objasnění od naší Služby
Sociální projekty poslal Nepřihlášený

1. března jsme Nadačnímu fondu Generace 21 (dále jen Generace 21) napsali e-mail poté, co se od nás distancovali kvůli ‚politickému komentáři‘, který jsme uvedli a řekli jsme jim o našich záměrech.

Mohli přijít a mluvit s námi, aby se věci objasnily; čekali jsme 14 dní a nic se nestalo: přerušili s námi kontakt, nepsali ani nevolali a v Iráku dělali věci bez našeho vědomí. Telefonicky jsme informovali Daniela Žingora den předtím, než jsme zveřejnili náš další krok, ale stále nás nikdo nekontaktoval. 16. března jsem 5x volal Davidovi Loulouvi, ale neodpověděl a odepsal: „Salmane, promiň, zavolám ti zítra. David“. Ale nekontaktoval nás a místo toho poslal e-mail velkému počtu lidí. V e-mailu, který nám nedávno poslal, napsal, že jsem překročil přikázání Pána Ježíše Krista (ale neřekl mi jaké) a řekl, ať činím pokání; stát za pravdou není hřích a jsem smutný z Davidovy impulsivní reakce! Já ho prosím, aby činil pokání, protože proti mně zhřešil, když mě obvinil z překročení přikázání, i když jsem řekl pravdu. Teď to dělám podle Matouše 18:15 a doufám, že porozumí a bude prosit Pána o odpuštění. Už jsem se za něj modlil, odpustil mu a vyhlásil nad ním požehnání a moudrost shora.

Dnes bychom chtěli uvést tato fakta: Od našeho prohlášení 14. března jsme neslyšeli od Jana Talafanta, ale zdá se, že David Loula mluví místo něj a tvrdí o nás nějaké věci. Naše služba je veřejnosti známá a oni mohou soudit, co děláme. Pro pravdu píšeme následující a prosíme Davida Loulu, aby to přeposlal stejným lidem, kterým poslal svoje vyjádření, aby měli informace z obou stran.   

Vložil: Mainstream v Úterý, 05. duben 2016 @ 18:22:17 CEST (548 čtenářů)
(Více... | 13011 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4)


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas; PR a marketing - Stepan
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.61 Seconds