Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Vlastislav   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 15, článků celkem: 4328, komentáře < 7 dní: 17, komentářů celkem: 3974, adminů: 23, uživatelů: 2297
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

5 818 594

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 13 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

První kazatelka v historii BJB
První řádná kazatelka v historii Bratrské jednoty baptistů

Rozhovor se sestrou kazatelkou Martinou Matysovou a jejím manželem

Životopis první kazatelky BJB

Fundamentalisti
fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus

Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Prohlášení: Ostravská reakce na ´´Prohlášení 5 sborů BJB´´
Principy poslal Nepřihlášený

Reakce na dopis z Jablonce – prohlášení 5 sborů

Bratři a sestry,
děkuji za Vaši snahu bránit se proti extrémům liberalismu. Jistě na takové prohlášení máte právo, nicméně si dovolím předložit reakci a nesouhlas k některým bodům.

Uvádí se, že našimi sbory a VV se šíří liberalismus a rozdílný pohled na autoritu Písma. Opravdu by mě zajímalo, koho tím myslíte a co tím konkrétně myslíte? Br.Kern se naopak zmiňuje (Zpráva předsedy VV pro SD) o „neumožnění bratru předsedovi kázat v některých sborech.“ Co je tím důvodem, že br.Kern nemohl kázat v některých sborech? To že neuznává autoritu Božího slova? To je nesmysl! Ale tím důvodem asi je, že neinterpretuje Písmo, resp. některé téma tak, jak si představuje určitý proud (fundamentální). To že souhlasí se službou žen a s ekumenickou spolupráci z něj dělá liberála??? Asi podobné to je s dalšími služebníky – kazateli. Ti, co znám (troufám si říct, že všichni) vycházejí z Písma, studují ho a vykládají. Rozdílností (problémem) tedy není nerespektování Písma, opuštění autority Bible, ale rozdílné přístupy exegeze a interpretace. Což je možné a legitimní. Hranicí pak je teologická jednota Písma (můj výklad daného oddílu nesmí jít proti celkovému svědectví Bible) a ovoce (po ovoci je poznáte).

Vložil: Mainstream v Pátek, 21. duben 2017 @ 10:00:05 CEST (267 čtenářů)
(Více... | 5435 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4)

Prohlášení: Prohlášení 5 sborů BJB
Principy poslal Nepřihlášený

Vážení bratři kazatelé, starší a členové sborů BJB v ČR!

Vnímáme, že nadešel čas pro oficiální zveřejnění  tohoto společného "Prohlášení".

Podíleli se na něm zástupci pěti sborů BJB a po několika měsících vzájemných konzultací dostalo konečnou podobu v těchto dnech. Věříme, že s povděkem přijmete konečně originální text připravený i k dalšímu případnému tisku, na rozdíl od textu, který byl součástí přílohy zatím posledního(??) dopisu z Topolky.

Jsme si vědomi množství návrhů a jejich závažnost pro připravovaný  SD. I z tohoto důvodu, jsme zamýšleli tento dokument rozeslat sborům až po skončení  sjezdu. Ale na v podstatě nepřímou prosbu topoleckých o zveřejnění tohoto, podle jejich slov "zamlčeného"prohlášení, tak činíme ještě před SD v Praze.

Kéž vás text tohoto "Prohlášení"nevede ke strachu před aroganstvím,agresivitou,vyhraněností a zákonictvím, před kterými jste tak důrazně varováni, ale naopak ku pokoji a duchovnímu přemýšlení.

Martin Husár

Vložil: Mainstream v Pátek, 21. duben 2017 @ 09:47:11 CEST (194 čtenářů)
(Více... | 6377 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Stanovisko synodní rady ČCE k záměru obnovit Mariánský sloup
Zprávy poslal Nepřihlášený

Stanovisko synodní rady Českobratrské církve evangelické k zamýšlenému obnovení Mariánského sloupu (2017)

Obnova Mariánského sloupu na pražském staroměstském náměstí je v odpovědnosti městského obvodu Praha 1. Jako církev jsme připraveni, jednotlivě i v rámci Ekumenické rady církví, jednat s těmi, kterých se rozhodování o obnově sloupu týká.

Synodní rada souhlasí se stanoviskem předchozí synodní rady z roku 2012 (viz níže).

Uvědomujeme si ovšem, že v souvislosti změn, které jsou u nás i ve světě vyvolávány strachem a nenávistí, má každé odpuštění a vzájemné smíření nesmírný význam. Nechceme zůstat uzavřeni v bolesti z ran minulosti. Chceme jít cestou, kterou Kristus svou obětí otevřel, a po níž nás vede.

Proto v této fázi hledání podporujeme vznik skupiny odborníků delegovaných jak Českou biskupskou konferenci, tak Ekumenickou radou církví, která bude jednat o problematice náboženských sporů 17. století. Výsledky bádání se mohou stát pomocí pro další hledání, jak se vyrovnat se společnou minulostí.

Synodní rada ČCE, 27. února 2017, Praha

Vložil: Mainstream v Úterý, 18. duben 2017 @ 19:17:58 CEST (81 čtenářů)
(Více... | 3511 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Dopis Petra Macka Výkonnému výboru a sborům BJB: Kdo jsou baptisté
Principy poslal Nepřihlášený

Dlouholetý kazatel pankráckého sboru Petr Macek poslal Výkonnému výboru a sborům BJB, kterým reaguje na aktuální situaci v BJB.

Kdo jsou baptisté

Výkonnému výboru a sborům BJB v České republice:
V Praze dne 31. 3. 2017

Milé sestry a milí bratři,
jako někdejší dlouholetý kazatel pankráckého sboru se nemohu nezajímat o současný spor v BJB, jehož předmětem jsou stanoviska představitelů tohoto sboru. Je mi jasné, že otázka homosexuality či „jiné sexuální orientace“ je stále choulostivá a nebude v ní asi dosaženo úplné jednoty. Ne pro každého to bude výzvou k osvědčení kristovské vstřícnosti vůči tomu, co je jiné, cizí nebo odpudivé. Pro někoho to bude pokušením, před nímž je třeba se mít na pozoru a před nímž je třeba varovat. Ale je třeba tu hned formovat třecí plochy, které se neobejdou bez zjednodušování a zkreslování věci? A je možné inkriminovat bratry a sestry ve víře pro jejich postoje k této věci? Je to baptistické? Je to vůbec křesťanské? Přečetl jsem si materiály pro sjezd delegátů BJB a byl jsem docela zděšen.
Vložil: Mainstream v Středa, 05. duben 2017 @ 00:33:45 CEST (439 čtenářů)
(Více... | 10428 bytů | 9 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Prohlášení: Sbor BJB v Praze 4 k návrhům pro Sjezd delegátů 2017
Principy poslal Nepřihlášený

2. dubna 2017
Vážené sestry a bratři ve sborech Bratrské jednoty baptistů,
s ohledem na to, že v posledních několika měsících byla naše předchozí vyjádření mylně vykládána a bylo z nich usuzováno na názory a stanoviska, která nesdílíme, což se žel negativně projevilo v návrzích na SD;

s ohledem na to, že současné dění chápeme zcela jednoznačně jako účelovou snahu rozštěpit BJB a vnutit jí nebaptistická a v mnoha případech i obecně nekřesťanská stanoviska,

dovolujeme si ke sjezdovým materiálům připojit následující vyjádření:

1. Stvrzujeme, že manželství je dle svědectví Písem Starého a Nového zákona smluvním vztahem mezi mužem a ženou. Je trvalým svazkem, v němž se jeden má vydávat druhému a v němž má panovat vzájemná úcta, respekt a láska.
Vložil: Mainstream v Středa, 05. duben 2017 @ 00:23:59 CEST (278 čtenářů)
(Více... | 8313 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Prohlášení: Teologická komise EBF: Prohlášení z konzultace o homosexualitě
Etika poslal Nepřihlášený

Komise Evropské baptistické federace (EBF) pro teologii a vzdělávání
Konzultace ve Smidstrup Strand v Dánsku, konaná 16.—18. listopadu 2016

Patnáct lidí z devíti různých baptistických jednot se 16. až 18. listopadu 2016 sešlo v Smidstrup Strand v Dánsku k rozhovoru nad homosexualitou a našimi sbory. Ve velmi dobré atmosféře se modlili, mluvili a sdíleli své zkušenosti a zdroje. Těm, kteří touží mít podobné rozhovory ve svých baptistických jednotách a sborech, vydala tato skupina společné prohlášení a také odsouhlasila, že dá k dispozici zdroje a materiály, jenž by mohly pomoci.¨

Prohlášení z konzultace o homosexualitě

Cílem této konzultace nutně nebylo navrhnout nějaká formální doporučení pro EBF. Na koncilu EBF v roce 2010 proběhlo neformální setkání týkající se manželství stejnopohlavních párů. Po tomto setkání vzešla rezoluce (k dispozici na internetových stránkách), kterou schválil koncil EBF, v němž stvrdil tradiční chápání křesťanského manželství jako svazku, který je mezi mužem a ženou. Tato rezoluce je nadále vodítkem pro naše další přemýšlení.
Vložil: Mainstream v Středa, 05. duben 2017 @ 00:19:51 CEST (163 čtenářů)
(Více... | 6001 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Prohlášení: Prohlášení čtyř fundamentalistických sborů k situaci v BJB
Principy poslal Nepřihlášený

Sbory v Jablonci, Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích a stanice Jílové u Děčína se tímto rozhodly reagovat na současnou situaci v naší Jednotě.

Od SD v Lovosicích v roce 2012(!) nepřestáváme upozorňovat na zpochybňování Písma jakožto bezchybného, neomylného, pravdivého a plně inspirovaného Božího slova a šířící se liberalismus napříč nejen našimi sbory, ale i představiteli VV!

Nebudeme mlčet ke svědectví námi poznané Pravdě. Jsme přesvědčeni, že se naše Jednota jako celek odchyluje od učení Pána Ježíše a apoštolů a ani praxe ve sborech se už v mnoha směrech nepodobá směrnicím Písma, kterými se naše Jednota řídila před několika desetiletími. Ty rozdíly jsou už dnes zásadní. Proto veřejně prohlašujeme:
Vložil: Mainstream v Středa, 05. duben 2017 @ 00:19:34 CEST (332 čtenářů)
(Více... | 5650 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.33)

Prohlášení: Starší CB Elim Písek ke službě žen ve vedení a vyučování
Dokumenty poslal Nepřihlášený

Jsme vděční za každého člověka, který nabízí to, co má ke službě ostatním. To se děje z Božího záměru, abychom se jako jednotlivé údy těla vzájemně budovali. (Efeským 4:16 par.)

Jako křesťané se vnímáme všichni bez rozdílu jako lid získaný do Božího vlastnictví, abychom hlásali ctnosti Toho, který nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. (1. Petrova 2:4-10 par.) Naším dobrým duchovním instinktem je proto služba jakýmkoliv způsobem, ke kterému máme od Boha obdarování.

Vložil: Mainstream v Sobota, 01. duben 2017 @ 09:51:55 CEST (122 čtenářů)
(Více... | 3516 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Antihomosexuální smršť a džihádizace BJB
Principy poslal Nepřihlášený

Nezasvěcený čtenář materiálů pro Sjezd delegátů BJB, který se bude konat 22. dubna 2017, může snadno nabýt dojmu, že BJB se nachází pod soustředěným útokem homosexuálů. 9 z 21 sjezdových návrhů se totiž týká homosexuality. K této antihomosexuální smršti, kterou iniciovaly fundamentalistické sbory, se žel připojil i dosluhující Výkonný výbor.

Řada sjezdových návrhů je spojena se zcestnou představou o administrativním vyřešení etických otázek a teologické různosti. Opakující se návrhy na vystoupení z Ekumenické rady církví a na změny Zásad a stanovisek jsou neseny stále agresívnějším duchem nesnášenlivé exkluzivnosti, která směřuje k džihádizaci BJB.

Je zřejmé, že po tomto Sjezdu nemusí v BJB zůstat kámen na kameni.

Vložil: Mainstream v Pátek, 31. březen 2017 @ 22:00:29 CEST (337 čtenářů)
(Více... | 11708 bytů | 4 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Opakovaný návrh sboru BJB v Lovosicích na vystoupení z ERC
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Vzhledem ke stále novým poznatkům toho, že Ekumenická rada církví nestojí v biblické Pravdě, navrhujeme, aby Bratrská jednota baptistů z tohoto uskupení vystoupila.

Odůvodnění: členy ERC jsou i církve, které káží jiné evangelium, jež se nedrží slov našeho Pána, a tedy nejsou Kristovou Církví. Naší zodpovědností je tyto církve evangelizovat, a ne se s nimi sjednocovat a uskutečňovat jednotu ve společném svědectví, praktické spolupráci a vzájemném porozumění.

Velmi se nás dotýká, že v minulém roce většina členů valného shromáždění ERC na výzvu Římskokatolické církve o schválení výstavby (znovuobnovení) Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí i přes uvědomění historické, politické a náboženské problematičnosti, se v duchu ekumenické spolupráce rozhodovala tomuto počinu nebránit. Důvodem je naděje, že kroky v tomto směru budou širší součástí dialogu o poznání a vyrovnání se s obdobím 17. století. (pozn. nejen, že Mariánský sloup je modlářskou vzpourou proti Bohu a oslavou Panny Marie, ale také mj. symbolem ve vítězství v protireformaci).

Vložil: Mainstream v Pátek, 31. březen 2017 @ 21:58:15 CEST (111 čtenářů)
(Více... | 6788 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Opakovaný návrh kroměřížského sboru týkající se ŘKC
Katolicismus poslal Nepřihlášený

Znění návrhu:
Navrhujeme, aby se Výkonný výbor BJB v ČR na oficiální úrovni již více neúčastnil žádných ekumenických slavností a shromáždění společně s Římskokatolickou církví [ŘKC].

Odůvodnění:
1.    Ekumenická spolupráce přesto, že je prezentována jako sjednocující, nevede k řešení zásadních teologických rozdílů mezi BJB a ŘKC. Tyto rozdíly nelze ignorovat, podceňovat nebo jakkoliv zlehčovat. ŘKC staletí usiluje o zneškodnění těchto rozdílů a přivedení „odloučených bratří" zpět do ŘKC a pod autoritu papeže.

Katolický dekret o ekumenismu dosvědčuje, že je ŘKC součástí ekumenického hnutí právě za účelem naplnění této agendy, kterou musíme odmítnout jako nepřijatelnou.

Vložil: Mainstream v Pátek, 31. březen 2017 @ 21:57:25 CEST (191 čtenářů)
(Více... | 4335 bytů | 4 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2)

Prohlášení: Návrhy sboru Praha Vinný kmen týkající se teologické jednoty
Principy poslal Nepřihlášený

Navrhujeme, aby každý sbor vypracoval dokument pojednávající o tom, jakým stejným teologickým směrem by se měla naše jednota ubírat.

Termín vypracování by mohla být nejbližší RZS.

Pokud z jakéhokoliv důvodu sbor tento dokument vypracovat nechce, může se písemným prohlášením této výsady vzdát.

Vložil: Mainstream v Pátek, 31. březen 2017 @ 21:56:49 CEST (75 čtenářů)
(Více... | 2622 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Návrh sboru BJB v Praze - Církev XXI. století o závazných konfesích
Teologie poslal Nepřihlášený

Navrhujeme, aby došlo ke změně ve formulaci našich "zásad a stanovisek", konkrétně bodu číslo č. 3:
„3. Jsme součástí v dějinách vzniklé církve Ježíše Krista a vyznáváme víru v jednoho Boha - Otce, Syna a Ducha svatého.
Baptistické sbory navazují na svědectví a praxi prvotní církve a duchovní tradici protestantské reformace v Evropě. K jejím ústředním principům se hlásí. Nemají závazné církevní konfese, vyznavačské dokumenty prvních století církve (Apoštolské vyznání víry, Nicejskocařihradské vyznání a Chalcedonskou definici) však pokládají za svědectví křesťanské pravdě." na:

3. Jsme součástí v dějinách vzniklé církve Ježíše Krista a vyznáváme víru v jednoho Boha - Otce, Syna a Ducha svatého.
Baptistické sbory navazují na svědectví a praxi prvotní církve a duchovní tradici protestantské reformace v Evropě. K jejím ústředním principům se hlásí. Za závazné církevní konfese pokladají vyznavačské dokumenty prvních století církve - Apoštolské vyznání víry, Nicejskocařihradské vyznání a Chalcedonskou definici.

Vložil: Mainstream v Pátek, 31. březen 2017 @ 21:56:00 CEST (75 čtenářů)
(Více... | 2328 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Návrh sboru BJB v Aši týkající se kazatelek
Principy poslal Nepřihlášený

Navrhujeme, aby SD uložil povinnost všem sborům BJB v ČR, aby na ženy nevkládaly břemena, která na ně nevložil Pán církve-Pán Ježíš Kristus. Jedná se o břemeno kazatelské služby (a následně břemeno vedení církve).

Vložil: Mainstream v Pátek, 31. březen 2017 @ 21:54:46 CEST (152 čtenářů)
(Více... | 890 bytů | 3 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Dopis kazatele Dobroslava Stehlíka sborům BJB
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Vážení bratři a sestry kazatelé, starší i další členové sborů BJB, kterým není lhostejné dění v BJB,

všechny Vás zdravím a přeji Vám, abyste naplněni Duchem svatým mysleli, mluvili i jednali k slávě Pána Ježíše Krista.

Uplynulo již 57 let od doby, kdy jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista jako osobního Spasitele a téměř 57 let jsem členem některého sboru BJB. Od mládí mi Pán církve svěřoval určité úkoly a zcela jasně mě povolal i za kazatele evangelia. Nedivte se proto, že mi není lhostejné, co se v BJB děje. Slyším, jak se jednání RZS i SD opakovaně zvrhávají od věcného jednání v chaotické vzájemné napadání. To je cizí Duchu Kristovu. Zvlášť mě znepokojuje, že někteří opakovaným prosazováním sebe odvádějí pozornost od základního poslání církve nést evangelium Ježíše Krista, být mu svědky.

Také korenspondence pomocí veřejných dopisů, kdy někteří vyžadují přitakání ke svým formulacím nebo jejich papouškování, není hodna kazatelů evangelia. Některá napadání jsou dokonce na hranici toho, co je považováno za ještě únosné světskou společností. I když nerad, reaguji na dění v BJB také veřejně, protože se tyto věci dějí veřejně a týkají se celé řady lidí, vlastně všech členů sborů.

Vložil: Mainstream v Pátek, 24. březen 2017 @ 22:15:14 CET (309 čtenářů)
(Více... | 4615 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.66)

Prohlášení: Reakce ostravského sboru na dopis sboru Praha 4 z 16.2.2017
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Milý bratře kazateli J. Koukale, staršovstvo sboru BJB Praha 4, potažmo členové sborů BJB,

dovoluji si reagovat na dopisy ze sboru BJB Praha 4 (asi více na ten první z 16.2). Oceňuji, že probíhající diskuse se zatím nese ve slušném způsobu. V minulosti jsme zažili, že z bratra se najednou stal jen „pán“, osočování, verbální útoky a emoční výjevy. Doufám, že neskončíme zjednodušujícím pojmenováním, škatulkováním na fundamentalisty, náboženské fanatiky, homofoby a na druhé straně liberály či gay aktivisty. Už jen z tohoto důvodu si potřebujeme osvětlovat naše postoje a názory, a přitom vůbec nejde o souzení služby bratra Koukala.

V prvním dopise se píše, že jde o „teologicky okrajové téma“ (homosexuální praxe). Jaké hledisko máte na mysli? Z obecného pohledu se to může sice jevit, vždyť Bible je především zjevením, svědectvím o Bohu. Ústředním tématem Nového Zákona je Ježíš Kristus, jeho život, oběť, vzkříšení. Málo textů se týká homosexuálního jednání. Je tolik aspektů, které nás spojují: Bible, Ježíš, Duch, křest, církev, víra (Ef 4), apod. Tak proč se tímto „okrajovým“ tématem zabývat? Musíme, protože má dopad do dalších oblastí (jak chápeme Písmo, hřích, etiku, apod.).

Vložil: Mainstream v Pátek, 24. březen 2017 @ 22:14:54 CET (266 čtenářů)
(Více... | 11078 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.5)

Prohlášení: Dopis sboru v Praze 4 sborům BJB II.
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

V Praze 7. března 2017

Vážení bratři a sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů v Praze, Plzni, Ostravě i jinde:

Děkujeme za vaše dopisy a výzvy, ceníme si vaší otevřenosti a zcela chápeme váš zájem na překonání problému, který podle vás celou BJB ohrožuje, neboť narušuje její společný život, vztahy a službu. S některými vašimi stanovisky a návrhy jak tento problém řešit se však ztotožnit nemůžeme, jakkoli souhlasíme, že apelovat na změnu smýšlení je potřebné, a že máme k takové změně být vždy hotovi.

Důvodem je to, že za základní problém je tu pokládána skutečnost, že náš br. kazatel Jan Koukal a někteří další členové sboru nejsou přesvědčeni o tom, že homosexuální vztahy lze paušálně označit za „hřích“ a tak beze zbytku ztotožnit s tím, co je odsuzováno v Písmu. Vycházejí přitom z poučených studií křesťanských biblistů. Hřích je ve své podstatě vzpourou proti Bohu a jeho řádu pravdy a lásky, který nám byl v definitivní podobě, která zůstává normou všeho našeho konání i myšlení, odhalen v Božím Slovu, které se stalo tělem. Tato vzpoura, kterou biblické svědectví odhaluje a právem odsuzuje a jejíž překonání vidí jen v Božím díle smíření a daru nového života, má mnoho podob a podílíme se na ní nějakou měrou všichni. Podílejí se na ní jistě i lidé s jinou sexuální orientací, ale to, že tuto orientaci či inklinaci mají, touto vzpourou není.

Vložil: Mainstream v Pátek, 24. březen 2017 @ 22:13:52 CET (254 čtenářů)
(Více... | 4421 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Dopis sboru v Praze 4 sborům BJB I.
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

V Praze dne 26. 2. 2017

Naši milí bratři a sestry v Kristu,
členové všech sborů naší Jednoty, zdravíme Vás pozdravením Pokoj Vám.

Výkonný výbor naší Jednoty nám sdělil, že byl některými sbory požádán o vyjádření k výroku našeho bratra kazatele Jana Koukala vyřčeného na Radě zástupců sborů v listopadu 2016, kdy na otázku, zda je praktikovaná homosexualita hřích odpověděl: „To si nemyslím.“ Nikdo se nezeptal: „ A co si tedy myslíš?“ Místo toho byl náš bratr kazatel vyslýchajícími odsouzen a s ním i celý náš sbor. Domníváme se, že právě o to některým bratřím tímto zinscenovaným výslechem šlo.

Jak to, že bratří neznají slova Písma „nesuďte, abyste nebyli souzeni“ nebo „Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní Pán.“ (Mt 7,1 a Řím 14,4) A znají-li je, proč je přestupují a vzdalují se tak od Boha? Nebo jsou snad přesvědčeni, že jsou lepší než ostatní? Že jsou bez hříchu a mají tedy právo kamenovat své bližní? Ale Písmo nám říká, že „není spravedlivého, není ani jednoho.“ „Všichni zhřešili a nemají slávy Boží.“ (Řím 3,10 a 23) Všichni přece vyznáváme, že jediný kdo má právo soudit, je Bůh. Nám toto právo nedal a v srdci toho, kdo si takové právo osobuje, vládne pýcha. A pýcha je hřích, který Bůh nenávidí.

Vložil: Mainstream v Pátek, 24. březen 2017 @ 22:13:29 CET (204 čtenářů)
(Více... | 6548 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Homosexualita z pohledu Božích sborů
Etika poslal Nepřihlášený

Homosexuální chování u mužského či ženského pohlaví představuje jednu z oblastí, které odrážejí alarmující úpadek národních morálních zásad. Nároky dnešních homosexuálů prokazují nebývalou smělost. Nicméně i mnozí z těch, kteří se osobně s touto úchylkou neztotožňují, se nakonec přece jen jedinců takto sexuálně orientovaných zastávají.

Jedním z důvodů, proč se křesťané touto problematikou tolik zaobírají, je fakt, že tolerance či netolerance vůči homosexualitě svědčí o duchovním stavu národa. Když se Izrael odvrátil od Boha, tolerovali Izraelité nejrůznější zla, včetně sodomie (1 Kr 14:24). Když se však Izrael k Bohu opět navrátil, homosexualita se netolerovala (1 Kr 15:12).

Světová letniční církev Assemblies of God věří, že veškeré otázky víry a mravních postojů mají být posuzovány na základě Písma. Jelikož Bible se k problému homosexuality vyjadřuje, musí být považována za autoritativní normu, která nám vymezuje jasné stanovisko.

Vložil: Mainstream v Středa, 22. únor 2017 @ 14:43:00 CET (364 čtenářů)
(Více... | 13370 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.2)

Prohlášení: Dopis společnosti VERITAS sborům, náboženským obcím, sborovým společenstvím
Katolicismus poslal Nepřihlášený

Pravděpodobně jste se i vy setkali s nějakou informací nebo pojednáním v souvislosti se snahami o znovupostavení tzv. "mariánského sloupu" na Staroměstském náměstí v Praze. Protože mnohdy jde o nepřesné informace, dovolujeme si vás seznámit aspoň v této stručné formě s historicky pravdivými fakty.

„Mariánský sloup“ byl vysvěcen 13. července 1652 za přítomnosti císaře Ferdinanda III., což ukazuje na to, že šlo o záležitost politickou. Nápis na jeho podstavci zněl: „Panně rodičce bez poskvrny prvotní počaté za obhájení a osvobození města zbožný a spravedlivý císař sochu postavil.“ Čtyři roky po uhájení Prahy před švédským vojskem (obhájců reformačního učení) a po podepsání Vestfálského míru (který znamenal definitivní konec náboženské svobody v Čechách a na Moravě a který zabránil exulantům, mezi nimi i J. A. Komenskému, v návratu do vlasti) byl tedy vztyčen v srdci Evropy památník, o jehož smyslu prof. J. Pekař napsal, že oslavuje vítězství nad českou reformací a nad českým státem a není pouhým památníkem mariánské úcty, jak se někteří obhájci znovupostavení sloupu snaží tvrdit.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 13. únor 2017 @ 10:54:05 CET (133 čtenářů)
(Více... | 5331 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Papež: Výročí reformace je šance postavit Krista nově do centra našich vztahů
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Papež na setkání s evangelickou delegací z Německa: Výročí reformace je šance postavit Krista nově do centra našich vztahů

Pokračujme na cestě k plné jednotě, kráčející po „nových cestách”, odvážných a prorockých, naznačených Duchem svatým. Těmito slovy včera papež František promluvil k ekumenické delegaci z Evangelické církve v Německu, kterou doprovázel předseda Německé biskupské konference kardinál Reinhard Marx.

Papež na úvod svého proslovu připomněl spojení v křtu, které zavazuje kráčet spolu. Katolíci i evangelíci mají podle jeho slov výjimečnou možnost připomenout si při příležitosti 500. výročí reformace “historické události, aby nově postavili do centra svých vztahů Krista”:
„To, co oduševňovalo i znepokojovalo reformátory, bylo v zásadě ukázat cestu ke Kristu. A to je to, co musíme mít v srdci i dnes, poté, co jsme opět vykročili, díky Bohu, na společnou cestu. Letošní připomenutí si [reformace] nám nabízí možnost provést další krok vpřed, hledíc na minulost bez zášti, ale podle Krista a ve společenství s ním, abychom znovu nabídli mužům a ženám naší doby Ježíšovu radikální novost, Boží milosrdenství bez hranic “.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 09. únor 2017 @ 16:09:48 CET (95 čtenářů)
(Více... | 3787 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Prohlášení Synodní rady ČCE k odsouzení pana Jaška v Sudánu
Zprávy poslal Nepřihlášený

Prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické k odsouzení pana Jaška v Sudánu

Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co nejdříve podniklo účinné kroky k jeho propuštění.

29. ledna 2017

Zdroj: www.e-cirkev.cz

Vložil: Mainstream v Pátek, 03. únor 2017 @ 15:45:26 CET (159 čtenářů)
(komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Otevřený dopis Výkonnému Výboru a starším sborů BJB
Zamyšlení poslal Arthur

Otevřený dopis Výkonnému Výboru a starším sborů BJB   

Od RZS v Brně uplynul již měsíc. V dalších následujících dnech jsme na sbory obdrželi oficiální zápis a posléze i zprávu z pravidelného jednání VV a protože všechny tyto tři skutečnosti (RZS, zápis RZS, setkání VV) spolu souvisí, reaguji na ně jako na celek. Myslím, že vy všichni, kteří jste se tohoto setkání účastnili, jste se museli vyrovnat s některými projevy a výroky, které na RZS zazněly. 

Jak je již zvykem na našich setkáních, ať SD nebo RZS, pokud jednáme o méně zásadních a především neteologických otázkách, probíhají tato jednání plynule a konstruktivně, jak je to zmíněno i v zápisu ze setkání VV. Cituji: VV se zabýval jednáním RZS v Brně, kdy kladně zhodnotil dopolední jednání, ale s rozpaky se pozastavil nad formou odpolední diskuze.

Ano problém nastává ve chvíli, kdy se máme jako delegáti jednotlivých sborů vyjadřovat k úplně jiným problémům, než např. jaké písně přidáme, nebo ubereme z našeho zpěvníku a to k problémům, nebo přesněji vyjádřeno k otázkám - teologickým.  

Vložil: Mainstream v Úterý, 03. leden 2017 @ 13:15:58 CET (601 čtenářů)
(Více... | 5288 bytů | 10 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.25)

Prohlášení: Kolik se platí za úsměv pokladních v supermarketech?
Principy poslal Nepřihlášený

Častým problémem maloobchodních řetězců, k němuž nelze mlčet, bylo a je stále nízké odměňování za vykonanou práci. Tento problém se sice netýká celého oboru maloobchodního prodeje, ale právě jen většinou nadnárodních společností, ve kterých se nepřiměřeně nízké ohodnocení některých zaměstnanců projevuje nejkřiklavěji, píše biskup Václav Malý, předseda Rady České biskupské konference Iustitia et Pax. Vyjádření přinášíme v plném znění.

Jaké jsou mzdové podmínky pracovníků v maloobchodě? Dle ČSÚ průměrná hrubá mzda v ČR na konci roku 2015 byla 23 745 Kč, v maloobchodě prodejce potravinářského zboží však dostával v průměru 13 438 Kč hrubé mzdy. Po odečtení povinných odvodů, prodejce, který poctivě pracuje na plný úvazek, na konci měsíce dostává mzdu, která je na hranici chudoby. (V ČR je to 10 220 Kč měsíčně.)

Vložil: Mainstream v Neděle, 18. prosinec 2016 @ 19:35:53 CET (293 čtenářů)
(Více... | 3851 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Baptistický kazatel: Sodomity by měla vláda postavit ke zdi a vystřílet jim mozk
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Po masakru v Orlandu, která v USA přinesla zatím největší počet obětí, se dal do hodnocení baptistický kazatel ze severní Kalifornie. Mrtvé nelituje.

V neděli večer pastor Roger Jimenez z Verity Baptist Church v Sacramentu řekl svému shromáždění, že křesťané "by neměli truchlit nad smrtí padesáti sodomitů." "Lidé říkají, 'nejsi smutný, že zemřelo padesát sodomitů?'" (49 obětí a zemřel taky střelec, pozn. aut.) "Problém je v tom, že to je stejné, jako kdyby se mě zeptali, jestli nejsem smutný, že bylo zabito padesát pedofilů."

Kazatele cituje deník The Washington Post.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 08. prosinec 2016 @ 15:19:23 CET (192 čtenářů)
(Více... | 2587 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Dopis představitelů Ekumenické rady církví ohledně Petra Jaška
Akce poslal Nepřihlášený

Představitelé Ekumenické rady církví v ČR napsali velvyslankyni ČR v Egyptě dopis ohledně Petra Jaška

Předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Fajfr a generální sekretářka ERC Sandra Silná napsali za ERC velvyslankyni ČR v Egyptě RNDr. Veronice Kuchyňové Šmigolové dopis ohledně humanitárního pracovníka Petra Jaška, který je od prosince 2015 vězněný v Súdánu. Text dopisu vám přinášíme níže.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 14. listopad 2016 @ 10:50:56 CET (251 čtenářů)
(Více... | 1752 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Zpráva předsedy Výkonného výboru BJB pro Radu zástupců sborů
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Zpráva předsedy VV k rozhovoru na jednání RZS dne 5. listopadu 2016 v Brně.

Milí bratří a sestry, 
chci v této zprávě vyjádřit některé své poznatky ze situace naši Jednoty v posledních letech, tak jak ji vidím a prožívám z pozice předsedy VV. Ale nejde mi jen o konstatování, ale chci vás tímto vybídnout k modlitbám i k otevřené diskusi na RZS. 

V prvních letech po zvolení nového VV v r. 2009 jsem vnímal v Jednotě pokojnou atmosferu a všeobecně vděčné přijímání služby VV.  Pokud se někde vyskytly vážné problémy (např. ve cvikovském sboru), tak to byly místní problémy, ale ty se nijak nepřenášely do jiných sborů a také tyto problémy se dlouhodobě nevlekly ale byly v přiměřené době vyřešeny. I když jsme řešili velmi zásadní otázky týkající se pobírání dotací na platy kazatelů a přijetí či odmítnutí peněz od státu z tzv. restitucí církevního majetku a jistě to nebylo rozhodnuto ke spokojenosti všech, přesto zde nepanuje nějaké napětí, ale rozhodnutí SD je všeobecně akceptováno. 

Vložil: Mainstream v Středa, 02. listopad 2016 @ 20:36:03 CET (471 čtenářů)
(Více... | 4758 bytů | 24 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.75)

Prohlášení: Společné prohlášení u příležitosti katolicko-luteránské připomínky Reformace
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

„Zůstaňte ve mně, a já zůstane ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně“ (Jan 15,4).

S vděčným srdcem

Tímto společným prohlášením vyjadřujeme radostné uznání Bohu za tuto společnou modlitbu v lundské katedrále, kterou zahajujeme vzpomínkový rok 500. výročí Reformace. Padesát let stálého a plodného ekumenického dialogu mezi katolíky a luterány nám pomohlo překonat mnohé rozdíly a prohloubit mezi námi porozumění a důvěru. Zároveň jsme se znovu sblížili prostřednictvím společné služby bližnímu, nezřídka v situacích utrpení a pronásledování. Díky dialogu a sdílenému svědectví už si nejsme cizí, ba naučili jsme se, že to, co nás sjednocuje, je větší než to, co nás rozděluje.

Od konfliktu ke společenství

Jsme hluboce vděční za duchovní a teologické dary obdržené skrze Reformaci, vyznáváme a litujeme před Kristem skutečnosti, že luteráni a katolíci zranili viditelnou jednotu církve. Teologické rozdíly byly provázeny předsudky a konflitky a náboženství bylo účelově používáno k politickým cílům. Naše společná víra v Ježíše Krista a náš křest od nás vyžadují každodenní konverzi, díky níž se zříkáme historických sporů a konfliktů, které brání službě smíření. 

Vložil: Mainstream v Úterý, 01. listopad 2016 @ 12:17:51 CET (181 čtenářů)
(Více... | 5614 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Prohlášení: Reakce synodní rady ČCE na zneužívání pojmu „křesťanské hodnoty´´
Principy poslal Nepřihlášený

Jsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým v posledních měsících někteří veřejní činitelé volají po návratu ke „křesťanským hodnotám nebo kořenům“, „semknutí se kolem své křesťanské identity“ nebo „návratu ke svým křesťanským kořenům“. Přijetí zákona o Velkém pátku jako státním svátku se zdůvodňovalo podporou křesťanské identity oproti náporu identit jiných. K návratu ke křesťanským kořenům jako k obraně proti islámskému fundamentalismu vyzval i prezident Miloš Zeman na letošních svatováclavských slavnostech. 

Proč se nám to nelíbí? Záleží nám na tom, aby označení „křesťanský“ nebylo vyprazdňováno. Pokládáme za nepřijatelné, používá-li se „křesťanská“ rétorika pro šíření předsudků a nenávisti vůči cizincům, nejčastěji muslimům, pro odmítání pomoci uprchlíkům, přivolávání střetu civilizací či vyvolávání duchů nacionalismu. Obáváme se toho, aby se povrchní „křesťanská“ rétorika nestala ospravedlněním naší nechuti dělit se s druhými nebo něco obětovat.

Vložil: Mainstream v Úterý, 18. říjen 2016 @ 15:56:47 CEST (646 čtenářů)
(Více... | 1685 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Prohlášení: Prohlášení Ekumenické rady církví k situaci pronásledovaných čínských křesťanů
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Předsednictvo ERC v ČR apeluje na členy Vlády ČR ve věci brzkého vyhovění žádosti o azyl pronásledovaným čínským křesťanům. Tito lidé, kteří dočasně pobývají v České republice, se nacházejí ve velmi nejisté situaci.

Předsednictvo ERC v ČR žádá, aby Vláda ČR v souladu s Úmluvou o právním postavení uprchlíků urychleně poskytla azyl lidem pronásledovaným z náboženských důvodů. Jako ti, kdo zažili komunistický režim v tehdejším Československu, stejně jako nadvládu jedné strany nad činností církví, žádáme, aby se Česká republika nepodílela na, byť nepřímé, podpoře totalitních praktik a potlačování náboženské svobody skupin a jednotlivců.   

V Praze dne 5. září 2016  

Ing. Daniel Fajfr, M.Th, předseda
Mgr. Daniel Ženatý, 1. místopředseda
Mgr. Petr Procházka, 2. místopředseda
Mgr. Sandra Silná, generální sekretářka  

Vložil: Mainstream v Úterý, 06. září 2016 @ 11:39:06 CEST (243 čtenářů)
(Více... | 4032 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.66)


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.34 Seconds