Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Dorota   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 5022, komentáře < 7 dní: 8, komentářů celkem: 4834, adminů: 23, uživatelů: 2390
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 183 973

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 14 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Prohlášení: Zhuštěné výhrady člena SCEAV k Oficiálnímu prohlášení pěti sborů k situaci v BJB
Teologie poslal Nepřihlášený

K bodu 1 Odklon od autority Písma

Oddělení autority Krista a autority Písma není „rouhavé“, ale správné: Kristus není totožný s Písmem. Je víc než Písmo, protože v Něm je spása. Sporné je spíš ztotožnění autority Krista s autoritou Písma.

Signatáři nevysvětlují, jak Kristus vládne skrze Písmo, skrze které jeho části, přesto kritizují oddělování autority Krista a Písma; neozřejmují, že použití Písma vždy předpokládá určitou metodu, je vykonáváno hříšnými lidmi a dochází k deformacím. Uplatňují signatáři v praxi 1K 11,5-10. 29 a Mk 16,18? Nezavání plošná aplikace Písma stran podrobností fungování církve a bohoslužeb zákonictvím?

Signatáři nevysvětlují, jak se při církevních jednáních odvolávat na Písmo, aby nedocházelo k vzájemnému bombardování biblickými verši.

Závěr: bod 1 je hrubozrnný, silnými slovy odvrací pozornost od hlubší diskuse, zároveň vynáší velmi příkré odsouzení BJB ve věci, která není jasně stanovena, doložena a nemá spasitelný význam. Oslabuje autoritu Krista.

Vložil: Mainstream v Neděle, 26. leden 2020 @ 16:39:47 CET (236 čtenářů)
(Více... | 8354 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4.5)

Prohlášení: Širší výhrady člena SCEAV k Oficiálnímu prohlášení pěti sborů k situaci v BJB
Teologie poslal Nepřihlášený

K bodu 1 Odklon od autority Písma

Prohlášení odsuzuje (snad) nejsilnějšími slovy, jako „rouhavé“, oddělení autority Písma od autority Pána Ježíše, k němuž má docházet v myšlení členů BJB. Silná slova však automaticky nezakládají a nezvyšují pravdivost tvrzení, jehož jsou nositeli. Kristus a jeho dílo spásy je víc než Písmo. Bez Písma bychom byli spaseni, bez Krista ne. Písmo ukazuje k Němu a vyzývá, abychom v Něj věřili (J 5,39). Co znamená oddělit autoritu Krista od autority Písma? Autoři Oficiálního prohlášení diskusi s BJB na téma Kristus a Písmo nerozvádějí. Kristus není totožný s Písmem, již zde je to oddělení. Kristus uplatňuje svou autoritu skrze Písmo, například když nás jeho Duch obviňuje z hříchů, které jsou v Písmu uvedeny, zejména v Desateru, a když je vyznáváme, jako Spasitel nám je odpouští.

Kristus však není na Bibli závislý, jakoby se musel řídit výčtem hříchů, které Mu pro orientaci, jaksi zvnějšku, „předepsala“, aby „věděl“, co má soudit a odpouštět. Jeho postoj k hříchům tkví již v jeho podstatě jako Boha, který hřích nenávidí, a „seznam hříchů“ byl spolu s dalšími pravdami uveden v Písmu jako zjevení dané Jím lidskému rodu. Jak však dále uplatňuje Kristus svou autoritu skrze Písmo? Kdo to ví přesně? I skrze Starý zákon? Skrze které jeho části a skrze které ne? Skrze Nový zákon? Skrze které části a skrze které ne? Skrze ty, které určí autoři Oficiálního prohlášení? Nevysvětlují, jak Kristus uplatňuje svou autoritu skrze Písmo, ani to, kde vlastně stojí, že Kristus uplatňuje svou autoritu (předně) skrze Písmo. Nezavání celoplošné formální uplatňování Písma, pokus jde o podrobnosti fungování církve a jejího bohoslužebného života, novým zákonictvím? Nechápe Prohlášení Krista jako nového Zákonodárce či Zákoníka?

Pán Ježíš mnohokrát varuje před nesprávným použitím Písma (například příliš doslovným: Mt 22, 23-29; Mt 23, 23-24: zde také scházelo rozlišení důležitosti různých míst v Písmu). Ti, kdo se ho dopouštěli, se domnívali, že když uplatňují Písmo, už tím jednají správně, ale nezkoumali svou metodu, ani sebe, ani to nezmínili. Lidé, kteří zacházejí s Písmem, jsou hříšní a selhávají i v této oblasti. Apoštol Pavel také poukázal na rozdíl mezi duchem nové a literou staré smlouvy, která zabíjí (tedy ta litera: 2K 3,6). Neřekl to sice z hlediska přístupu k Písmu, ale vyslovil jasný a širší princip, který můžeme aplikovat i na výklad Písma. Každopádně z toho vyplývá, že metody a lidské postoje ve vztahu k Písmu existují a že je třeba je odlišit od Písma samého. Je snadné a zároveň (navenek) přesvědčivé, ale posléze matoucí odvolávat se na věrnost Písmu, a neříci, že se tím míní určitá metoda jeho aplikace, určitá tradice, i ve vztahu ke Kristu a jeho autoritě. Jak tento postoj vyhodnotit eticky?

Vložil: Mainstream v Neděle, 26. leden 2020 @ 16:21:18 CET (183 čtenářů)
(Více... | 26780 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4)

Prohlášení: Pavel Černý: S kardinálem Dominikem Dukou jsme se usmířili v katedrále
Zprávy poslal Nepřihlášený

Včera podle jednoho z protagonistů skončil medializovaný osobní spor mezi kardinálem Dukou a emeritním předsedou Ekumenické rady církví Pavlem Černým. Ten zaslal magazínu Christnet své vyjádření, v němž mj. sděluje, že při včerejší slavnostní bohoslužbě ke stému výročí narození Chiary Lubichové v katedrále sv. Víta si podali ruce a usmířili se.  Při natáčení rozhlasové diskuse o plánované obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (vysílané v neděli 19. ledna) došlo mezi Dukou a Černým k osobnímu sporu a rozhovor byl předčasně ukončen.

Kardinál Duka dnes na svém facebookovém profilu poznamenal, že se zatím nedočkal odpovědi na svou reakci na otevřený dopis Pavla Černého z června minulého roku. Text Dominika Duka publikoval magazín Christnet v červenci 2019, viz zde.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 23. leden 2020 @ 20:15:39 CET (94 čtenářů)
(Více... | 4011 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Prohlášení Ekumenické rady církví k aktuálním společenským otázkám 2019
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Valné shromáždění ERC v úterý 26. listopadu 2019 přijalo prohlášení k vděčnosti za svobodu tohoto znění: „V letošním roce si připomínáme 30 let od sametové revoluce, pádu totalitního režimu a železné opony v Evropě. Naše společnost smí žít posledních 30 let ve znovunabyté svobodě, kterou vnímáme jako dar od Boha, ale zároveň úkol ji kultivovat, chránit a žít v této svobodě zodpovědně ve vztahu ke druhým lidem.

Valné shromáždění ERC vyjadřuje tímto vděčnost Pánu Bohu, ale i všem lidem, kteří se podílejí na správě věcí veřejných a svým životním postojem usilují chránit hodnoty vycházející z poselství evangelia. Jsme vděčni za všechny, kteří i v současné době plné zvratů hájí ve vzájemném respektu hodnoty svobody a demokracie.  Jako církve sdružené v Ekumenické radě církvi v ČR vyjadřujeme tímto hlubokou touhu a přání, abychom mohli žít v naší zemi i nadále v této svobodě a pokoji.“


K otázkám náboženské svobody a pronásledování křesťanů ve světě zřídilo valné shromáždění ERC pracovní skupinu, která bude doprovázet existující aktivity ERC na podporu pronásledovaných křesťanů a bude usilovat v této věci o dialog se státními orgány, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí.

Vložil: Mainstream v Pátek, 29. listopad 2019 @ 08:57:31 CET (179 čtenářů)
(Více... | 5999 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4)

Prohlášení: Naše cesta k finanční nezávislosti - sbor AC Kopřivnice
Diskuse o odluce poslal Nepřihlášený

Před devíti lety jsme se jako sbor rozhodli udělat krok víry a opustili jsme praxi přijímání peněz od státu a vrátili se k biblickým principům zabezpečení životaschopnosti sboru. Od ledna roku 2010 náš sbor funguje bez státních dotací na platy duchovních a peněz z restitucí. Nemáme zahraniční podporu, mecenáše, nevyvíjíme ziskovou činnost. Veškeré finanční prostředky, kterými disponujeme, pramení z věrného dávání našich členů (možná lépe řečeno: pramení z vnímání církve jako nedílné součásti našich životů).

Byl jsem požádán, abych se sdílel, jaká byla cesta k našemu rozhodnutí stát se finančně plně samostatným sborem a jaké je dnešní ovoce tohoto rozhodnutí.

OTAZNÍKY A DŮVODY (ROK 2009)

Když jsme byli v roce 1999 ustanoveni sborem, tehdy to znamenalo, že se jako pastor stávám zaměstnancem církve placeným ze státních peněz. 10 let jsem pobíral státní plat. Otázka přijímání peněz od státu mě začala znepokojovat až počátkem roku 2009.

S tím, jak ze společnosti postupně mizela optimistická porevoluční nálada a vstřícnost vůči církvi začala uvadat, se stále častěji objevovaly signály, že vláda ani veřejnost již církev podporovat nechtějí. Ze strany sekulární společnosti sílilo volání po odluce. „Proč by měl stát platit církev za služby, které si neobjednal?“ byl charakteristický výrok té doby. Diskutovaný biblický argument pro přijímání podpory od státu z Ezdráše 1:1-6 (o rozhodnutí perského krále Kýra, aby byl Hospodinův chrám budován z majetku obyvatel říše) začal rychle ztrácet na váze. Navíc z předrevolučního období státního financování církve byly cítit spíše metody dohledu nad církvemi a jejich korumpování (slovníková definice: korumpovat znamená nějakým vlivem, často penězi, dosahovat nesprávného jednání někoho, podlamovat zásadovost a správné postoje). Tím nechci říct, že jsme tomu systému podlehli – chci jen vzpomenout, že zákon č. 218/1949 Sb. se výroku krále Kýra nepodobal.

Další pobírání státního platu se pro mě osobně začalo stávat otázkou svědomí. Přísloví 23:6-8 radí: „Nejez chléb nepřejícího člověka, který ti říká jez a pij, ale jeho srdce s tebou není. Vyzvrátíš to, co jsi snědl, a promarníš svá příjemná slova.“ Začal jsem vnímat, že jím chléb, který bych raději jíst neměl.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 25. listopad 2019 @ 12:15:31 CET (118 čtenářů)
(Více... | 11207 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4.33)

Prohlášení: Stanovisko Výboru Křesťanského společenství, z. s., k XcamPu 2019
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Vzhledem k určitému znepokojení v našich společenstvích a v církvi ohledně letošního XcamPu a vzhledem k prohlášení, které Církevní rada SCEAV vydala dne 2. 8. 2019*), zaujímá Výbor KS následující stanovisko:

Výbor vyjadřuje předně vděčnost Pánu Bohu za třicet let XcamPu i za požehnání, které jsme mohli přijmout během letošního ročníku tohoto festivalu.

Výbor současně konstatuje, že na letošním XcamPu došlo ke dvěma politováníhodným událostem – ke svědectví br. Petra Bači a ke sběru několika podpisů ve prospěch vzniku nové denominace z bývalých sborů BJB, které ji opouštějí. K oběma událostem došlo nezávisle na vůli organizátorů XcamPu a bez jejich předchozího vědomí. Obě události vedení XcamPu řešilo bezprostředně poté, co nastaly. Od svědectví Petra Bači se ředitel tábora hned druhého dne veřejně před evangelizací distancoval. Ředitel také – jakmile se dozvěděl o sběru podpisů – požádal o okamžité zastavení této akce.

Ke sběru podpisů podotýkáme, že šlo o iniciativu jednoho člena BJB, jenž oslovil soukromě několik jednotlivců s prosbou o podpoření vzniku nové denominace. Ti, kdo svým podpisem vznik nové denominace podpořili, tak v žádném případě nečinili jako budoucí členové oné denominace, nýbrž jen jako ti, kdo se příležitostně zúčastňují akcí sborů zamýšlené denominace nebo je různými způsoby podporují.

Vložil: Mainstream v Sobota, 05. říjen 2019 @ 20:22:53 CEST (312 čtenářů)
(Více... | 7159 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Chystá se nová denominace: Sbory evangelikálních baptistů
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

V prostředí slezských luteránů koluje informace ke sběru podpisů na letošním XcamPu, kterou rozeslal místopředseda spolku Křesťanské společenství, z. s., jehož jednou z aktivit je XcamP.

Jedná se o zřejmou reakci na Prohlášení Církevní rady SCEAV k teologickému směřování a vzniklé situaci na letošním ročníku XcamPu
.

3.8.2019

Sestry a bratři,
protože se v našich společenstvích šíří různé (často i zkreslené) informace o sběru podpisů na XcamPu, chci Vás uvést tímto e-mailem do problematiky:

Jak víte, několik sborů Bratrské jednoty baptistů v loňském roce deklarovalo svou vůli odejít z této denominace mj. kvůli neochotě vedení této denominace řešit problémy s liberálním sborem na Topolce v Praze. Jedná se o sbory, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme a odkud pocházejí i přednášející, kteří u nás sloužili slovem na XcamPu i jinde.

Tyto odcházející sbory zvažují ustavení nové denominace. Ačkoli mají jen něco přes 200 členů a k registraci církve je třeba 300 podpisů, měli zato, že je možno legitimně doplnit podpisy budoucích členů i podpisy angažovaných sympatizantů. Vycházely i z praxe Ministerstva kultury, které zaregistrovalo v poslední době denominace, které zjevně nemají 300 členů a listinu k jejich registraci podepsaly desítky sympatizantů (ostatně podobný proces pamatujeme i my na Slezsku při registraci LECAV). Domnívali se, že tato praxe má opodstatnění v textu zákona, který nehovoří o členech, ale o osobách hlásících se, resp. přináležejících k církvi. Tento svůj názor na právní stránku vyjádřili i v podpisové listině, na níž uvedli, že je jak pro budoucí členy, tak i pro ty, kteří se „příležitostně zúčastňují akcí sborů EB [= tj. Sbory evangelikálních baptistů], nebo je různými způsoby podporují“.

Vložil: Mainstream v Středa, 21. srpen 2019 @ 18:53:15 CEST (436 čtenářů)
(Více... | 5350 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Novokalvinisté z prostředí BJB zakládají novou církev
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Církevní rada Slezské církve evangelické augsburského vyznání vydala prohlášení ohledně štěpných aktivit novokalvinistů v rámci jejich církve.

Prohlášení Církevní rady SCEAV k teologickému směřování a vzniklé situaci na letošním ročníku XcamPu

pátek, 02 srpen 2019

Církevní rada na svém zasedání dne 1. 8. 2019 diskutovala o situaci, která kulminovala na křesťanském festivalu XcamP 2019 ve Smilovicích a s politováním konstatuje, že XcamP již několik let otevírá dveře tomu, aby členové naší církve byli indoktrinováni neokalvinistickou teologií, díky čemu dochází k odklonu mnohých od naší luterské teologie. To se děje především skrze dávání prostoru kazatelům či členům sborů, které v minulém roce vystoupily z Bratrské jednoty baptistů (BJB). Jako církev se principiálně nebráníme ekumenické spolupráci, tato skupina však při spolupráci nectí ekumenickou rozdílnost a vědomě vytváří nesoulad a chaos mezi členy naší církve a přetahuje je ke své teologické doktríně.

Vyvrcholením těchto aktivit bylo nedělní svědectví na XcamPu a především pokoutné „sbírání podpisů“ ze strany bývalých členů (kazatelů) BJB mezi účastníky a členy naší církve pro podporu nově vznikajícího uskupení (církve), která pro registraci na Ministerstvu kultury ČR potřebuje splnit podmínku získání aspoň 300 podpisů členů.

Vložil: Mainstream v Neděle, 04. srpen 2019 @ 00:23:04 CEST (1043 čtenářů)
(Více... | 5549 bytů | 13 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Prohlášení Výkonného výboru ke Sjezdu delegátů Bratrské jednoty baptistů 2019
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Ve dnech 26. - 27. dubna 2019 se sešel v Praze Sjezd delegátů Bratrské jednoty baptistů, který se zabýval aktuálními otázkami v životě BJB a projednával návrhy sborů, odborů a Výkonného výboru BJB.

V úvodu sjezd jednal o situaci ve sborech, které v loňském roce oznámily svůj záměr odejít z BJB. Sbor v Kuřimi již ukončil své členství, sbor v Kroměříži o to požádal a sbor v Jablonci n. Nisou a stanice sboru Děčín svoji situaci řeší. Sbor v Lovosicích je v této otázce rozdělen. SD proto ustanovil smírčí komisi, která má pomoci k obnovení vzájemné komunikace ve sboru a být nápomocna k tomu, aby proběhlo řádné hlasování o setrvání nebo odchodu z BJB.

Po SD jsme však obdrželi informaci od skupiny, která požadovala, aby sbor zůstal v BJB, že se rozhodli ukončit své členství v lovosickém sboru, a tak zřejmě dojde jen k setkání se staršovstvem sboru. Smírčí komise nyní zjišťuje, zda se jedná opravdu o rozhodnutí všech členů této skupiny.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 30. květen 2019 @ 18:52:08 CEST (231 čtenářů)
(Více... | 3616 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Souhrn usnesení Sjezdů delegátů BJB k otázkám ohledně manželství a sexuality
Etika poslal Nepřihlášený

Souhrn usnesení Sjezdů delegátů BJB k otázkám ohledně manželství, sexuality a vztahu k praktikované homosexualitě (2017-2019)

Sjezd delegátů BJB 2018 přijal prohlášení:
Vítáme, podporujeme a přijímáme za své rezoluce koncilů Evropské baptistické federace 2010 a 2017, které jednoznačně potvrzují, že křesťanské manželství je ustanoveno jen mezi mužem a ženou.

Ve smyslu usnesení SD 2017 č. 18 potvrzujeme, že jakékoliv jiné formy sexuálních vztahů, ať už mimomanželských či partnerských, považujeme za hřích a porušení jasných biblických příkazů. (Usnesení 2018, bod 35/návrh 15).

Tím navázal na podobná prohlášení z roku 2017 (Usnesení 2017 bod 21/návrh 18 a bod 23/návrh 7) ohledně našeho přesvědčení, že podle Božího stvořitelského řádu, tak jak o něm svědčí Bible, je manželstvím svazek muže a ženy, do kterého se vstupuje svatbou (sňatkem), intimní sexuální aktivita se má odehrávat výlučně uvnitř tohoto svazku a pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou či nechtějí vstoupit do manželství, Boží slovo ukazuje cestu života v celibátu. Sňatky jsou před osobami pověřenými církví uzavírány výlučně v tomto smyslu.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 30. květen 2019 @ 18:49:25 CEST (179 čtenářů)
(Více... | 2503 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Vzkaz Topoleckým
Principy poslal Nepřihlášený

Milé sestry a milí bratři ve sboru BJB Na Topolce: 

Na adrese sborybjb@googlegroups.com kolují komentáře, kde je to, že jste nepodlehli tlaku a neustoupili od své pastorační strategie nekvalifikovat nikoho, kdo sám sebe takto nevnímá, automaticky jako hříšníka (tj. jako vzpurníka proti Bohu) jenom proto, že jeho seberealizace neodpovídá místnímu kulturně-náboženskému kodexu, přirovnáváno k chování gamblerů a pedofilů.

Chci vás ujistit, že celým generacím svědků víry, kteří i za cenu určitého sebezapření odmítli „jiné“ diskvalifikovat, se dělo totéž, a vždy to bylo pod zástěrkou „bohabojnosti“. Často k tomu docházelo ze zášti, někdy z nevědomosti, kombinované s normálním lidským strachem z „jiného“, vyšlo to však nastejno a stejný byl i společenský účinek: Nikdy to nevedlo k nějakému duchovnímu obživení a misijnímu průlomu, po pravidle spíš opak: Rozdělení se prohloubilo a okolí tu zaznamenalo jen nábožensky maskované zneužití moci a tento svůj závěr aplikovalo na celou „ideologii“ (jinak i díky tomu křesťanství a evangelium ani chápat nemohli).

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 09:56:27 CEST (633 čtenářů)
(Více... | 3997 bytů | 4 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Reakce Lance Robertse na kritiky od Pavla Coufala a BJB
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Dobrý večer. Stojím dnes před vámi jako bratr v Kristu a jako přítel mnohých z vás. Máme tu výsadu, že společně sloužíme Kristu ve službě Jeho slova.

Možná se divíte, proč tu jsem. Bylo mi řečeno, že mám právo reagovat na výroky Pavla Coufala proti ČBI [Český biblický institut]. Někteří další se vyjadřovali v podobném duchu, proto bych rád reagoval na vše najednou. Dovolte mi přiblížit vám kontext.

V roce 2003 jsem byl přizván k zakládání sboru v Příboře, kde jsem sloužil jako kazatel a sbor pod mým vedením vstoupil v roce 2006 do BJB. V té době jezdil Erik Poloha (dnes člen Výkonného výboru) s jedním ze starších každý týden do našeho sboru, kde jsem učil totéž, co učím na ČBI. V jeho sboru jsem kázal i křtil, a on kázal u nás. A když jsme ukončili naši službu v Příboře, opakovaně mě žádal o to, abych s ním sloužil v Ostravě a abychom společně založili nový sbor.

Tehdejší předseda BJB mě požádal, abych se odstěhoval do Pelhřimova a pomohl tam se zakládáním sboru a vyučoval na biblické škole. A přesně to jsem udělal. To, co jsem kázal v Příboře, učím i nyní na ČBI. A totéž jsem učil v Pelhřimově, kde byl Pavel Coufal ve vedení školy.

Od té doby jsem s Pavlem pořádal v jeho sboru [brněnském] dvě konference, na které jsme dostali velmi pozitivní ohlasy. Dále, před pár lety přijal naše pozvání a kázal při studentské bohoslužbě na ČBI.

V průběhu těch let mě Erik ani Pavel nepovažovali za žádného extremistu nebo radikála, za někoho, s kým by bylo nebezpečné spolupracovat. Nesnažili se mě negativně onálepkovat. To vše se v posledních 5 měsících změnilo.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 29. duben 2019 @ 18:01:45 CEST (726 čtenářů)
(Více... | 11458 bytů | 4 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Prohlášení: Tisková zpráva ke vzniku Společenství baptistických sborů (21. dubna 2019)
Ze světa baptistů poslal Nepřihlášený

Společenství baptistických sborů (SBS) je čtyřicátou první denominací či náboženskou společností v ČR. Bylo Ministerstvem kultury registrováno k 18. březnu 2019. SBS je koncipováno jako dobrovolné společenství jednotlivých místních církví, které se hlásí k tradici světové i české reformace, tedy k protestantismu. SBS chce svědčit o Kristu, o Božím láskyplném a sebevydávajícím příklonu ke světu. Chce být otevřeno současným tématům a reflektovat soudobé myšlení, chce spolupracovat s ostatními věřícími v rámci ekumeny.SBS vzniklo kvůli potřebě navazovat na tradice takto otevřených „svobodných církví“, jejichž tradice v Čechách se rozvíjí od poloviny 19. století. SBS vychází z baptistického prostředí a hlásí se zejména k jeho kontinentální podobě, jak jej reprezentuje například Evropská baptistická federace.

Napětí, které vedlo mezi baptisty v Čechách k založení SBS, pramenilo z opakovaných nedorozumění nad tradičními – a ve sdílených dokumentech zachycenými – důrazy. Napětí dále kulminovalo vyžadováním shody v dílčích etických otázkách, jejichž řešení je podle stanov dosavadního uskupení baptistů (Bratrské jednoty baptistů) součástí odpovědnosti každého místního sboru.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 29. duben 2019 @ 14:59:32 CEST (212 čtenářů)
(Více... | 2609 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Velikonoční dopis sborům Bratrské jednoty baptistů v ČR
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Milí bratři a sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů,
srdečně vás zdravím ve jménu našeho Zachránce a Pána Ježíše Krista: pokoj vám. Píšu vám v době, kdy si intenzivně připomínáme velikonoční události, které změnily svět. Pán Ježíš Kristus, Boží i lidský syn, položil svůj život pro záchranu lidí, pro záchranu naši, ale nejen naši. Vykoupil nás z moci Zlého, hříchu a smrti, smířil nás se spravedlivým Bohem, který se stal naším milujícím Otcem. Dal nám nový smysl života: smíme žít v radostném společenství s Ním, žít pro Něho a šířit ve všech národech Dobrou zprávu o nabídce Záchrany, protože Bůh miluje celý svět.

Milí duchovní sourozenci v Kristu, svět, ve kterém žijeme, se velmi mění. Mění se hodnoty, které lidé přijímají za své. Na "trůn" svého života si člověk už dávno posadil své já. Prohlubující se individualismus vyžaduje především naplnění vlastních tužeb a přání. Lidé se odpojují od vzájemných vztahů, což silně vidíme v manželstvích, rodinách a kdekoli, kde se očekává nějaký dobrovolný závazek ve prospěch druhých. Toto rozvolnění vidíme často i v církvi, kde se snižuje pocit sounáležitosti s vlastním sborem a vědomí sdílené zodpovědnosti za jeho život a službu.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 15. duben 2019 @ 13:24:43 CEST (478 čtenářů)
(Více... | 4163 bytů | 4 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.5)

Prohlášení: Prohlášení členů Biblického společenství křesťanů Kroměříž
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Vzhledem k neustávajícímu šíření nepravdivých zpráv a domněnek na adresu sboru BJB v Kroměříži (nyní BSK Kroměříž) vydáváme tímto jako členové sboru své vyjádření. Během několika měsíců čelil náš sbor a jeho starší mnoha obviněním. Jednalo se například o nařčení ze snahy staršovstva získat nad členy absolutní moc,z cíleného zamlčování informací před členstvem, ze zavádějícího obsahu nově tvořených sborových stanov, z podezřelého zacházení s majetkem, z vyučování sporných nauk na shromážděních, ze sektářství, či z nenápadného šíření pochybné zahraniční teologie na poli širší církevní komunity prostřednictvím pořádaných biblických konferencí, nakladatelství Didasko a Českého biblického institutu (ČBI). Žel, tato obvinění se šířila a nabírala na intenzitě bez přesvědčivých důkazů a bez přímých svědků.

Chceme tudíž popsat situaci v kroměřížském sboru na základě vzájemného dialogu, společného úsudku a pečlivého pozorování sborové praxe. Nelze se zde dopodrobna zabývat všemi otázkami. Žádáme proto čtenáře o soustředěné a uvážlivé sledování následujícího textu, aby nedošlo k zbytečným nedorozuměním.

Vložil: Mainstream v Úterý, 09. duben 2019 @ 09:54:44 CEST (901 čtenářů)
(Více... | 6832 bytů | 8 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Návrhy sboru Praha Vinný kmen ke ´´stejnému teologickému zaměření´´ v BJB
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Navrhujeme, aby každý sbor vypracoval dokument pojednávající o tom, jakým stejným teologickým směrem by se měla naše jednota ubírat.

Termín vypracování by mohla být nejbližší RZS.

Pokud z jakéhokoliv důvodu sbor tento dokument vypracovat nechce, může se písemným prohlášením této výsady vzdát.

Navrhujeme, aby se v rámci 1 až 2 let vedla o vypracovaných dokumentech, pojednávajících o stejném teologickém zaměření, diskuse. Cílem této diskuze bude přijetí společného dokumentu, který bude definovat budoucí teologické směřování celé BJB.

Detaily a postupy diskuze a vypracování společného dokumentu budou společně dohodnuty na RZS nebo SD.

Vložil: Mainstream v Pátek, 05. duben 2019 @ 09:24:45 CEST (350 čtenářů)
(Více... | 2738 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Návrh vinohradského sboru na doplnění Zásad a stanovisek o bod manželství
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Vzhledem ke společenským změnám v oblasti chápání manželství, také pro naši touhu zachovat manželství podle Božího stvořitelského řádu a v návaznosti na Usnesení SD z r. 2018 pod číslem 35 (tj. SD přijal navrhovatelem pozměněný návrh č. 15 sboru Brno na prohlášení k výlučnosti manželství mezi mužem a ženou. Druhý změněný odstavec: „Ve smyslu usnesení SD 2017 č. 18 potvrzujeme, že jakékoliv jiné formy sexuálních vztahů, ať už mimomanželských či partnerských, považujeme za hřích a porušení jasných biblických příkazů.") navrhujeme rozšířit Zásady a stanoviska BJB o níže uvedenou zásadu, kterou bychom vzhledem k povaze zařadili jako 11. a ostatní zásady a stanoviska posunuli

11. Věříme, že Bohem ustanovený řád manželství je trvalým svazkem jednoho muže a jedné ženy a sexuální aktivita patří výlučně do tohoto svazku.

Sňatky jsou v našich sborech uzavírány pouze v tomto smyslu. Jakékoliv jiné formy sexuálních vztahů, ať už mimomanželských či partnerských, jsou porušením biblických přikázání. Ty, kteří nemohou či nechtějí vstoupit do manželství, vede Boží slovo k životu v sexuální zdrženlivosti.

Vložil: Mainstream v Pátek, 05. duben 2019 @ 09:21:24 CEST (224 čtenářů)
(komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Návrh sboru v Praze - Církev XXI. století o závaznosti církevních konfesí
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Navrhujeme, aby došlo ke změně ve formulaci našich "zásad a stanovisek", konktrétně bodu číslo 3: 
„3. Jsme součástí v dějinách vzniklé církve Ježíše Krista a vyznáváme víru v jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha svatého.

Baptistické sbory navazují na svědectví a praxi prvotní církve a duchovní tradici protestantské reformace v Evropě. K jejím ústředním principům se hlásí. Nemají Za závazné církevní konfese pokládají vyznavačské dokumenty prvních století církve - (Apoštolské vyznání víry, Nicejskocařihradské vyznání a Chalcedonskou definici) však pokládají za svědectví křesťanské pravdě."

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 04. duben 2019 @ 17:23:06 CEST (254 čtenářů)
(Více... | 2411 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.33)

Prohlášení: Návrh sboru v Praze - Církev XXI. století o kazatelském úřadu
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Navrhujeme, aby VV zpracoval návrh na změnu našich zásad a stanovisek tak, aby z nich vyplývalo, že kazatelský úřad smí zastávat jedině muž a nikoliv žena.

Odůvodnění: Již dlouhou dobu z různých sborů zaznívají návrhy na změnu zásad a stanovisek v otázce kazatelského úřadu. Zdá se, že neochota podobné návrhy přijmout, se nezakládala na teologických, nýbrž na formálních důvodech, tedy, že návrhy byly formulovány problematicky. Proto náš sbor žádá, aby VV navrhl takovou formulaci, která by vystihovala záměr návrhu a zároveň měla správnou formu a obsah a splňovala tak všechny nezbytné formální náležitosti.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 04. duben 2019 @ 17:02:50 CEST (224 čtenářů)
(komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.33)

Prohlášení: Návrh sboru v Praze - Církev XXI. století k účasti na ekumenických bohoslužbách
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Navrhujeme, aby VV (předseda, tajemník, místopředseda nebo členové) směl reprezentovat BJB navenek jako účastník veřejných ekumenických bohoslužeb nebo ekumenických slavností které svolává ERC jen v případě, že k tomu SD dá své jasné svolení.

Odůvodnění:
Jelikož VV nereprezentuje své názory, ale postoje celé BJB, chceme, aby veřejná účast členů VV na ekumenických slavnostech nebo bohoslužbách které svolává ERC probíhala vždy se souhlasem SD. Je na rozhodnutí SD, na jak dlouhou dobu bude toto svolení VV uděleno.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 04. duben 2019 @ 16:59:43 CEST (216 čtenářů)
(Více... | 1279 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.6)

Prohlášení: Návrh vikýřovického sboru vztahující se k pronikání cizích vlivů do BJB
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Náš sbor a zřejmě i většinu dalších sborů znepokojuje současná situace v BJB. Uvědomujeme si, že má dlouholeté kořeny, kdy jsme jako BJB byli nepozorní a lhostejní k postupnému pronikání cizích vlivů do BJB pod záminkou misijní práce. Záměr řady (ne všech) zahraničních misionářů byl a je vytvořit si ve sborech BJB základnu pro svou činnost, vedoucí k odvedení sborů z BJB. 

Ovoce této činnosti zatím vidíme zřetelně v Kroměříži, Kuřimi, Jablonci, Lovosicích, Jílovém. České sbory se s pomocí zahraničních (amerických) misionářů za poslední dvě desítky let zmenšily více než o 200 členů; po konečném vystoupení 4 sborů a členů stanice Jílové to bude daleko více. Takové je tedy působení zahraničních misionářů. Jak to bude pokračovat?

Znepokojuje nás i to, že Výkonný výbor včetně misijního odboru získávají pro BJB misionáře IMB z Jižní baptistické konvence, která se před několika lety odtrhla od Světového svazu baptistů. Tím podporují vnášení cizího učení a rozkoly v BJB. O spolupráci VV a IMB viz str. 6 a 11 sjezdových materiálů pro loňský SD.

Vložil: Mainstream v Úterý, 02. duben 2019 @ 18:15:57 CEST (226 čtenářů)
(Více... | 1780 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Prohlášení: Návrh Výkonného výboru - Zamezení dvojího členství sborů BJB
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

VV navrhuje zamezit členství jednotlivých sborů BJB ve více církvích nebo náboženských společnostech se sídlem v České republice.

Text doplnění do řádů BJB:

Každý sbor Bratrské jednoty baptistů může být členem pouze jedné baptistické jednoty (církve nebo náboženské společnosti) v České republice.

Odůvodnění:

Členství sboru v rámci Bratrské jednoty baptistů chápeme jako závazek ke vzájemné spolupráci a společenství s ostatními sbory BJB. Smyslem členství v BJB je naplňování společných cílů v oblasti misie, vzdělávání a diakonie, tak jak je uvedeno v Základním dokumentu BJB i Ústavě BJB. Zároveň ho také vnímáme jako povinnost sboru plnit své závazky vůči BJB a podřizovat se rozhodnutí SD.

Členství sboru v další baptistické jednotě (ať již ve formě církve nebo náboženské společnosti) s jinými důrazy a principy nebo rozhodnutími, která jsou jiná, než jsou rozhodnutí BJB, by takový sbor vedlo do situace, kdy by nemohl plně naplňovat společné cíle BJB a respektovat ve sborovém životě rozhodnutí SD. Z toho důvodu navrhuje VV omezit členství sboru pouze v jedné baptistické jednotě se sídlem v České republice

Doplnění by se týkalo jak Základního dokumentu BJB, tak Ústavy BJB.

Vložil: Mainstream v Úterý, 02. duben 2019 @ 18:10:15 CEST (409 čtenářů)
(Více... | 3542 bytů | 3 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1.57)

Prohlášení: Návrh sboru BJB Ostrava vztahující se k registraci SBS
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Žádáme vedení sboru Praha 4 - Pankrác o jasné vyjádření k registraci Společenství Baptistických sborů (dále jen SBS). 

Jaký je vztah mezi sborem a SBS, jaké jsou důvody založení a registrace SBS? 

Jaké jsou další záměry sboru (bude SBS prozatím bez členů nebo bude sbor prosazovat změny řádů BJB, aby bylo možné dvojí členství)?

Vysvětlení je možné podat ústně nebo písemně na SD 2019.

Vložil: Mainstream v Úterý, 02. duben 2019 @ 18:06:42 CEST (252 čtenářů)
(Více... | 1774 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Prohlášení: Zpráva předsedy VV pro Sjezd delegátů 2019
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Milí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů,
letos slavíme 100. výročí založení Bratrské jednoty baptistů. V roce 1919 se spojily baptistické sbory v Čechách, na Moravě a na Slovensku do jedné Jednoty. Vzpomínáme s vděčností Pánu na ty, kteří „nás vedli a kázali nám slovo Boží“ (Žd 13,7). V paměti se nám vynořují jména a obličeje mnoha kazatelů, kteří formovali víru našich předků i víru naši. Myslíme na jejich život, na jejich svědectví víry a lásky k Pánu Ježíši, které nesli často v nesnadných dobách společenských krizí, válečných útrap nebo komunistické totality. Díky tomu, že vytrvali, předali pochodeň víry dalším generacím, až i nám. Boží slovo nás vybízí: následujte je ve víře! To je výzva, nad kterou musíme nejen přemýšlet, ale také ji prakticky uskutečňovat v každodenním životě nás jako jednotlivců i v životě našich sborů.

V úvodu své zprávy chci navázat na myšlenky a teze, které jsem vyjádřil v článku Obnova církve ve Zpravodaji BJB č. 1/2019. Věřím, že jste ho četli. Naše Jednota potřebuje hluboké duchovní obnovení pod vanutím Božího Ducha. Naznačil jsem oblasti, které vnímám jako důležité, abychom jim věnovali společně pozornost: věrné zvěstování Božího slova, spojené s naší poslušností; příprava a celoživotní vzdělávání současných i nových kazatelů v rámci naší Jednoty; odstraňování zdrojů napětí mezi námi; posilování vzájemného mezi-sborového společenství; nové zapálení pro evangelizaci a zakládání nových sborů. Nebudu se proto opakovat, jen rozvedu konkrétní body.

Všichni víme, že na listopadové Radě zástupců sborů jsme byli seznámeni s „Oficiálním prohlášením pěti sborů“, které oznámily jejich záměr činit kroky k vystoupení z BJB. Výkonný výbor podal své vyjádření, ve kterém s tímto prohlášením nesouhlasíme. Stav k dnešnímu dni (25. 3. 2019, kdy píšu tuto zprávu) je takový: sbor v Kuřimi již oficiálně není součástí BJB (byl založen spolek Křesťané Kuřim, z.s.). Sbor v Kroměříži v nejbližších dnech či týdnech podá oficiální žádost o ukončení své registrace v rámci BJB (registroval spolek Bibličtí křesťané Kroměříž, z.s., na který převedl majetek sboru vč. modlitebny). Zdá se, že jablonecký sbor vyčkává a zvažuje další kroky, přestože rozhodnutí odejít z BJB bylo sborem schváleno.

Vložil: Mainstream v Neděle, 31. březen 2019 @ 15:31:03 CEST (418 čtenářů)
(Více... | 12373 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.85)

Prohlášení: Zpráva tajemníka VV pro Sjezd delegátů 2019
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Milí bratři, milé sestry,
při ohlédnutí za loňským rokem si uvědomuji, jak náročný rok máme jako BJB za sebou. V mnohém se podobá tomu, co jsem psal i před rokem. Nacházíme se v období, kdy řešíme otázky spojené s budoucí podobou BJB a tím, co a jak chceme mít společné, a kde se naše cesty mohou rozcházet. Nejsme jen organizací, ale také organismem, který je součástí Kristovy církve, a proto jsou to otázky, která jsou pro všechny z nás zásadní. A často nám nedají po nocích spát.

Kdybych se spoléhal jen na naše schopnosti se domluvit, přiznám se, že bych neměl pro nás z lidského pohledu naději, věřím však tomu, že je to Kristus mezi námi, který nás tímto složitým obdobím může provést, a který může dát řešení tam, kde ho sami na první pohled nevidíme. Vždyť církev stojí na Kristu, nikoliv Kristus na nás.

Na konci loňského roku se některé sbory rozhodly pro odchod z Bratrské jednoty baptistů. Jejich rozhodnutí jsme přijali, přestože nemůžeme souhlasit s jejich důvody a pohledem na BJB jako celek. Při jednáních se zástupci těchto sborů jsme zjistili, že každé z těchto společenství je v jiné fázi rozhodování, a že i další proces i podoba sboru bude jiná. K dnešnímu dni mohu potvrdit, že členství v BJB ukončil jen sbor v Kuřimi a s ostatními o dalším postupu jednáme. Složitá je situace v Lovosicích, ke které se jako VV vyjádříme v samostatném prohlášení. Věříme tomu, že v řešení situace v tomto sboru může být pomocí smírčí komise, kterou navrhuje sjezdu delegátů ustanovit.

Vložil: Mainstream v Neděle, 31. březen 2019 @ 15:23:26 CEST (222 čtenářů)
(Více... | 5612 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.5)

Prohlášení: Návrhy pro Sjezd delegátů 2019 ke krizové situaci v lovosickém sboru
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Návrh sboru BJB Cheb I.

Navrhujeme, aby Sjezd delegátů projednal návrh bratří a sester ze sboru BJB Lovosice, kteří chtějí zůstat v BJB a sbor BJB Lovosice nerušit, ale zachovat i nadále. Jejich návrh byl rozeslán na sbory dne 1. 2. 2019 v tomto znění:

Návrh členů sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátů BJB 26. - 27.4.2019

My, níže podepsaní členové sboru BJB Lovosice, jsme písemně vyjádřili svoji vůli, aby sbor BJB Lovosice i nadále zůstal součástí Bratrské jednoty baptistů. Naše vyjádření jsme zaslali Výkonnému výboru BJB dne 7.1.2019. Zbývající část členů sboru BJB Lovosice, která usiluje o vystoupení sboru z BJB a o získání sborového majetku, nemá potřebnou většinu, aby tento záměr legalizovala. Proto podáváme návrh, aby SD rozhodl, že sbor BJB Lovosice nadále tvoří členové, kteří chtějí zůstat v BJB a že tento sbor disponuje se svým majetkem i nadále v plné míře. SD tyto podepsané členy akceptuje jako svrchované správce sboru BJB Lovosice. Ti, kteří na poslední RZS ústy br. kazatele Chumchala prohlásili, že z BJB odcházejí, tímto prohlášením již nejsou součástí sboru BJB Lovosice a nemohou za sbor jednat. SD pověřuje VV BJB, aby zařídil právní náležitosti při úřední změně statutárních orgánů sboru BJB Lovosice a aby jejich suverenitu respektoval.

Vložil: Mainstream v Pátek, 29. březen 2019 @ 22:46:05 CET (410 čtenářů)
(Více... | 4866 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Návrh sboru BJB Vikýřovice na vyloučení sborů v Kroměříži a Jablonci
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Návrh sboru BJB ve Vikýřovicích pro Sjezd delegátů 2019

Navrhujeme aby sjezd delegátů na počátku jednání vyloučil z BJB sbor v Kroměříži, který je zapsaným spolkem se samostatným IČO a na tento spolek převedl majetek sboru. 

A dále vyloučil z BJB sbor v Jablonci nad Nisou, který dlouhodobě proklamuje odchod z BJB. 

A bereme na vědomí, že sbor v Kuřimi není od 20.2.2019 již členem BJB, protože došlo k jeho výmazu z evidence církevních právnických osob o čemž nás VV dosud neinformoval.

Vložil: Mainstream v Pátek, 29. březen 2019 @ 15:47:30 CET (263 čtenářů)
(komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Prohlášení: Brněnský sbor v čele s předsedou VV opakuje svůj návrh na vyloučení Topolky
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Brněnský sbor v čele s předsedou Výkonného výboru jako svým kazatelem po roce opětovně předkládá návrh, o kterém se již hlasovalo na Sjezdu delegátů BJB v dubnu 2018 a který nebyl delegáty schválen.

Návrh sboru BJB Brno na vyloučení Sboru BJB v Praze 4 Na Topolce ze svazku Bratrské jednoty baptistů

Navrhujeme, aby SD 2019 schválil toto usnesení:
SD BJB rozhodl vyloučit Sbor BJB v Praze 4 Na Topolce ze svazku sborů BJB nejpozději k 31. 12. 2019 a pověřuje VV BJB k odpovídajícím krokům dle Ústavy a řádů BJB.

Vložil: Mainstream v Pátek, 29. březen 2019 @ 12:35:11 CET (436 čtenářů)
(Více... | 1071 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2)

Prohlášení: Vyjádření ohledně dění v kroměřížském sboru
Sborový život poslal Nepřihlášený

Kroměřížský sbor rozeslal na sbory BJB hromadný e-mail s prohlášením staršího sboru Lance Robertse. Zveřejňujeme ho proto, že se vyjadřuje k příspěvkům zveřejněným na Notabene.

Milí bratři, milé sestry,
posíláme krátké vyjádření staršího sboru ohledně fám, které určití lidé šíři ohledně převodu sborové budovy a majetku kroměřížského sboru.

Prosíme vás, abyste se těchto pomluv neúčastnili. V případě dotazů či obav se, prosím, obraťte přímo na náš sbor.

28. 02. 2019

Milí bratří a sestry, 
na základě emailu od br. Jana Jackaniče bych chtěl napsat krátké vyjádření k situaci našeho sboru. Jan nám napsal, že se pouze snaží získat informace ohledně dění v našem sboru. Napsal: „vzhledem k neustálým dotazům na převod vaší modlitebny bych vás rád požádal, zda mi můžete poslat kopii rozhodnutí sborového shromáždění, o kterém jsi mi říkal po telefonu…”.

Jsem vděčný za jeho moudrost, za to, že nepředpokládal zlo, jako někteří jiní na bulvární stránce Nota Bene.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 11. březen 2019 @ 12:22:21 CET (853 čtenářů)
(Více... | 6650 bytů | 3 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1.5)

Prohlášení: Vyjádření Arcibiskupství pražského k článku Duka vs. Halík na Lidovky.cz
Katolicismus poslal Nepřihlášený

Odpověď panu Janu Horákovi týkající se článku webového portálu Lidovky.cz ze dne 11. ledna 2019

K uvedenému článku sděluje pražské arcibiskupství následující: Nejedná se o žádný osobní spor mezi prof. Tomášem Halíkem a pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou, ale jedná se o naplňování poslání katolického kněze, který je zavázán slibem poslušnosti k svému biskupu a jeho nástupcům. Jeho poslušnost je vyjádřením úcty ke svému ordináři, se závazkem být v jednotě jak naukové tak disciplinární. Kněz nemůže působit sám o sobě, protože jen biskup má tzv. plnost kněžství a biskup vysílá kněze jako své spolupracovníky do diecéze. 

Napomenutí či admonitum podle CIC není trestem, ale výzvou, upozorněním. K tomuto upozornění se rozhodl ordinář zmíněného kněze, prof. Tomáše Halíka, na základě připomínek, výtek i osobní zkušenosti, podle kterých se některá prohlášení neslučují s jednáním kněze či univerzitního profesora. Tato výtka byla konzultována se členy České biskupské konference na podzimním zasedání se závěrem, že ordinář uloží toto napomenutí, tedy důrazné upozornění, že je třeba vystupovat, jak se patří.

Vložil: Mainstream v Úterý, 15. leden 2019 @ 21:29:20 CET (345 čtenářů)
(Více... | 5372 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.34 Seconds