Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Zdeněk   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 4815, komentáře < 7 dní: 12, komentářů celkem: 4466, adminů: 23, uživatelů: 2367
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 738 074

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 30 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Texty: Jak se změnila Jižní baptistická konvence v posledních třiceti letech
Posted on Pátek, 28. leden 2005 @ 17:29:58 CET Vložil: Alan

Historie baptistů světová V druhé polovině 70. let 20. století dva muži, Paige Patterson a Paul Pressler, vymysleli plán, jak převzít kontrolu nad Jižní baptistickou konvencí (SBC) a změnit její směr. Jejich strategie zahrnovala baptistům cizí prvek převzatý z politického boje o moc - systém: vítěz bere vše.

Patterson a Pressler pečlivě studovali ústavu SBC a různá ustanovení a přišli na to, že Jižní konvence je v podstatě pod kontrolou funkcí určených pravomocí prezidenta SBC. Zvolením „jinak smýšlejících" prezidentů na 10 po sobě jdoucích let a jimi dosazených lidí do funkcí v nejrůznějších správních radách, by mohli během 10 let nahradit vedoucí všech institucí a komisí v SBC.

Po intenzivním a rozsáhlém politickém organizování a ovlivňování delegátů ve volbách prezidentů konvence, koalice Pressler-Patterson uspěla ve volbách v poměru 55% ku 45%. V 80. letech se sice zorganizovala jistá opozice, avšak nebyla příliš významná co do velikosti a bylo to již pozdě. Na počátku 90. let celá řada tradičnějších baptistů SBC opustila nebo začala podporovat Cooperative Baptist Fellowship (CBF). To dalo ve své podstatě koalici Patterson-Pressler volné ruce k proměně SBC.

Jak se SBC změnila od roku 1979?

Koalice P-P změnila roli pastora v životě baptistických sborů

Podle dosavadního (tradičního) baptistického pojetí byli všichni členové sboru chápáni jako rovnocenní služebníci s rozdílnými duchovními dary – učení odkazující k všeobecnému kněžství věřících. Rolí pastora v tomto kontextu bylo kázat a starat se o vzdělávání, „vzdělávat“ místní sbor ke službě a zabezpečovat administrativní povinnosti na sboru. Pastoři byli chápáni jako služebníci místního sboru.

Koalice P-P zdůrazňovala, že pastor je neomezený vedoucí, vůdce sboru. W.A.Criswell řekl: “Laické vedení sboru je nebiblické, když oslabuje autoritu pastora jako vůdce sboru... laiky vedený sbor bude slabou církví kdekoli na Boží zemi. Pastor je vedoucí, vůdce sboru.“ V roce 1988 SBC přijala prohlášení o tom, že pastor je vůdce sboru.

Tento nový důraz na pastorovu autoritu představuje odklon od původního baptistického pojetí kněžství všech věřících.

Koalice P-P změnila podobu vzdělávacího procesu na seminářích

Původně baptisté očekávali od vyučujících na seminářích, že v rámci výuky obeznámí studenty s různými teologickými postoji. Baptističtí učitelé byli chápáni jako průvodci, kteří vedou studenty při jejich studiu Písma a pomáhají jim, aby svědomitě formovali své teologické pohledy a přesvědčení. Tento přístup byl v souladu s tradičním baptistickým pojetím, kdy každý věřící má právo a zodpovědnost pod vedením Ducha svatého vykládat Písma. Také bylo přijímáno, že každý věřící je odpovědný Bohu za odpovědné vykládání Písma, formování svých postojů a způsob života na jeho základě.

Koalice P-P požadovala po vyučujících na seminářích indoktrinaci studentů jediným úzkým teologickým pohledem. Adrian Rogers (první SBC prezident zvolený koalicí P-P) řekl: “Jestli řekneme, že okurky mají duši, potom ať oni (vyučující) raději učí, že okurky mají duši.“ Vyučující na seminářích, kteří se odmítli přizpůsobit, byli propuštěni. Jejich nástupci se stali „indoktrináři“, kteří si usurpovali místo Ducha svatého a teď si troufají formovat SBC podle výkladů a přesvědčení koalice P-P.

Koalice P-P změnila význam konfesí

V baptistickém pojetí neměly nikdy církevní učení (doktrinální záležitosti) a konfese (vyznání víry) závaznou autoritu nad individuálním svědomím či nad místním sborem. Jižní baptisté v roce 1925 a 1963 uvedli: “Konfese jsou pouze průvodci při výkladu, nemajíc žádné autority nad svědomím.“ Nicméně v roce 2000 koalice P-P vyhlásila, že konfese mají být užívány jako „nástroje věroučné odpovědnosti“.

Komu jsou Jižní baptisté odpovědni ze své víry? Jsou laici odpovědni svým pastorům za to, co věří? Jsou místní sbory odpovědné svým regionálním asociacím? Jsou asociace odpovědné státním konvencím? Jsou státní konvence odpovědné národní konvenci? Tento trend k hierarchizaci porušuje autonomii místních sborů a svobodu všech věřících hledat a následovat Boží vůli podle toho, co jim velí jejich vlastní svědomí.

Koalice P-P změnila pohled na to, jak je chápáno Písmo

V roce 1963 Jižní baptisté zastávali pohled, že Písma jsou záznamem Božího sebezjevení. Po zjevení svého stvořitelského záměru a své svatosti patriarchům a prorokům v Izraeli se Bůh svrchovaně a osobně zjevil v inkarnaci Ježíše Krista. Bůh inspiroval praotce, proroky, apoštoly a ostatní, aby zaznamenali jeho sebezjevující skutky v textech. Tyto zaznamenané texty - Bible, slouží křesťanům jako „průvodce“ ve věcech víry a praxe. Protože svrchované zjevení Boží se událo v Kristu, je Kristus kriteriem skrze nějž jsou Písma vykládána. Celá Bible musí být chápána ve světle Ježíšova učení a příkladu.

Koalice P-P odmítá přijmout, že Bible je „záznamem“ Božího zjevení. Pro ně je Bible sama Božím svrchovaným zjevením. Tvrdí, že nic nemůže být známo o Ježíši než z Bible. Bible má potom pozici stejnou nebo i větší než sám Ježíš. Také odmítají, že Kristus je kriteriem výkladu Písma. Zjevení Starého zákona má stejnou autoritu jakou má Nový zákon. Leviticus zjevuje o Bohu stejně jako Matoušovo evangelium. Koalice P-P napadá každého, kdo odmítá takto věřit v Bibli.

Koalice P-P změnila vztahy církve ke státu

Historicky viděno, Jižní baptisté byli silnými zastánci odluky církve od státu. Hlásali, že stát musí zůstat neutrálním ve věcech víry a náboženství, aby tak bránil svobodu svědomí pro náboženské menšiny.

Baptisté ovlivňovali veřejné mínění a morálku prostřednictvím svědectví církve a nikoliv prostřednictvím státní moci. Po dobu více než 60 let Jižní baptisté hájili tento postoj prostřednictvím Baptist Joint Committee (Spojené baptistické komise o veřejných záležitostech) ve Washingtonu D.C.

W.A.Criswell řekl, že odluka církve od státu byla fikce jakési nevěrecké fantazie.

Koalice P-P upřednostňuje „akomodaci“ cíkve a státu. Zamýšlejí prosazovat konkrétní náboženská témata prostřednictvím veřejné politiky a chtějí, aby náboženské většiny měly větší přístup k veřejným fondům a financím. SBC přestala finančně podporovat Baptist Joint Committee a ustavila si Komisi pro etiku a náboženskou svobodu, aby prosazovala zájmy koalice P-P ve Washingtonu.

Koalice P-P obrátila vývoj v postavení žen v církvi.

V roce 1845, kdy byla SBC založena, postavení žen ve společnosti, církvi a rodině bylo mnoha způsoby omezované. Časem se věci začaly měnit. Mezi zastánci změn byly známé baptistické misionářky jako Lottie Moon a Annie Armstrongová. Ženská misijní unie (WMU) se stala nástrojem v zlepšování postavení žen v církvi. V 60. letech 20. století sbory povolávaly ženy do vedoucích míst v komisích, staršovstvech a též za kazatelky.

Koalice P-P začala tento vývoj obracet. V roce 1984 SBC přijala výzvu, že ženy nemohou dále zastávat místo diakonek (starších) nebo kazatelek. Ignorovali příklad Foibé, diakonky zmiňované v Ř 16,1 a trvali na tom, že ženy se musí podřídit mužům, protože žena první zhřešila v ráji. V roce 1998 Jižní baptisté vyzvali ženy, aby se „milostivě podřídili“ svým manželům, ignorujíc při tom fakt, že epištola Efezským 5,21 volá k vzájemnému podřizování se v křesťanském domově.

O dva roky později vyznání Baptist Faith and Message 2000 tvrdí, že ženy nemohu sloužit jako kazatelky. Všichni, kdo pracují pro SBC jako misionáři či učitelé na seminářích musí nyní závazně přijmout a vyučovat tento pohled na ženy. Současně v jasném porušení autonomie místních sborů mnohé regionální asociace censurují nebo vylučují sbory, které ordinují ženy.

Dr. Rick McClatchy, Dr. Bruce Prescott

Zdroj: www.mainstreambaptists.org


 
Příbuzné odkazy
· Více o Historie baptistů světová
· Novinky od Alan


Nejčtenější článka o Historie baptistů světová:
Charles Haddon SPURGEON


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4
Hlasů: 6


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Jak se změnila Jižní baptistická konvence v posledních třiceti letech" | Přihlásit/Vytvořit účet | 6 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Jak se změnila Jižní baptistická konvence v posledních třiceti letech (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: asik v Pátek, 25. únor 2005 @ 19:54:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Srovná-li se vývoj SBC a vývoj BJB, je jasné, že vedení naší "konvence", tedy VV BJB je inspirováno vývojem SBC. To dokazují úzké vztahy br. Titěry, potažmo celého VV, s SBC. Br. Titěra sám uvedl kdesi v materiálech, že konzultoval pobírání dotací s jižními baptisty. No a jižní baptisté neměli námitek.
Ve světle vývoje SBC je jasné, že ani nemohli mít žádných námitek pro pobírání dotací na provoz kanceláře, ani ohledně pobírání dotací na platy kazatelů.
Je zajímavé, jaké metody jsou používány VV pro prosazení zájmů SBC v BJB.
Možná by bylo zajímavé, kdyby si dal někdo práci a zjistil, jak je to s prosazovaním teologie SCB v BJB.
Víme pouze, že syn br. Titěry studoval kdesi v USA seminář. Zajímalo by mne jaký a jaké učení br. Titěra junior přinese do BJB.
Re: Jak se změnila Jižní baptistická konvence v posledních třiceti letech (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Josijas v Pátek, 25. únor 2005 @ 23:28:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaké učení br. Titěra mladší přináší do BJB napovídá seminář, který vedl na Konferenci mládeže BJB v minulém roce ve Zlíně. Jeho přednáška: "Jsou si muži a ženy rovni?" šla plně ve šlépějích učení SBC.

Bratr Marek Titěra studoval na škole Jižních baptistů SEBTS (viz Zpravodaj září 2004). Nyní tam snad také studuje syn bratra předsedy Donáta. Pokud bude příliv studentů z SBC v řadách kazatelů BJB přibývat, rostoucí vliv na teologické směřování BJB se dá očekávat.
Southeastern Baptist Theological Seminary (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Alan v Neděle, 27. únor 2005 @ 18:47:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vedení BJB ná úzké kontakty se Southeastern Baptist Teheological Seminary. Jsou za tím i osobní vazby, neboť jedním z vyučujících na tomto semináři je Dr. Josef Šolc, bratr kazatele vinohradského sboru.

Pokud se chcete dozvědět něco více o SEBTS, tak se podívejte na http://www.sebts.edu

Jedná se o jeden z nejklíčovějších teologických seminářů v Jižní konvenci.

V letech 1992 - 2003 byl prezidentem SEBTS Paige Patterson - hlavní představitel fundamentalistického obratu v Jižní konvenci.
Re: Jak se změnila Jižní baptistická konvence v posledních třiceti letech (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Josijas v Neděle, 27. únor 2005 @ 22:43:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je třeba mírně po-opravit předchozí příspěvek, neboť br. kazatel vinohradského sboru v současném VV není. Avšak rodinné vazby mezi vedením BJB a seminářem SEBTS existují, neboť jeden z vyučujících na SEBTS, Dr. Emir Caner, má za manželku dceru br. taj. Titěry.

Další malou zajímavostí je, že když br. tajemník v článku "Pocta českým baptistům" ve Zpravodaji 09/2004 konstatuje, že v loňském roce na semináři SEBTS graduoval nejvyšší počet českých baptistů (4) studujících v USA jaký kdy v historii vůbec byl, byli to až na jednoho všichni jeho příbuzní.
No vida, další rodinné vazby (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Alan v Pondělí, 28. únor 2005 @ 08:41:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji Josijasovi za nové a zajímavé informace, které znovu potvrzují, že velkým, problémem BJB jsou rodinné vazby. Myslím tím ty rodinné vazby, které se zřetelně promítají do fungování celé BJB a nejsou veřejně reflektovány.
Prostě jsou mezi námi v BJB někteří, kteří jsou více IN, protože více ví (co jiným nepoví), více mohou (než řadový člen může tušit) a více mohou zařídit (jenom pro předem vybrané).

K tomuto problému cituji z článku "Proč některé sbory podporují politiku VV?" na http://notabene.granosalis.cz/article.php?sid=323:
"Na hlasování delegátů, resp. na faktické podpoře politiky Výkonného výboru delegáty některých sborů mohou mít vliv různé, někdy až absurdní faktory. Pokusme se alespoň některé z nich zmínit:
- rodinná a osobní provázanost s VV - v některých sborech jsou kazatelé nebo starší provázání s VV rodinnými nebo osobními pouty a přitom mají rozhodující vliv na projednávání materiálů k sjezdu. Sbor informují v duchu stanovisek VV výboru a tím naznačují, jak správně by členové měli hlasovat. Vzhledem k tomu, že členové jiné informace a pohledy nemusejí mít k dispozici, snadno tak dosáhnou schválení podpory sboru politice VV..."

Jenom pro upřesnění předchozích komentářů: spolupráce se SEBTS byla navázána v době, kdy byl br. kaz. Miloš Šolc předsedou VV BJB.
Tak se nám to puzzle začíná pěkně poskládávat (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Felix v Pondělí, 28. únor 2005 @ 08:58:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když si tak pročítám komentáře, tak vidím, jak se nám to puzzle začíná pěkně poskládávat.

Viz například informace, že letech 1992 - 2003 byl prezidentem SEBTS Paige Patterson - hlavní představitel fundamentalistického obratu v Jižní konvenci.

Vzpomínate si, že Paige Patterson byl pozván VV BJB jako hlavní řečník pro konferenci BJB v Ostravě a pro kazatelský kurs, který této konferenci předcházel?

Paige Patterson byl též členem studijní komise SBC, která navrhla Jižní konvenci vystoupení ze Světového svazu baptistů. A byl to tento muž, který se v této věci (odchodu SBC z BWA) velmi razantně angažoval.Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.24 Seconds