Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Evžénie   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 1, komentářů celkem: 5008, adminů: 23, uživatelů: 2920
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 700 727

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 17 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Prohlášení: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC
Posted on Čtvrtek, 14. duben 2016 @ 22:09:28 CEST Vložil: Mainstream

Katolicismus poslal Nepřihlášený

Vážený bratře Kerne,
velice vám děkujeme za vaši odpověď. Vážíme si toho, že jste se k této problematice postavil čelem a nebál se veřejně prohlásit evangelium ŘKC za nebiblické. Musíme, ale poznamenat, že důvody k setrvání ve spolupráci s ŘKC, které uvádíte, se nám nezdají dostatečné a především biblicky podložené. Některé důvody proč nepokračovat v určitých specifických formách spolupráce, jako jsou třeba ekumenické slavnosti a shromáždění, už v minulosti zazněly z různých stran. Znovu bychom rádi připomenuli alespoň tři důvody, které my považujeme za důležité.  

Základem je pochopení, že ŘKC hlásá nebiblické, tedy falešné evangelium.

ŘKC mísí pravdivé Boží slovo a lidské či ďábelské lži takovým způsobem, že to celé dohromady tvoří falešnou zprávu, která se klamavě vydává za Kristovo evangelium. Nedrží se tedy zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista. Šíří jiné/falešné evangelium, tím lidi klame a svádí je do záhuby.

1. Jde o poslušnost Kristu (Jan 14:15)

Společenství s těmi, kdo se nedrží zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista a jeho apoštolů, Písmo zakazuje. Jde o Boží příkazy, které musíme plnit, pokud chceme být poslušní Bohu.  

Římanům 16:7 Vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili. Vyhýbejte se jim!
 
1. list Timoteovi 6:3-5 Jestliže někdo učí jinak a nedrží se zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista, a učení, které je v souladu se zbožností, je zaslepený, ničemu nerozumí, ale má chorobný zájem o sporné otázky a slovní potyčky. Z toho vzniká závist, svár, urážky, zlá podezření, ustavičné třenice mezi lidmi, kteří mají porušenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a kteří se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Takovým se vyhni. (ČSP - zvýraznění doplněno) 

ŘKC učí vedle některých biblických pravd i lidské či ďábelské lži, a tak se nedrží zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista. Tady nejde o nějakou chybičku, která se může stát i zbožnému člověku. Tady jde o to, že výsledkem toho, co aktivně hlásá světu ŘKC je zcela jiná evangelijní zpráva než ta, která je v souladu s učením Pána Ježíše Krista a jeho apoštolů. A to je velmi vážné! Texty o vyhýbání se takovým lidem tedy musí být aplikovatelné na učitelské autority z řad ŘKC, kteří se aktivně angažují na setkáních pořádaných v rámci ekumeny s BJB.

Nemůžeme ignorovat texty, které nás vybízí k tomu s nimi nespolupracovat, a na úkor nich vyzdvihovat takové biblické pasáže, které nejsou pro tuto situaci aplikovatelné.

Odmítáme, že jde o nějaký druh nepatřičné osobní zaujatosti vůči ŘKC, jak se to snaží někteří podsouvat. Jde o poslušnost toho, k čemu nás vybízí Písmo, nehledě na to, jestli se to lidem líbí nebo ne.

Někdo možná namítne „to se máme tedy vyhýbat téměř všem lidem?“ Naprosto ne! Nejde tady o katolíka, kterého potkám na ulici, jenž sám možná ani přesně nezná obsah katolického učení a který nechodí a neučí to lidi okolo sebe. Je to člověk, kterého bychom (tak jako všechny lidi) měli milovat a měli bychom mu (tak jako komukoli jinému) zvěstovat Kristovo evangelium. Máme se ale vyhýbat těm, kteří se prohlašují za křesťany ale „učí jinak…“. A takoví lidé jsou právě na ekumenických setkáních zejm. z řad ŘKC.  

2. Jde o dobré svědomí

Židům 13:18 Modlete se za nás, neboť jsme přesvědčeni, že máme dobré svědomí, když si ve všem chceme počínat správně. (ČSP)

Vyvarujme se toho, abychom touto aktivitou nepřímo a doufejme, že nechtěně, lidem okolo nás říkali něco jako: „My baptisté s tím a tím učením nemáme zásadní problém. To, co vám zvěstuje třeba ŘKC v tak zásadních otázkách jako je odpuštění, uzdravení a očištění z hříchu (viz katolický leták, který jsme uvedli v dřívějším dopise) je vlastně v pořádku.“

Kvůli čistému svědomí bychom měli předcházet tomu, aby BJB svým nejasným postojem, byť nechtěně, nesvedla některé lidi okolo nás k přesvědčení, že tomu, co učí ŘKC, je možné věřit a vejít díky tomu do Božího království.

K tomu abychom naplnili Kristovo poslání, není nutné se sdružovat s takovými organizacemi, které působí pohoršení proti učení, kterému jsme se naučili z Písma. Odhoďme raději tuto zátěž, která může poskvrnit naše svědomí, a jednoduše dál zvěstujme lidem pravdivé biblické evangelium.

Přijměme zodpovědnost za to, že není možné lidem (byť nechtěně) vysílat klamný signál ohledně učení ŘKC. Potažmo že bychom svým nejasným postojem mohli přivést někoho na scestí. Nebo pokud těm falešným naukám ŘKC již někdo věří, tak ho v tom ještě utvrdili, že je to vlastně v pořádku.  

3. Jde o agendu ŘKC


V katolickém dekretu o ekumenismu. Ve čl. 3 s nadpisem „VZTAH ODLOUČENÝCH BRATŘÍ KE KATOLICKÉ CÍRKVI“ totiž čteme: 
„Přece však bratři od nás odloučení, jak jednotlivci, tak jejich společnosti a církve, nemají tu jednotu, jíž chtěl Ježíš Kristus obdařit všechny, které znovuzrodil a oživil v jedno tělo a k novému životu, jednotu, kterou vyznává Písmo svaté a úctyhodná církevní tradice. Neboť jedině prostřednictvím katolické církve, která je všeobecným nástrojem spásy, je dosažitelná plnost všech prostředků spásy.“  

A ve stejném dekretu ve čl. 4 pod hlavičkou „EKUMENISMUS“ čteme:
„Když toto všechno věřící katolické církve konají rozumně a trpělivě pod dohledem svých pastýřů, přispívají k uskutečňování spravedlnosti a pravdy, svornosti a spolupráce, bratrské lásky a jednoty, aby touto cestou byly ponenáhlu překonány překážky bránící dokonalému církevnímu sjednocení a aby se všichni křesťané shromáždili v jednom slavení eucharistie a sdružili v jednotu jedné a jediné církve, v jednotu, kterou své církvi Kristus od počátku daroval a o níž věříme, že subsistuje neztratitelně v katolické církvi, a o níž doufáme, že bude stá le více vzrůstat až do konce věků.“  

Neúčastí na ekumenických slavnostech a shromážděních společně s ŘKC musíme vyjádřit nesouhlas s touto agendou. Musí být pro nás otevřeně nepřijatelná agenda ŘKC, která se snaží nás sjednotit pod autoritu své instituce, o které tvrdí, že je ta jediná, která je všeobecným nástrojem spásy, a kde jedině je dosažitelná plnost všech prostředků spásy. Musíme otevřeně a aktivně odmítat falešný koncept, který prohlašuje, že dokonalé církevní sjednocení pro všechny křesťany se uskutečňuje v jednom slavení eucharistie a sdružením v jedné a jediné církvi tj. římskokatolické.  

Vzhledem k tomu, že ŘKC se svým falešným evangeliem je připojenou církví k ERC, jejímž cílem je Prohlubovat vědomí závazku jednoty Kristovy církve a umožňovat uskutečňování jednoty ve společném svědectví, praktické spolupráci a vzájemném porozumění.“ skutečně nerozumíme, jak je možné tyto cíle uvádět do praxe v souladu s baptistickými zásadami, kde se píše, že Písma Starého a Nového zákona jsou nám primárním pramenem a normou Božího zjevení v Kristu, když Písmo zřetelně vybízí k nespolupráci. Pokud by někoho opět napadlo argumentovat, že přidružený/připojený neznamená „být spojený s“ můžeme se společně podívat na učení Pravoslavné církve, nebo církve Starokatolické, kde narazíme v otázce evangelia na podobné ne-li stejné problémy.  

Uvědomujeme si, že pro mnohé z našich řad BJB může být tato problematika nesrozumitelná, nebo vzdálená, zdlouhavá a pro některé nejspíše i nežádoucí, ale nenechme ji prosím přejít bez poctivého prozkoumání, biblického hloubání, individuálního, ale i společného studia. Vždyť tady nejde o nepodstatné záležitosti, ale o samotné jádro velkého poslání. O samotné jádro křesťanského života.  

Za sbor BJB v Lovosicích  
Václav Chumchal 
Příbuzné odkazy
· Více o Katolicismus
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Katolicismus:
Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 3.83
Hlasů: 6


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC" | Přihlásit/Vytvořit účet | 28 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Duke v Pátek, 15. duben 2016 @ 15:17:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady je začínající kazatel chytřejší než 17 špičkových baptistických teologů, kteří 5 let vedli jménem Světové baptistické federace důkladné teologické rozhovory s představiteli římskokatolické církve.


Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavel v Pondělí, 18. duben 2016 @ 23:43:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V reakci na dopis Dobroslava Stehlíka kazatel Chumchal napsal:

Z citace vašeho návrhu:  
Proto navrhujeme, aby ty sbory, které

     - prosazují vystoupení BJB z Ekumenické rady církví,
     - žádají, aby se volení představitelé BJB neúčastnili ekumenických akcí,
     - požadují, aby se BJB, sbory BJB a jejich členové distancovali od všech akcí, kde je zastoupena římskokatolická církev,
zvážily své vystoupení z BJB nebo se začaly řídit biblickými principy lásky, spolupráce a tolerance, k čemuž se zavázaly i přijetím Ústavy a řádů BJB.  

Spodní dvě odrážky jsou zcela ať už záměrně anebo slepě zavádějící. Jablonecký ani kroměřížský sbor nic takového nikde v tomto znění nenavrhovaly a ani další sbory, které požadují vystoupení z  ERC, podle našich informací nic takového netvrdí. Je to jenom vaše parafráze, která podsouvá druhým tento blud a očerňuje zmíněné sbory a jejich názory.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

A v tomto dalším dopise od téhož kazatele čteme:

Některé důvody proč nepokračovat v určitých specifických formách spolupráce, jako jsou třeba ekumenické slavnosti a shromáždění, už v minulosti zazněly z různých stran.

Máme se ale vyhýbat těm, kteří se prohlašují za křesťany ale „učí jinak…“. A takoví lidé jsou právě na ekumenických setkáních zejm. z řad ŘKC.

Neúčastí na ekumenických slavnostech a shromážděních společně s ŘKC musíme vyjádřit nesouhlas s touto agendou.

-------------------------------------------

Kdo tu tedy podsouvá bludy a očerňuje sbory?


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.38 Seconds