Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Simona   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 4776, komentáře < 7 dní: 16, komentářů celkem: 4436, adminů: 23, uživatelů: 2366
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 675 414

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 26 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Prohlášení: Antihomosexuální smršť a džihádizace BJB
Posted on Pátek, 31. březen 2017 @ 23:00:29 CEST Vložil: Mainstream

Principy poslal Nepřihlášený

Nezasvěcený čtenář materiálů pro Sjezd delegátů BJB, který se bude konat 22. dubna 2017, může snadno nabýt dojmu, že BJB se nachází pod soustředěným útokem homosexuálů. 9 z 21 sjezdových návrhů se totiž týká homosexuality. K této antihomosexuální smršti, kterou iniciovaly fundamentalistické sbory, se žel připojil i dosluhující Výkonný výbor.

Řada sjezdových návrhů je spojena se zcestnou představou o administrativním vyřešení etických otázek a teologické různosti. Opakující se návrhy na vystoupení z Ekumenické rady církví a na změny Zásad a stanovisek jsou neseny stále agresívnějším duchem nesnášenlivé exkluzivnosti, která směřuje k džihádizaci BJB.

Je zřejmé, že po tomto Sjezdu nemusí v BJB zůstat kámen na kameni.


Návrh VV č. 1

Delegáti sborů BJB v souvislosti s diskutovaným postojem sboru BJB Praha 4, Na Pankráci vyjadřují toto stanovisko svých sborů:
1.    Manželství, jako svazek muže a ženy považujeme za Bohem ustanovený řád, potvrzený mnoha výroky Písma. Jakékoliv jiné formy mimomanželských a partnerských sexuálních vztahů považujeme za hřích a porušení jasných biblických příkazů.
2.    Odmítáme postoj pankráckého sboru, který výrokem svého kazatele a dopisy sborům výše uvedený postoj zpochybňuje a praktikovanou homosexualitu nepovažuje za hřích.
3.    Vyzýváme pankrácký sbor, aby svůj postoj k praktikované homosexualitě přehodnotil v duchu Písma a aby změnu svého postoje jednoznačně prezentoval sborům BJB.
4.    V případě, že pankrácký sbor tuto výzvu odmítne a setrvá ve svých postojích, navrhujeme, aby následný SD jednal o ukončení jeho členství ve svazku sborů BJB, podle Organizačního řádu, bod B/6k.

Odůvodnění:
VV jednal se staršovstvem pankráckého sboru a také s velkou pozorností sledoval probíhající komunikaci některých sborů se sborem pankráckým (případně jejich kazatelů) ve věci praktikované homosexuality. Z reakcí pankráckého sboru je zřejmé, že se ztotožňuje s postojem svého kazatele, že tedy praktikovanou homosexualitu nepovažuje za hřích a toto téma považuje za téma okrajové. Pro většinu sborů je to však téma velmi důležité, o čem svědčí i skutečnost, že celkem 5 sborů podalo návrhy pro SD týkající se postoje k homosexualitě. Samozřejmě, neznamená to, že by jen těchto 5 sborů mělo nesouhlasný postoj ke stanovisku pankráckého sboru; celá řada kazatelů také vyjádřila podobný postoj.

Všechny tyto návrhy ze sborů jsou odmítavou reakcí vůči postoji pankráckého sboru, ale liší se v míře navrhovaných řešení, od napomenutí až po vyloučení. Návrh ašského sboru obsahově chápeme, ale považujeme ho v její formě za neakceptovatelný, protože status církevní kázně (míněno nadsborové) v dokumentech BJB není a je tedy zcela nejasné, co by mělo být jejím obsahem.

Předložený návrh VV ve velké míře zahrnuje v sobě návrhy sborů. Pokud některý ze sborů, které předložily svůj návrh, se s ním ztotožní a svůj vlastní návrh stáhne, jenom to usnadní projednávání a rozhodování o těchto návrzích.

Návrhy Sboru BJB v Brně

Navrhujeme, aby Sjezd delegátů sborů BJB přijal toto usnesení:
Vyznáváme, že podle Božího stvořitelského řádu, tak jak o něm svědčí Bible, je manželstvím svazek muže a ženy, do kterého se vstupuje svatbou. Jakékoli jiné mimomanželské sexuální vztahy mezi osobami opačného nebo stejného pohlaví jsou porušením tohoto Božího řádu a jsou tedy dle Božího slova hříchem. Pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou či nechtějí vstoupit do manželství, Boží slovo ukazuje cestu života v celibátu.

Zdůvodnění:
V Bratrské jednotě baptistů chybí jasné společné vyjádření tohoto postoje. Návrh podáváme s vědomím, že všichni jsme hříšní lidé, kteří žijí jen z Boží milosti a odpuštění v Ježíši Kristu. Toto je naše východisko pro pastorační pomoc lidem, kteří zápasí s hříchem v oblasti sexuality.

Sjezd delegátů sborů Bratrské jednoty baptistů vyzývá Sbor BJB v Praze 4 Na Topolce, aby, jestliže nepřijímá napomenutí ze strany sborů Bratské jednoty baptistů pro své nebiblické postoje, ukončil své členství ve svazku sborů Bratrské jednoty baptistů.

Zdůvodnění:
V uplynulém období jsme byli svědky mnoha rozhovorů, písemných prohlášení, mezisborových dopisů i veřejných dopisů, ve kterých sbory BJB vyjadřovaly svůj nesouhlas s nebiblickými postoji Sboru BJB v Praze 4 Na Topolce, které se týkaly jejich pohledu na hřích, homosexuální jednání, i na autoritu učení Písma. Sbor Na Topolce byl pro tyto věci také napomínán a vyzýván ke změně smýšlení (pokání). Jestliže tato napomenutí nepřijímá a setrvává ve svém učení, ať se dále ani formálně nespojuje s ostatními sbory BJB.

Návrh Sboru BJB v Praze 3

Jako sbory BJB a jejich členové věříme, že manželství dle Božího stvořitelského řádu a záměru je výlučným a trvalým svazkem jednoho muže a jedné ženy a intimní sexuální aktivita se má odehrávat výlučně uvnitř tohoto svazku. Tak rozumíme biblickým textům vztahujícím se k manželství. Výlučně v tomto smyslu sňatky uzavírají osoby pověřené církví ve smyslu zákona, pokud jsou pověřovány naší denominací. Tak i vyučujeme ve všech našich sborech. S tímto vyznáním se ztotožňují i všichni zaměstnanci BJB a jednotlivých sborů sdružených v BJB.

Doporučení: Doporučujeme tento návrh zařadit do dokumentu Zásady a stanoviska BJB jako bod 11 a body 11-13 by se číselně posunuly na 12-14, potom by se mohlo vypustit "Jako sbory BJB a jejich členové" a začínal by "Věříme, že manželství...”

Návrh sboru BJB v Aši

Navrhujeme, aby byl sbor Praha 4 - Na Topolce dán do církevní kázně a to na dobu jednoho roku.

Odůvodnění: Jeho nebiblické postoje zaujaté v poslední době ke hříchu homosexuality, jak v teoretické rovině (viz výroky br. kaz. Koukala na RZS v Brně dne 5.11.2016 a vyjádření sborového shromáždění ze dne 26.2.2017.), tak i v praktické rovině (viz setkání a podpora LGBT) jsou v rozporu s BJB v ČR jejíž normou jsou písma Starého a Nového zákona. Rádi bychom, kdyby tento roční čas Boží milosti byl časem jak pro pokání sboru Praha 4, stejně tak časem pro celou naší církev, v němž by stála v bázni před Bohem v modlitbách a půstu za Boží milost pro všechny nás, aby Pán naší církev nemusel potrestat. Mal 2,2.

Návrhy sboru BJB Lovosice

Navrhujeme, aby Sbor Bratrské jednoty baptistů na Topolce v Praze 4 byl vyloučen ze svazku BJB.

Odůvodnění: Společenství tohoto sboru nestojí v Pravdě na základě Božího slova v důležitých otázkách týkajících se evangelia. Překrucuje Písma, podrývá jeho autoritu, a tedy znehodnocuje jeho význam. Takovýto přístup je v základním rozporu s naší ústavou a baptistickými řády a stanovisky. Vzhledem k tomu, že se nejedná o postoj jednoho nebo dvou jednotlivců, ale o postoj celého sboru (viz. dopis zaslaný Lydií Kucovou dne 26. února 2017), nejde primárně o změnu postoje srdce jednotlivce, ale celého společenství. K dnešnímu dni i přes všemožné výzvy k nápravě (tj. 3. března 2017) nikdo z tohoto sboru nečinil veřejné pokání, ani se neohradil proti závažným výtkám, které na jejich adresu směřují. Místo toho jsme svědky mlžení a zapírání Kristova evangelia. Respektujeme autonomii místních sborů, ale upozorňujeme, že tato autonomie musí jít součinně ruku v ruce také s ústavou a řády, jinak naše denominace ztrácí význam.

V souvislosti s tímto návrhem považujeme za důležité si uvědomit, že problém topolského sboru nespočívá pouze v popírání jednoho zvráceného hříchu (jakým je mimomanželský sex stejného či opačného pohlaví respektive podpora LGBTQ komunity), ale má mnohem hlubší kořen. Způsob nahlížení na autoritu a výklad Písma totiž s sebou přináší další závažná falešná učení v otázce biblického evangelia a spasení člověka.

Boží slovo církev vybízí, aby ve svém středu netrpěla žádné falešné učení (Řím 16:17-18, 1. Tim 1:20, 2. Tim 2:16-18, Zj 2:14-16). Pokud se v církvi objevuje zvrácenost, má být takový jev (nečiní-li pokání) odstraněn a ne trpěn (1. Kor 5:1-13, 2. Tes 3:6-7, Tit 3:10). Církev nemá mít účast na cizích hříších (1. Tim 5:22). Odstranění je to nejlepší řešení jak pro obecenství církve, tak ale také pro toho, který žije v dobrovolném hříchu, který nechce či nemůže vidět.

Uvědomujeme si, že toto řešení se nám nemusí líbit, neboť je radikální, ale je to řešení Bible, která je radikální (Žid 12:11). V Mat 18:15-17 čteme, že ten, který nechce činit pokání má být vyloučen ze společenství církve a má nám být jako celník a pohan. Tedy nemá nám být lhostejný, ale má být cílem naší služby.

Naší touhou je obnova srdcí, duší i myslí členů topolského sboru. Skutečná obnova. Takováto změna ovšem nejde měřit obecným (pod nátlakem) účelovým vyjádřením pokání v několika řádcích, ale dlouhodobým svědectvím v životě jednotlivců a nyní i celé komunity.

Navrhujeme, aby VV, zpracoval a uveřejnil na stránkách bjb.cz jasné biblické prohlášení v otázce homosexuality j'akožto hříchu, který je Bohu ohavností (Lv 18:22). Stej'ně tak navrhuj'eme toto stanovisko zaslat ekumenickému spolku „Logos LGBTQ věřící" v ČR.

Odůvodnění: Posledních několik let na těchto stránkách (bjb.cz) visel nebiblický koncept teologické komise z 90. let (Mečkovský, Macek, Červinský, Hlaváček, Kocanda). Tímto dokumentem se mj. prezentoval topolský sbor 14. 2. 2017 před Logos LGBTQ v ČR, čímž vyslal nepravdivý signál postoje naší denominace obecně. Ekumenický spolek Logos LGBTQ dlouhodobě usiluje o osvětu v otázkách týkajících se homosexuality ve společnosti i v církvi, a takovýto dokument může popřípadě používat a prezentovat pro propagaci a účelnost svých vizí (např. výuka této sexuální ideologie na školách, legislativní svazky a adopce dětí gayům, lesbičkám, transsexuálům popřípadě gender, pochody hrdosti, febiofesty apod.).

Cílem tohoto biblického prohlášení je tedy náprava špatného svědectví, kterého se naší jednotě dostalo. Vydejme svědectví Pravdě, že homosexuální jednání je nepřirozené, nečisté a tedy hodné Božího odsouzení (Ř 1:18-19, 24-27).

Návrh sboru BJB Karlovy Vary

Navrhujeme, aby Sjezd delegátů BJB v ČR veřejně napomenul kazatele a starší Topolského sboru s výzvou k pokání, zvláště pak kazatele Jana Koukala, který na RZ sboru v Brně dne 5.11.2016 dal najevo, že si nemyslí, že praktikovaná homosexualita je hřích a dát jim čas do setkání Rady zástupců sborů na podzim 2017 k přehodnocení tohoto přesvědčení a opuštění nebiblického postoje.

Odůvodnění:
Považujeme tento výrok za přesvědčení bratra kazatele Koukala i staršovstva, které je skandální a jde proti věrouce Bible. Máme zato, že Písmo jasně učí v Ř 1:18-32, a 1 K 6:9-11, že sexuální hříchy (včetně cizoložství a homosexuality) brání lidem v účasti na Božím království. Takové prohlášení z úst kazatele není okrajovou záležitostí, ale scestným učením, které může mít pro BJB neblahé následky. Nejde nám o souzení bratrstva, ale o biblické napomenutí podle Mt 18:15-17.

Tento návrh byl odsouhlasen sborem na výročním shromáždění sboru ze dne 5.3.2017.

Návrh Sboru BJB v Kroměříži

Navrhujeme, aby BJB doplnila své oficiální stanovy o tuto formulaci:
BJB věří, že manželství je Bohem ustanovené výlučně mezi biologickým mužem a ženou. Jakýkoliv sexuální vztah mimo manželství je hříchem.

Odmítnutí nebo zpochybňování výše uvedeného, vylučuje sbor ze členství BJB.
V případě jednotlivých členů je místní sbor zodpovědný za vykonání sborové kázně.
(Gn 1,28; 2,18.24; Mal 2,14-16; Mt 5,27-28, 19,5-6; Ř 1,18-32; 1K 6,9-10; 7,2.9.39; Ef 5,21-32) 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Antihomosexuální smršť a džihádizace BJB" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Antihomosexuální smršť a džihádizace BJB (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pravda (pravda@atlas.cz) v Úterý, 04. duben 2017 @ 23:32:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Správný názor. Vyobcovat.Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.73 Seconds