Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Vlastislav   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 15, článků celkem: 4328, komentáře < 7 dní: 17, komentářů celkem: 3974, adminů: 23, uživatelů: 2297
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

5 818 598

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 13 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

První kazatelka v historii BJB
První řádná kazatelka v historii Bratrské jednoty baptistů

Rozhovor se sestrou kazatelkou Martinou Matysovou a jejím manželem

Životopis první kazatelky BJB

Fundamentalisti
fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus

Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Komentáře: Pavel a boj za jednotu církve
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

V prvotní církvi existovaly různé tendence, které hrozily rozbít její jednotu, ale nikdy nezvítězily. Církev nikdy neztratila vědomí jednoty, i když v ní existovaly různé sbory - třeba ty nové, které se duchovně neorientovaly podle Mojžíšova zákona a těm starým se musely jevit jako neodpovědné. 

Ty nové povstaly z misijní práce apoštola Pavla, avšak právě on vyhlašoval Jeruzalém za matku všech sborů, nových jako starých. O starých původních Dvanácti apoštolech učil, že oni svým svědectvím o vzkříšení Krista založili církev. 

Na tom nic nezměnil Pavlův spor s nimi o svobodu jeho evangelia od zákona. Ten spor skončil tím, že Pavel a Barnabáš si podali ruce s Petrem, Jakubem a Janem na stvrzení dohody: oni půjdou mezi židy, Pavel s Barnabášem mezi pohany. Když si srovnáte Pavlovo vylíčení tohoto sporu v 1. a 2. kapitole listu Galatským s Lukášovým vylíčením v 15. kapitole Skutků, zjistíte rozdíl: obrazu církve ve Skutcích apoštolů nebudete moci tak důvěřovat, jako obrazu Pavlovu, který je také starší a pochází z vlastní Pavlovy ruky. 

Ti staří apoštolové se naprosto shodli s Pavlem, že Pánem církve je živý Kristus, k němuž je otevřena nová cesta víry pro všechny. K této shodě došlo přesto, že první apoštolové nebyli teologové a nemohli chápat, ba ani vidět dosah rozdílů ve víře. Pavel, ač svou myšlenkovou bystrostí, pochopením Krista a víry v něho bude vždycky převyšovat každého člověka, podal si s nimi ruku ke společné práci.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 20. duben 2017 @ 23:38:35 CEST (70 čtenářů)
(Více... | 4036 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Komentáře: K návrhu pro Sjezd delegátů BJB ke snaze o obnovení Mariánského sloupu
Katolicismus poslal Nepřihlášený

Návrh Výkonného výboru BJB pro Sjezd delegátů 2017

Bratrská jednota baptistů nepodporuje snahu o obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Vnímáme ho jako symbol rozdělení našeho národa a jeho obnovení nepovede dle našeho názoru k vyrovnání se s naší historií, ale otevření starých křivd a nedorozumění v církvi i ve společnosti.

Odůvodnění:
VV byl zapojen do jednání o otázce obnovy tohoto sloupu v rámci jednání řídícího výboru i valného shromáždění Ekumenické rady církví. VV podpořil většinové rozhodnutí ERC ze dne 24. 11. 2017, ve kterém se ERC rozhodla nepřijmout společné stanovisko, ve kterém by se zavázala nebránit výstavbě tohoto sloupu. Na základě přijatého usnesení navrhuje VV výše uvedené prohlášení, které by bylo závazným vyjádřením se BJB k této otázce.

Vložil: Mainstream v Úterý, 18. duben 2017 @ 19:30:00 CEST (169 čtenářů)
(Více... | 4998 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Polopravdy | Miluj hříšníka, ale měj v nenávisti hřích
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Největší problém s polopravdami je, že mají reálný a pravdivý základ, jenže jsou na jedné nebo druhé straně přechýlené nebo neúplné a když je používáme v rozhovorech nebo vztazích s jinými lidmi, místo útěchy nebo pomoci lidem spíše přitížíme nebo jim dokonce uškodíme. K takovým polopravdám patří tak známý a oblíbený výrok, že s ním instinktivně každý křesťan souhlasí a moc ani nepřemýšlí nad původem výroku, ani nad jeho smyslem a dopadem. Je to výrok: Miluj hříšníka, ale měj v nenávisti hřích.

Proč by to měl být problém? Vždyť každá část výroku je pravdivá: (1) Máme milovat, (2) Všichni jsou hříšníci, (3) Hřích je špatný, (4) Měli bychom ho nenávidět. Navíc tuto větu říkáme s dobrými úmysly. Chceme tím říct, že nám záleží na jiných lidech, ať jsou jakkoliv špatní. Druhým dechem pak často dodáváme, že je to také proto, že žádný hřích není větší nebo horší než jiný. Všechny hříchy jsou přece stejně závažné. Znovu je to míněno dobře ve smyslu: „Jsem taky hříšník jako ty. A protože jsme všichni hříšníci, žádný hřích není v Božích očích horší, takže tě nemohu soudit.“ Co je na tom špatně? Ježíš nás přece vedl k lásce. 

Vložil: Mainstream v Pondělí, 17. duben 2017 @ 22:47:24 CEST (171 čtenářů)
(Více... | 11996 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4.75)

Komentáře: Bude schválení návrhu č. 1 VV pro SD 2017, aktem „zákoníků“ a „fundamentalistů“.
Principy poslal Arthur

Schválením návrhu č. 1 VV pro SD 2017, se stane celá BJB „zákonickou“, „fundamentalistickou“ organizací, která vnucuje svým členům „jejich vlastní interpretaci Písma“.  

Návrh se odvolává na Bohem ustanovený řád a výroky Písma. Na základě interpretace Písma, chce případně ukončit členství BJB Pankráckého sboru (viz znění návrhu dole). Stejně tak se odvolávají některé sbory na Bohem ustanovený řád a výroky Písma v otázce žen kazatelek. Neboť v Písmu čteme: „Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva.“ (1. Tim 2:12-13 čsp)

Pokud není možné se odvolat na Bohem ustanovený řád a výroky Písma v otázce žen kazatelek, není možné se na něj odvolat v případě praktikující homosexuality. Pokud někdo věří, že zákaz žen kazatelek vychází z fundamentalistického, zákonického postoje, který vnucuje ostatním svojí interpretaci Písma, potom by pro něj mělo být i vyloučení Pankráckého sboru aktem fundamentalistů a zákoníků odvolávajících se na vlastní interpretaci Písma, kterou vnucují ostatním. To by si zástupci sborů a potažmo sbory měly uvědomit, před zvednutím ruky souhlasu se zněním návrhu č. 1.     

Vložil: Mainstream v Pátek, 07. duben 2017 @ 14:19:52 CEST (233 čtenářů)
(Více... | 2771 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Kaplanská služba npor. Mgr. Ivana Stanka, DiS. v AČR
Principy poslal Arthur

VV schválil žádost na vstup do kaplanské služby npor. Mgr. Ivana Stanka, DiS. v AČR, aniž by byly naplněny všechny požadované podmínky. Ivan Stanko nesplňuje status duchovního (udělená ordinace).  V době svého nástupu nebyl a až do dnešního dne (4. 4. 2017) stále není řádným kazatelem (duchovním) BJB. Nesplňuje tedy podmínky kandidatury, a proto současnou pozici vykonává neoprávněně. 


Viz podmínky kandidatury na službu vojenského kaplana: http://www.kaplani.army.cz/podminky-kandidatury-na-sluzbu-vojenskeho-kaplana 

Nejde v podstatě o podvod? Je něco takového v BJB vůbec možné? Nebo mu AČR udělila výjimku a nemusí splňovat podmínky kandidatury?
Vložil: Mainstream v Úterý, 04. duben 2017 @ 16:30:49 CEST (1087 čtenářů)
(Více... | 15 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Dialog se Světovým luterským svazem za cenu katolické identity
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

31. říjen 2016 platí jako předvečer protestantského jubilea počátku reformace. Toho dne cestoval papež František do švédského města Lundu. Tam byl r. 1947 založen Světový luterský svaz. Pod touto organizací zastřešující 145 luteránských denominací se nachází 70 milionů protestantů. V Lundu podepsali papež František za Katolickou církev a Munip Jounan za Světový luterský svaz „Společné prohlášení“.

Dva texty v rozporu

V úvodu stojí,

  • že  „tím zahajujeme oslavu 500 let reformace“…
  • dále „vyjadřujeme lítost před Kristem, že luteráni a katolíci zranili viditelnou jednotu Církve. …“
  • dále „mnozí členové našich společenství touží po tom, aby mohli přijímat eucharistii ve společné večeři Páně jako konkrétní vyjádření plné jednoty. …“
  • protože „máme povinnost posunout se od konfliktu ke vzájemnému společenství, vznášíme tento požadavek jakožto údy jednoho Kristova těla, jehož jsme se stali součástí po křtu. …“
Vložil: Mainstream v Pondělí, 03. duben 2017 @ 09:14:11 CEST (111 čtenářů)
(Více... | 7639 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2)

Komentáře: ´´Operace: Změna pohlaví´´ a homosexualita...
Etika poslal Pavel

Když se narodí dítě s vadou srdce, bývá operováno. Stejně tak i siamská dvojčata: Je li možnost, chirurgicky se od sebe oddělí. Snad žádného křesťana nenapadne toto nějak zpochybňovat.Jistě zde nejde o to, že bychom chtěli nějak fušovat Pánu Bohu do řemesla. Prostě postižený člověk si žádá naši pomoc. Vždyť i Kristus uzdravoval lidi, například slepce, kteří svou nemocí anebo postiženým trpěli od narození. A ani On při tom nezpochybňoval Otce jako Stvořitele. Naopak, říkával: Narodil se tak proto, aby se na něm ukázala Milost Boží...

Když však člověk trpící postižením nazývaným "transsexualita" projde operaci změnou pohlaví, díváme se na něj skrz prsty. Proč? Není to snad to samé? Když duše trpí v postiženém těle? Jeden kazatel, kterého si jinak vážím, v jednom kázání prohlásil, že touto operací říkáme Bohu, že se nějak při výběru pohlaví spletl. Ale. Řekl snad Ježíš Kristus svému Otci, že se spletl, když uzdravil slepce trpícího slepotou od narození? Stalo se vůbec někdy, když Ježíš uzdravil někoho, trpícího od narození, kdy řekl: Otče, spletl ses?

My, křesťané, nemíváme problém s tím, když se káže o dědičném hříchu. Nemíváme problém s tím, když se mluví o tom, že tělo vede člověka do hříchu a pak do smrti. Vždyť to píše Pavel ve svých listech. Ale, když někdo prohlásí, že například homosexualita je vrozená a ne získána, že je záležitosti těla a ne duše, začnou problémy a plamenné diskuze. Proč to? Copak to není potvrzení Pavlových slov? Proč my křesťané máme problém s uznáním toho, že homosexualita je vrozená? Copak tím říkáváme: Bože, nějak se ti to nepovedlo?

Vložil: Mainstream v Neděle, 26. březen 2017 @ 13:54:05 CEST (302 čtenářů)
(Více... | 7386 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: fundamentální versus fundamentalistický
Principy poslal Nepřihlášený

V novém století je třeba rozlišovat mezi tím, co to znamená být fundamentální a být fundamentalistou.

James P. Boyce, první prezident a zakladatel Jižního baptistického teologického semináře v Louisville řekl: "Jsem fundamentální, ale nejsem fundamentalista".

Být fundamentální znamená vyznávat a zastávat fundament víry tak, jak je vyjádřen v Apoštolském krédu. Tyto fundamenty jsou uznávány všemi evangelikály a definují obsah naší víry.

Dnešní fundamentalismus jde ale za tyto pravdy a činí obtížné být fundamentální bez nařčení z fundamentalismu.

Například - dnešní zápas není zápasem o neomylnost Bible. Je to spíše zápas o fundamentalistickou interpretaci a přístup k přisvojení si Bible ve věci sociálního a politického programu.
Vložil: Mainstream v Pondělí, 13. březen 2017 @ 18:54:12 CET (191 čtenářů)
(Více... | 3208 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus
Glosy poslal Nepřihlášený

V České republice není mnoho znovuzrozených křesťanů. Přesto procházejí stejnými zkouškami jako Boží lid kdekoliv jinde na světě. Uprostřed této hrstky občas vyvstane radikální skupina zejména mladých lidí, kteří jsou přesvědčeni, že objevili něco, co je nezbytné, aby převzala celá církev. Hledají proto různé způsoby, jak toto učení zprostředkovat ostatním. Pokud tito narazí na odpor, nezřídka to chápou jako odpor proti Duchu svatému nebo protivení se požadavkům Písma.

Nechci se zabývat, zda se přitom prosazuje zdravé učení nebo jen vlastní interpretace Písma. Mnohem více pozoruji způsoby, jak se dané věci prosazují. Za dobu, co jsem křesťanem, jsem si povšiml, že v pozadí podobných skupin stojí obvykle zahraniční misionář, který je zároveň dealerem/donátorem učení nějakého cizojazyčného učitele.

Vložil: Mainstream v Středa, 22. únor 2017 @ 14:55:45 CET (453 čtenářů)
(Více... | 13703 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Komentáře: Když se to v církvi řeže a existuje řešení?
Glosy poslal Nepřihlášený

Když přemýšlíme nad konflikty v církvi, pak se nejedná o nic nového. Nakonec to byl sám Pavel, kdo napsal, že po jeho odchodu přijdou „vlci hltavý a nebudou šetřit stádo“. Jenže co s tím? Jak konflikty v církvi vznikají? Čím jsou specifické? Jak jim předcházet? Máme se s nimi smířit? Pavel v uvedeném textu píše o falešných učitelích, víme ale, že se zdaleka nemusí jednat pouze o otázky učení. Řekl bych, že častěji konflikty vznikají kvůli formám. Jinak řečeno, lidé se nebudou až tak rozčilovat, pokud vaše kázání nebude příliš povedené, nebo natvrdo řečeno, pokud bude „o ničem“. Zkuste ale kázání v některých sborech prodloužit o deset minut, v některých sborech kázat bez kravaty nebo taláru, posunout kazatelnu o metr doleva nebo doprava, vyhodit zlobivou ratolest ctihodného pilíře sboru z besídky… a máte kauzu na pár týdnů. 

Hodně často vznikají konflikty kvůli hudbě. Zkuste v některém sboru hrát tzv. chvály, a naopak v jiném sboru písně tradiční. Se zlou se potážete. Chvály jsou přece pouze „laciný pop“, tradičním písním zase „dnes už nikdo nerozumí“. Zkuste v některém typu sboru při chválách zvednout ruce. Možná to dokážete, ale jen pokud by to bylo součástí skládání bobříka odvahy. Zkuste v jiném typu sboru ruce nezvedat a jen tak klidně při písních sedět. Budete vypadat jako někdo, kdo je duchovně vychladlý a má nějakou krizi. 

Vložil: Mainstream v Středa, 22. únor 2017 @ 14:32:39 CET (253 čtenářů)
(Více... | 11241 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Homosexualita, náboženství a konec dějin?
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Některé sociální fenomény se v historii cyklicky opakují, jiné (a není jich málo) zasáhly dnešní civilizaci bezprecedentním způsobem poprvé v historii. Jedním z oné druhé skupiny témat je turbulentní vztah homosexuality a náboženství.

Téma po celé věky tabuizované, pouze v časově či místně izolovaných etapách historie nabývající kultického a rituálního rozměru, se dnes v mnoha ohledech etablovalo (snad by se dalo říci právem). Téma z logiky věci marginální se stalo tématem klíčovým, a to v lidsko-právní agendě, life-stylovém kulturním mainstreamu, v pop ekonomii, v diskursu konzervativní, liberální a socialistické politiky, ale i v religionistice a sociologii náboženství. Abych nadarmo neopakoval mediálně známé kauzy z jedné či druhé strany barikády této kulturní války, zmíním jeden z pozoruhodných případů, o které se v českém tisku příliš nepsalo.

V dubnu 2014 se hlava anglikánské církve arcibiskup z Canterbury vyslovila pro další odklad uznání homosexuálních svateb, neboť je vyděšena množícími se případy pogromů vůči anglikánským křesťanům v Africe (ti jsou totiž některými Afričany vnímáni jako agenti západního homosexuálního křesťanství). Načež pokračovala během jarních měsíců mediální přestřelka mezi britskými a ugandskými anglikány kvůli drakonické novele ugandského zákona, trestající homosexualitu až doživotím. Tamní demokratický prezident podepsal tuto legislativu začátkem roku, ve stejné době jako nigerijský prezident obdobný zákon ve své zemi. A podobně jako o tom nyní jednají, či již „úspěšně“ dojednaly úřady dalších zemí: EtiopieGambie a naposledy Bruneje (která zákon trestající smrtí homosexualitu zavedla v dubnu).

V posledních týdnech [rok 2014] přinášely agentury zprávy o štěpení metodistů a presbyteriánů, jiné komentáře vyjádřily pozdvižení nad červnovou volbou nového (podle levice „homofobního“) biskupa největší americké církve Jižních baptistů Ronnie Floyda. A skoro celé se to točí pouze kolem tématu homosexuality, které je v Bibli věnováno všehovšudy šest krátkých pasáží.

Vložil: Mainstream v Úterý, 14. únor 2017 @ 11:03:01 CET (246 čtenářů)
(Více... | 9828 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Konec ex-gay hnutí?
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

O léčbě homosexuality pohledem charismatického křesťana

Předem krátké vysvětlení: většině českých čtenářů pojem „ex-gay hnutí“ asi mnoho neříká. Jde totiž o masový fenomén spíše v americkém křesťanském prostředí (převážně evangelikálním) než v prostředí evropském. Podobně jako například kreacionisté i ex-gayové jsou něčím, co Evropa příliš nezná. V Americe však každý ví, oč jde. Ex-gay koncept je uceleným učením, které hlásá, že Božím záměrem pro homosexuály je jejich úplné uzdravení skrze Kristův kříž a vzkříšení. A tudíž „dozrání“ či „narovnání“ jejich sexuální orientace do pravé, autentické plnosti. Koncept tedy zřejmě konzistentní s letničně-charismatickou teologií. Teologií, která hlásá, že Bůh uzdravuje nemocné i dnes – tak jako v dobách apoštolů.

Sám se k charismatickému křesťanství hlásím. Proto s rozpaky a nemalým zklamáním sleduji turbulence, které mezinárodní hnutí ex-gayů poslední léta provází. Řada vedoucích i celých komunit (zmíním nejznámější – Love In Action a Courage) se léta potýkala s frustrujícími výsledky. Ostatně sám Alan Chambers, současný ředitel Exodus International, vlajkové lodi světového ex-gay hnutí, nedávno (mimo záznam) uvedl: “Chtěl bych zdůraznit, že proces vnitřní proměny většiny homosexuálů nezahrnuje samotnou změnu sexuální orientace. Vlastně jsem nikdy nepotkal člověka, který by zakusil jednoznačnou proměnu homosexuálních reakcí na reakce heterosexuální.

A v podstatě tím nechtěně potvrzuje slova Americké psychiatrické asociace, která považuje téma uzdravení z homosexuality (v souladu s relevantním vědeckým konsensem) za pavědecké a škodlivé. Jinými slovy, v současné době v uzdravení z homosexuality věří málokdo. Tedy alespoň z těch, kteří břemeno služby gayům na sebe vzali a vědí tedy, o čem mluví.

Vložil: Mainstream v Úterý, 14. únor 2017 @ 11:02:02 CET (227 čtenářů)
(Více... | 10053 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Válka mezi věřícími gayi?
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Homosexuálové jsou dnes jednou z vůči evangeliu vůbec nejuzavřenějších sociálních skupin. Církvi se totiž za posledních cca 20 let podařilo nastolit paradigma, na jehož základě jsou gayové vnímáni jako symbol hříchu a mravního rozkladu. Příliš mnoho se investovalo do vysvětlování, proč je homosexualita špatná, zatímco se nerozvíjela žádná pastorační či komunitní práce mezi lidmi s menšinovou sexuální orientací. Nemám na mysli misii hájící legitimitu homosexuality. Myslím dokonce i tzv. "ex-gay" misii, která má za to, že tato sexuální orientace se dá léčit.

Snažím se o stavění mostů mezi liberálnějším Logosem a konzervativnějším ex-gay hnutím (tj. hnutí bývalých homosexuálů, jež reprezentuje zejména organizace Exodus International), jehož zastánci v legitimitu praktikované homosexuality nevěří. Pravda, občas to "schytám" z obou stran. Na druhé straně, můj komentář "Gay agenda na pozadí sporu Litva vs. Evropský parlament" zveřejněný předloni v Konzervativních listech pozitivně kvitovali (v osobní korespondenci) jak Dan Drápal, tak gay aktivista Jiří Hromada, což se hned tak každému nepoštěstí.

Vložil: Mainstream v Úterý, 14. únor 2017 @ 10:43:38 CET (202 čtenářů)
(Více... | 3967 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Panna Maria není Marií Josefovou z evangelií - aneb aktuálně o Staroměstském nám
Glosy poslal Nepřihlášený

Se zájmem sleduji vytrvalou, trpělivou a podle některých svědků i zákulisní snahu představitelů římskokatolické církve o obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Je přitom nasnadě, že si tito představitelé velmi dobře uvědomují, co tento symbol znamenal a pro mnohé stále znamená. Také sleduji stále zřetelněji, jak Ekumenická rada církví slouží, ať vědomě, pod tlakem či nevědomě, zájmům římskokatolické církve.

Ruku v ruce s tím pozoruji i plíživou, ale zdá se, že nezvratnou snahu vytvářet v protestantských církvích takovou eklesiologii, kde jednotlivé synody, rady nebo výbory budou moci jednat za celou denominaci. To může být důležité k tomu, aby římskokatolická církev mohla získávat stále větší vliv v těchto církvích tím, že získá jejich představitele, kteří rozhodnou za ostatní. Může to posloužit i budoucímu plnému sjednocení, kdy tento nový „prostřednický“ princip umožní promulgaci „eucharistie“, kterou vysluhuje ten, kdo stojí jako kněz mezi Bohem a lidmi. Přijetí eucharistie je totiž této jednoty podmínkou. Tento směr již některé církve nastoupily podpisem Ekumenické charty, kdy mají být výsledky ekumenického dialogu – tedy výroky omezené skupiny vedoucích – závazné pro dané církve. Plíživě a postupně tak ekumeničtí protestanté, ať už pod tlakem, nevědomě či zcela otevřeně, uskutečňují to, k čemu se předem zavázali jejich představitelé.

Vložil: Mainstream v Sobota, 11. únor 2017 @ 09:29:28 CET (195 čtenářů)
(Více... | 8284 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Komentáře: Příklad křesťanského neomarxisty aneb jaký mají mít křesťané postoj k islámu?
Knihovna poslal Nepřihlášený

Docent Pavel Hošek z Husitské teologické fakulty UKvP je nádherným příkladem spojení dvou protimluvů - marxismu a křesťanství. Doplňuje tak nádherně řadu jiných křesťanských neomarxistů a jeho poslední kniha je toho důkazem.

Doc. Pavel Hošek, Th.D. je dlouholetým zastáncem mezináboženského dialogu s muslimy, proto se účastní setkání s kontroverzními islámskými aktivisty, jako je Vladimír Sáňka souzený za šíření islámského extremismu. Jeho poslední v celku malá publikace se věnuje právě tomu, jaký mají mít křesťané postoj k islámu a jmenuje se Islám jako výzva pro křesťany.

V anotaci ke knize se můžeme dočíst, že klade otázku "co je adekvátní křesťanskou reakcí na "islámskou výzvu" současnosti?" Kniha ovšem také prezentuje svého autora, jako zastánce střední cesty, což je příklad správné křesťanské cesty a její autor vlastně konstatuje, že jeho slova jsou stejná slova, která by k problému islámu řekl Ježíš.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 09. únor 2017 @ 16:30:58 CET (166 čtenářů)
(Více... | 6583 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Komentáře: Islám jako výzva pro křesťany aneb morální relativismus v praxi
Knihovna poslal Nepřihlášený

Pavel Hošek přednáší religionistiku na Evangelické teologické fakultě University Karlovy. Před nedávnem mu vyšla útlá knížka Islám jako výzva pro křesťanyJe to knížka psaná do naší současné situace, jak ostatně napovídá otázka, která je hned pod titulem na přední straně obálky: „Co máme tedy dělat tváří v tvář tomu, co vidíme kolem sebe?“

Nečekejte, že tato knížka nějakým podstatným způsobem rozšíří vaše znalosti o islámu. Již její podtitul ostatně nepřímo deklaruje, že něco takového si za cíl neklade. Knížka chce pomoci především křesťanům, aby se správně orientovali v dnešní době.

Knížka křesťany vyzývá, aby se zamysleli nad tím, jak by se k muslimům choval Ježíš, upozorňuje, že islám není jednolitý a že otázku po podstatě islámu si kladou sami muslimové, rovněž popisuje stručně dějiny vztahů mezi křesťany a muslimy a přináší nástin možných křesťanských pohledů na islám. Je tedy zřejmé, jak ostatně naznačuje podtitul, že jde o knihu především pro křesťany. Pokud by se chtěl čtenář dovědět o islámu více, musel by sáhnout po některé z knih, jež autor doporučuje v závěru své knížky, v kapitolce „Pozvání k četbě“.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 09. únor 2017 @ 16:27:24 CET (112 čtenářů)
(Více... | 11317 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Recenze knihy Pavla Hoška ´´Křesťané před výzvou islámu´´
Knihovna poslal Nepřihlášený

Vztah křesťanů a muslimů je jedním ze závažných témat dneška, a to nejen proto, že počet vyznavačů obou náboženství dohromady tvoří přes polovinu lidstva. Kniha Pavla Hoška, vedoucího katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK a kazatele Církve bratrské, je pokusem o komplexní odpověď na otázku, co pro křesťany představuje dnešní islám, a jak by měli na tuto výzvu reagovat.

Pro věcnou a do hloubky jdoucí debatu o této důležité věci je Hoškova kniha podstatným příspěvkem hned z několika důvodů. Jednak pojednává téma z celé řady úhlů a perspektiv. Zabývá se vzájemnou historií mezi křesťany a muslimy, teologickými rozdíly mezi oběma náboženstvími, ale stejnou pozornost věnuje i aktuální situaci v islámském světě stejně jako debatě o islámu v českém, především (ale nejen) křesťanském prostředí.

Předností knihy je i její přístupnost, nevelký rozsah a absence poznámkového aparátu, který nahrazuje strukturovaný a komentovaný seznam literatury v závěru, jenž je zároveň pozváním k vlastní četbě. Vše je vedeno záměrem, aby kniha byla co nejsrozumitelnější a mohla sloužit jako podnět k přemýšlení co nejširšímu okruhu lidí.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 09. únor 2017 @ 16:23:21 CET (142 čtenářů)
(Více... | 10863 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Proč křesťané hlasovali pro Trumpa
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Trpce očividný důvod, který liberálové prostě nechápou

Nyní, po zvolení Donalda Trumpa, dosáhl kolaps na levici rozměrů, které konkurují Černobylu. Studenti Cornellovy univerzity se sešli na slzavém setkání, aby truchlili nad pádem Hillary Clintonové. Jako obvykle bylo zfalšováno značné množství zločinů z nenávisti a levice hlasitě upozorňovala na každé potenciálně rasistické graffiti jako důkaz, že volba Trumpa povede k surovým rasovým válkám. Skutečné násilí a výtržnosti naštvaných pokrokářů je téměř zcela ignorováno. A konečně, v televizních besedách po celé zemi se soustavně omílá jedno téma: strach. Zvolení Donalda Trumpa budí zřejmě v mnoha lidech pocit, že vedení země je nyní jaksi zásadně proti nim, což je děsí.

přesně tak se cítili křesťané během uplynulých osmi let pod vládou Baracka Obamy.

Mnoho mých ne-křesťanských a liberálních přátel ohromilo, že jak evangelikálové, tak katolíci hlasovali drtivou většinou pro Donalda Trumpa, třikrát ženatého provozovatele kasina, pověstného svým vulgárním žvaněním. Rád bych nyní věnoval chvíli času, abych jim přímo vysvětlil, proč pro něj vlastně většina křesťanů hlasovala. Je to opravdu jednoduché: křesťané pro Donalda Trumpa hlasovali proto, že hrozící de facto třetí Obamovo volební období by pro křesťanská společenství mělo existenciální dopad.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 09. únor 2017 @ 16:08:22 CET (186 čtenářů)
(Více... | 10050 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Nejsou pastoři
Senioři poslal Nepřihlášený

O studium teologie je v naší zemi stále velký zájem. Zatímco v době mého studia (v letech 1967-1972) se předpokládalo, že naprostá většina absolventů bohosloveckých fakult nastoupí do „církevní služby“ (mezi katolíky a evangelíky nebyl v této věci podstatný rozdíl), dnes, pokud mám dobré informace, do služby v církvi nastupuje výrazná menšina. Jistě, v dobách normalizace byla situace jiná. Ten, kdo vystudoval teologii, se vlastně nikde jinde uplatnit nemohl, zatímco dnes absolvování teologické fakulty člověka přinejmenším nestigmatizuje, pokud mu nezjednává určitou drobnou výhodu.

Neochota být správcem sboru (v katolické církvi knězem) není něco, co by bylo omezeno jen na Českou republiku. Postihuje snad celou Evropu. Když islamisté nedávno zavraždili ve Francii katolického kněze, psalo se hodně o stavu katolické církve v této zemi. Ta má ve Francii zoufalý nedostatek kněží. Situaci nikoli zachraňují, ale poněkud zmírňují černošští kněží, přicházející z bývalých francouzských kolonií v Africe.

Ještě v dobách první republiky patřil pan farář zpravidla k elitě obce či městečka. Ba býval vedle řídícího učitele a místního lékaře jejím nejdůležitějším členem. Zpravidla požíval úcty místních obyvatel. Něco z toho jsem zakusil ještě v roce 1969 na Slovensku, konkrétně v Ratkovském Bystrém, což je obec v místech, kde lišky dávají dobrou noc, v horách středního Slovenska. Navštívil jsem tam svého přítele, faráře Bohdana Hroboně. Když jsme procházeli (poměrně velkou) vesnicí, lidé před panem farářem smekali a pokorně se ukláněli. Viděl jsem to poprvé a naposledy v životě.

Vložil: Mainstream v Sobota, 04. únor 2017 @ 12:03:39 CET (111 čtenářů)
(Více... | 5417 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: DEKADENTNÍ FORMA ZVĚSTOVÁNÍ EVANGELIA
Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

V poslední době se stále více objevuje dekadentní forma zvěstování evangelia, která spočívá v tom, že se o Spasiteli hovoří bez respektu k Jeho osobě a tudíž i bez osobního vztahu k Němu. Jde o nešvar, který označuji pracovně jako "ježíšování", který je jen průvodním jevem celé řady jiných závažných nedostatků. 

Kazatel, farář, či diakon, ve svých kázáních, či rozhovorech s věřícími, hovoří o Spasiteli jen jako o Ježíši. Prostě: "Ježíš cosi/kdesi řekl, či vykonal." 

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 19. leden 2017 @ 22:47:06 CET (307 čtenářů)
(Více... | 2650 bytů | 8 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Proč si katolická církev připomíná počátek reformace?
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Koncem října 2016 připomněl papež František společně s předsedou Světové luterské federace Munibem Younanem ve švédském Lundu 500. výročí začátku reformace. Dnes, kdy křesťané na celém světě zahajují týden modliteb za jednotu křesťanů, komentuje tuto událost na stránkách deníku Osservatore Romano kardinál Kurt Koch, který má ve Vatikánu na starost ekumenické vztahy.

Důvodem k sepsání komentáře je pro předsedu Papežské rady pro jednotu křesťanů touha, aby událost ze švédského Lundu pouze nezapadla do minulosti. Kardinál také reaguje na kritiku, která se po papežově návštěvě zvedla mezi některými katolíky i protestanty.

Vložil: Mainstream v Středa, 18. leden 2017 @ 15:35:43 CET (187 čtenářů)
(Více... | 5690 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Prezident demagog a vzteklá, rozpolcená Amerika
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

V jednom se Američané od našeho Západu zásadně liší. Vyloupli se z britského protestantismu a přestože v době deklarace nezávislosti (1776) byli až na černochy, malý počet indiánů a katolických Irů téměř homogenním, britským národem, vytvořili časem nenapodobitelný, multietnický, jednotný lid z přistěhovalců všech národů. 


Hluboce přesvědčeni, že objevili recept na prosperitu i kultivovaný život a to nejen svůj, ale celého lidstva, jak hlásá nedávno vydaná kulatá známka „Globální! USA na věčné časy,” založili politické náboženství etického monoteismu, svobody, společenské rovnosti, individualismu, republikanismu, demokracie, svobodného obchodu, minimální byrokracie a nízkých daní. Svobodomyslná, politická elita byla více deistická než křesťanská, ústava nábožensky neutrální, stát měl za úkol nepřekážet a zajistit každému rovné podmínky na cestu za štěstím.

Americká energie někdy karikovaná jako sen společnosti, kde se každý může stát milionářem, nejenže sta milionům evropských chuďasů poskytla blahobytnou společnost a vytvořila světovou velmoc, ale nakazila své občany nevídaným idealismem, optimismem a dobrou vůlí, jakou národy staré Evropy neměly a nikdy mít nebudou. 
Vložil: Mainstream v Středa, 04. leden 2017 @ 20:03:59 CET (181 čtenářů)
(Více... | 16153 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Sdílení a budování vztahů
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

V církevštině máme spoustu výrazů, kterým normální lidé nerozumí a díky kterým jsme tu a tam směšní, jindy zase třeba nečitelní nebo nedůvěryhodní. Dnes bych se chtěl zamyslet nad dvěma floskulemi, které často používáme společně: sdílení a budování vztahů. No po pravdě: kdy jste slyšeli někoho mimo církev, že by taková slova použil? Že by třeba chlápci, co jdou spolu po práci nebo po fotbalu na pivo říkali, že se budou v lokálu sdílet a že tam budou budovat vztahy? Blbost, pochopitelně. To jen možná my sami potřebujeme zduchovňovat i naprosto obyčejné věci, aby nás – třeba – někdo nenařkl z něčeho nekřesťanského. Třeba z toho, že mrháme časem.

Kde se dva nebo tři sejdou, tam se pije čaj a jí sušenky.
A tak se sejdeme, srkáme čaj a povídáme si. Tedy, sdílíme se. A u toho jakože budujeme vztahy.
Vložil: Mainstream v Neděle, 01. leden 2017 @ 15:54:02 CET (611 čtenářů)
(Více... | 2134 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Komentáře: Islám jako výzva pro křesťany (recenze)
Knihovna poslal Nepřihlášený

Pavel Hošek přednáší religionistiku na Evangelické teologické fakultě University Karlovy. Před nedávnem mu vyšla útlá knížka Islám jako výzva pro křesťany. Je to knížka psaná do naší současné situace, jak ostatně napovídá otázka, která je hned pod titulem na přední straně obálky: „Co máme tedy dělat tváří v tvář tomu, co vidíme kolem sebe?“

Nečekejte, že tato knížka nějakým podstatným způsobem rozšíří vaše znalosti o islámu. Již její podtitul ostatně nepřímo deklaruje, že něco takového si za cíl neklade. Knížka chce pomoci především křesťanům, aby se správně orientovali v dnešní době.

Knížka křesťany vyzývá, aby se zamysleli nad tím, jak by se k muslimům choval Ježíš, upozorňuje, že islám není jednolitý a že otázku po podstatě islámu si kladou sami muslimové, rovněž popisuje stručně dějiny vztahů mezi křesťany a muslimy a přináší nástin možných křesťanských pohledů na islám. Je tedy zřejmé, jak ostatně naznačuje podtitul, že jde o knihu především pro křesťany. Pokud by se chtěl čtenář dovědět o islámu více, musel by sáhnout po některé z knih, jež autor doporučuje v závěru své knížky, v kapitolce „Pozvání k četbě“.

Vložil: Mainstream v Neděle, 18. prosinec 2016 @ 16:54:22 CET (231 čtenářů)
(Více... | 11243 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Informace Výkonného výboru BJB č. 5/2016 - oprava
Zprávy poslal Nepřihlášený

1. Informace z jednání VV dne 21. listopadu 2016

VV projednal aktuální informace ze sborů, zejména z návštěv br. předsedy: Liberec, Sokolov, Lovosice, Kladno, Sbor neslyšících, Plzeň, Žatec a Blansko. V souvislosti se sborem v Blansku informoval br. předseda, že byl tímto sborem zvolen za kazatele a nastoupí do služby od ledna 2017.

VV se zabýval jednáním RZS v Brně, kdy kladně zhodnotil dopolední jednání, ale s rozpaky se  pozastavil nad některými výpověďmi v odpolední diskuzi. Zabýval se také výstupem br. Romana Klusáka dokazujícím, že kádrování a inkviziční výslech nepovažuje za hřích. VV tento postoj považuje za neakceptovatelný a za hranicí toho, co lze považovat za jiné porozumění Písmu, a proto bude jednat se staršovstvem lovosického sboru. 

Vložil: Mainstream v Sobota, 10. prosinec 2016 @ 15:38:53 CET (472 čtenářů)
(Více... | 7279 bytů | 4 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Tradici zabíjet homosexuály zavedl sám Mohamed, odstranit ji z islámu bude těžké
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Hrůzné vraždění návštěvníků v gay baru v americkém Orlandu americkým muslimem Omarem Mateenem opět ukázalo, že mnozí muslimové si nejsou ochotni připustit možné kořeny spáchaného zla v islámu a v jeho tradici. Místo toho se skrze polopravdy snaží uniknout z nepříjemné debaty o souvislosti hrůzného činu s islámem a soustřeďují se na opakování mantry o nepřípustnosti uplatňování kolektivní viny vůči všem muslimům. Také stále opakují tvrzení, že islám s těmito činy nemá nic společného. V této argumentaci přizvukují vyznavačům islámu s nadšením i mnozí stoupenci multikulturalismu.

Ovšem pokud si muslimové sami nepřiznají, že zdroj ospravedlnění hrůzných činů některých vyznavačů islámu se nachází právě v islámské tradici, nebude možné účinně čelit šíření radikalismu mezi muslimy a riziku spáchání násilí ze strany některých muslimů. Příkladem takovéhoto neupřímného postoje je rozhovor televizní stanice CNN s představitelem amerických muslimů šejchem Hamzou Yusufem.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 08. prosinec 2016 @ 15:21:33 CET (162 čtenářů)
(Více... | 7875 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Spravedlivý z víry živ bude
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Rozdělení působí bolest, ale bolest nás zase nutí, abychom se s rozdělením nespokojili. Poslední papežové jsou příkladem toho, jak je možno vytrvale a trpělivě hledat smíření a nabízet jednotu v různosti. Týká se to i vztahu katolíků a luteránů. Svědčí o tom i aktuální cesta papeže Františka do Švédska ke společnému setkání se Světovou luterskou federací.

Reformátor Martin Luther (1483 až 1546) není ani pro evangelíky neotřesitelnou autoritou, ale rozhodně ho nelze obejít. Neobešel ho ani Benedikt XVI., který v roce 2011 navštívil bývalý Lutherův klášter (augustiniánský) v Erfurtu, kde pronesl zamyšlení nad Lutherovou otázkou: „Jak dosáhnu milostivého Boha?“ Otázky po Bohu si dnes s takovou palčivostí lidé obvykle nekladou, a tak by se měli od Luthera v této věci učit – řekl tehdy Benedikt XVI., který ale při jiných příležitostech nesmlčel i své výhrady vůči protestantismu.

Každopádně otázka „Jak dosáhnout milostivého Boha?“ zcela rezonuje s právě končícím Svatým rokem milosrdenství vyhlášeným papežem Františkem. Ostatně své proslulé teze proti zneužívání odpustků začal Luther takto: „Když náš Pán a Mistr Ježíš Kristus řekl: ‚Čiňte pokání‘, chtěl, aby celý život věřícího byl pokáním.“ Navíc Luther sám napsal o svaté zpovědi, že se mu „náramně líbí“, leč v luterské tradici se přesto neujala. Možná i to je dokladem toho, že se kdesi stala chyba.

Vložil: Mainstream v Středa, 07. prosinec 2016 @ 19:35:09 CET (135 čtenářů)
(Více... | 11290 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Františkovo ponížení ve Švédsku
Katolicismus poslal Nepřihlášený

Když jsem četl přípravné články k papežské návštěvě Švédska, všiml jsem si důležitého detailu, jemuž Vatikán a média nedaly patřičnou důležitost. Byl to František, kdo požádal, aby byl pozván na vzpomínkové oslavy Světové luteránské federace (SLF) a nikoliv naopak, jak bylo naznačováno takřka ve všech zprávách.

Jasné potvrzení toho vyšlo na světlo v článku Enza Bianchiho, zakladatele ekumenického mnišského společenství v Bose v severozápadní Itálii. Bianchi skutečně tvrdí: „papež František, se svou schopností činit prorocká gesta, manifestoval svou touhu účastnit se na vzpomínkové oslavě, jež se měla slavit v Lundu. A v odezvě na jeho smělost bylo stejně nesnadným a odvážným rozhodnutím Světové luteránské federace přivítat nečekanou žádost a formálně pozvat papeže.“ (L´Osservatore Romano, 31. října 2016, str. 7)

Je-li tedy Bianchi ve své zprávě objektivní, byl to František, kdo běžel za protestanty a žadonil, aby mohl být přítomen na počátku roku glorifikace tohoto velkého hereziarchy. To dodává další závažnost tomuto aktu apostaze.
Vložil: Mainstream v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 18:40:53 CET (261 čtenářů)
(Více... | 6854 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Komentáře: Podivné usnesení (zamyšlení nad dokumentem ´´Martin Luther a Židé´´)
Principy poslal Nepřihlášený

V 6. čísle Křesťanské revue loňského roku byl otištěn dokument s názvem Usnesení 12. synody Evangelické církve v Německu na jejím 2. zasedání z 8.–11.listopadu v Brémách. V něm, v souvislosti s nadcházejícím výročím zahájení Lutherovy reformace (1517), považuje synoda za potřebné distancovat se od krajně nepřátelského Lutherova postoje k Židům.

Každý teologický výrok má svou etickou stránku, jinak to není teologický výrok. Každý teologický výrok má také svou etickou váhu, podle toho, kdo a kdy jej vyřkne a komu je adresován. Jakou etickou (tj. mravní) váhu má distancovat se od Lutherova postoje dnes a v dnešním Německu? Patrně není v Evropě jiná země, kde by byl antisemitismus resp. antijudaismus potlačen více než tam. To spíš na východ od Německa je ještě cítit. Proto tvrdím, že usnesení německé synody v Německu má tak malou mravní váhu a mravní dopad – asi jako kdyby synoda odmítla upalování kacířů a čarodějnic.

Dokument zmiňuje důvody, které Luthera k nepřátelství vůči Židům vedly („skutkaření“ a odmítání vztáhnout Starý zákon na Ježíše Krista). Byly to tedy teologické důvody, nikoli vrozený antisemitismus.

Vložil: Mainstream v Pátek, 25. listopad 2016 @ 18:48:58 CET (495 čtenářů)
(Více... | 5403 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Trump je Obamovým ´´produktem´´
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Donald Trump bude 20. ledna inaugurován 45. prezidentem USA. Co se mu povedlo, je obdivuhodné. Stály proti němu politické, ekonomické, mediální i kulturní elity. V kampani utratil méně peněz než jeho soupeřka. Přesto vyhrál. Ať už na něj máte názor jakýkoli, jeho výkon nelze neobdivovat. 

Navíc jeho vítězství v určitém smyslu posloužilo psychickému zdraví liberální demokracie. Mnozí lidé bohužel věří konspiračním teoriím, že demokracie je jen fraška; ve skutečnosti nám prý vládnou skryté, tajemné elity, které v zákulisí tahají za provázky a určují, kdo bude zvolen. Vítězství Donalda Trumpa vyvrátilo tuto lež: lid v liberální demokracii, pokud chce, může zvolit prezidentem úplného outsidera. Zvolení Donalda Trumpa je tak přesvědčivým vyvrácením konspiračních teorií o iluminátech, zednářích, jimž bohužel věří i mnozí křesťané, kteří by si jinak měli dávat velký pozor na pověry (jako jsou tyto, nebo i na astrologii a horoskopy).

Vložil: Mainstream v Úterý, 22. listopad 2016 @ 14:37:38 CET (146 čtenářů)
(Více... | 7516 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.62 Seconds