Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Alena   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4991, adminů: 23, uživatelů: 2425
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 007 928

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 5 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Komentáře: Po vytunelování baptismu z BJB nastává čas pro aroganci moci
Posted on Čtvrtek, 03. červenec 2008 @ 12:27:41 CEST Vložil: Benjamin

Glosy poslal Nepřihlášený

Po vytunelování baptismu z BJB nastává čas pro aroganci moci

Když jsem psal, ve své reakci na článek Daniel Kvasnička: Smí být církev bohatá? Však z toho složí účty že:

Teprve nyní začínám rozumět pozadí, ze kterého vyrůstají názory obhájců státních miliard v BJB, jejichž ústy zde na Notabene před časem promluvil br. Ing. Jan Kvasnička. Jsou prakticky totožné s názory jeho rodného bratra, kazatele CB Daniela Kvasničky. Toto pozadí totiž není věroučným pozadím baptistickým, ale vychází z teologických přístupů Církve bratrské. Není bez zajímavosti, že i další exponent státních miliard, bratr Jan Titěra, který se usilovnou prací o ně zasloužil, pochází též z rodiny, která vychází z Církve bratrské. Zdá se, že se v postmoderní BJB prosazují důrazy importované z jiných církví a vlastním rodinným stříbrem - baptistickými principy a zásadami - je veřejně pohrdáno. Výsledkem pak je, zde již několikrát připomenuté, vytunelování baptismu z BJB a nahrazení principy lidové církve.

tak jsem nepochyboval o tom, že milý bratr Ing. Jan Kvasnička (patrně starší chebského sboru?) nemluví jen za sebe a že je v BJB (zejména ve vládnoucích kruzích kolem VV) skutečně dost těch, kdo smýšlejí obdobně.

Reakce bratra Ing. Jana Kvasničky na Otevřený dopis sboru Na Topolce sborům BJB, která vyšla v článku Osobní reakce takébaptisty je reakcí natolik typickou a modelovou, že stojí za to věnovat jí alespoň letmou pozornost, nikoliv snad kvůli jejímu autoru samotnému, ale kvůli obecnému zhodnocení technik a způsobů komunikace, které popřevratová garnitura v BJB účelově používá.

Znepokojení nejen topoleckého sboru, že se v BJB postupně vytrácí solidní biblistika a kritická teologická práce s Písmem a že povrchní biblický fundamentalismus a plytké evangelikální moralizování nemohou takovou práci plnohodnotně nahradit glosuje bratr Ing. Jan Kvasnička argumentem velmi chatrným:

Členové našich sborů se ve velké většině setkávají s Písmem jen v průběhu nedělních bohoslužeb. Tím, že v průběhu této dvacetipětiminutovky budou řečníci teologicky na úrovni rozebírat vědecké problémy, zřejmě nepředají svým posluchačům to nejdůležitější... Praktické křesťanství a moc Ducha často schází tam, kde se vědecky bádá, ale šíří se tam, kde se upřímně věří.

Jedná se prakticky o filozofii kterou do BJB spolu s dalšími vnesl bratr Pavel Titěra (mající duchovní kořeny stejně jako br. Ing. Kvasnička v CB) a posléze systematickým úsilím a se silnou podporou církevních tajemníků eliminoval v BJB touhu po teologickém vzdělání univerzitního typu. Tehdejší státní moc neměla politický zájem na tom, aby ve služebných pozicích sborů a Jednoty stáli takto vzdělaní služebníci a preferovala laickou nevzdělanost, která byla lépe formovatelná. V těch dobách se po baptistických sborech začalo šířit povědomí, že teologie bere víru nebo že  vědeckému bádání schází moc Ducha. Teologie začínala být v baptistických sborech považována bezmála za sprosté slovo (ačkoliv se paradoxně br. Titěra po léta nevzdával zpočátku marného úsilí získat titul ThDr. na nenáviděné ETF) a mladí zapálení sloužící bratři byli varováni a strašeni před studiem na teologické fakultě. Nevzdělaní a sebevědomí laičtí bratři získávali kazatelské služby ve sborech i funkce ve Výkonném výboru. Nevzdělanost začala být považována za ctnost a za moc Ducha svatého byla často vydávána teatrální rétorická vystoupení vůdců s výučním listem. Tato praxe částečně vynucená dobou a vůlí státní moci časem v BJB zakořenila a stala se tradicí, která je mnohými baptisty dodnes vášnivě obhajována. Bez ohledu na to, že elektro opraváři, soustružníci, krejčí či ševci měli a dosud mají jistě nespornou kvalifikaci ve svých výučních oborech, jejich nevzdělanost na poli služebném páchá často nenapravitelné škody. Pelhřimov je jen pokračováním této filozofie nízkoprahového vzdělávání a jejím faktickým opevňováním a zakonzervováním v BJB.

Znepokojení nad tímto stavem, který přivedl BJB na duchovní mělčinu, smetl bratr Ing. Jan Kvasnička argumentem neméně chatrným:

Kritici formátu BJB Na Topolce zatím nezrealizovali ani to minimum, které je nabízeno v Pelhřimově. Kritizovat umí, ale co prakticky udělali pro to, aby členové naší Jednoty žili praktický křesťanský život v moci DS? Bourat, kritizovat a jen toužit je vždy snadnější než něco dělat.

Zde však neslyšíme osamocený hlas nějakého provinčního baptistického politika, tento hlas zní unisono s hlasem celé popřevratové elity v BJB. Toto jejich krédo zní všude, kde se třeba jen nesměle pozvedne hlas, znepokojený jejich bezohlednou demontáží baptismu v BJB. Jsou to oni, kteří  začali v BJB bořit, demontovat, tunelovat baptismus, avšak tuto veskrze negativní činnost vydávají za Boží dílo, které s námahou, obětavostí a osobním nasazením v minulosti i v současnosti vykonali a konají. A neuvěřitelně paradoxně útočí na znepokojené hlasy arzenálem jakoby převzatým z totalitní žurnalistiky: je to plané kritizování, bourání, co jste udělali vy? Umlčet a bezohledně prosadit svoje plány, to je strategie postmoderních baptistických vůdců. Vedle nich zde zaznívá hlas bratra Ing. Kvasničky jen jako bezvýznamný part z doprovodného pěveckého sboru, sóla zde mají jiní.

Vytunelování a vyprázdnění baptismu z BJB přináší ruku v ruce nutnost eliminovat autentické baptisty a vytvořit prostor pro legitimizaci cizích učení a principů (CB, evangelikálních, lidových). Proto je třeba vyvinout úsilí o vytvoření obrazu autentických baptistů ve veřejném mínění BJB opět paradoxně jako nesnášenlivých extrémistů. Zároveň je třeba relativizovat svobodu jednotlivých sborů a vytvářet potřebu i zdání všeobecného souhlasu s transformací BJB do formy lidové církve se standardní církevní strukturou. Bratru Ing. Kvasničkovi se to daří stejně jako vůdcům z VV, ke kterým vzhlíží:

Nesnášenlivost s jinými formami vyznání a prezentování vlastního chápání evangelia jako jediné správné a dokonalé cesty? Dokonalí baptisté, kteří jediní budou spaseni, protože jen oni správně věří? Jsou to extrémy, které rozbíjejí jednotu i Jednotu.

Kdo se domnívá, že BJB má fungovat jen jako účelové sdružení jednotlivých sborů, chce nemožné ve změněných podmínkách společnosti, ve které žijeme. Obstát můžeme jen jako celek – jako církev, a to tehdy, nebudeme li lpět na jakési tradici, která přece nemůže být základní normou, ale budeme ctít realitu současnosti včetně vůle většiny na SD.

Pikantní třešničkou na dortu této arogance je pak i tento pokrytecký výstřel od boku bratra Ing. Kvasničky:

Svoboda je v podřízení se. Jestliže se nedokážete podřídit usnesení SD, pak se zřejmě nedokážete podřídit ani Kristu a obráceně.

Odhlédneme-li od skutečnosti, že seminář v Pelhřimově vznikl proto, že se vůdci z VV BJB nedokázali podřídit usnesení SD, který tento projekt odmítl a že všechno jeho pokračování a vnucování jeho případných absolventů sborům do kazatelské služby je pokračováním v nepodřízenosti se usnesení SD a ve vzpouře proti němu, pak milý bratr Ing. Jan Kvasnička spolu se svými vůdci z VV BJB zapomněl, že svoboda baptistických sborů narozdíl od principů lidové církve spočívá především ve svobodném rozhodnutí být či nebýt ve volném svazku BJB a do jaké míry si nechat či nenechat omezit vlastní svobodu v zájmu spolupráce mezi baptistickými sbory. Bratr Ing. Kvasnička je však spolu se svými vůdci z VV BJB již někde úplně jinde. Oni BJB již zcela pojímají jako standardní lidovou církev, která má pevnou hierarchickou strukturu a ve které podřízení se této struktuře je největší slastí pro nesvéprávné sbory.

Po vytunelování baptismu z BJB tak nastává čas pro aroganci moci. Černé je vydáváno za bílé, bílé za černé, autentičtí baptisté za nesnášenlivé extrémisty, znepokojení baptisté za líné, reptající a destruktivní kritiky; baptisté snažící se o nápravu za ty, kteří tím přiznávají svoji povýšenost a církevní pragmatičtí politici, tunelující baptismus v BJB, za rozumné vůdce s pružným vztahem k obecným zásadám baptistů za změněných podmínek a v úplně jiné situaci, než se nacházeli naši baptističtí předchůdci a ne za hlupáky, kteří omezují sebe sami, ale i dílo Boží tím, že si stanoví jakási nesmyslná pravidla, ústavy a zákony, a pak je nutí i všechny ostatní dodržovat. (Jan Kvasnička: Proti Platformě).

 

Ampel 
Příbuzné odkazy
· Více o Glosy
· Novinky od Benjamin


Nejčtenější článka o Glosy:
Stojí za demontáží struktur baptistické mládeže KAM?


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.53
Hlasů: 15


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Associated Topics

Glosy


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Po vytunelování baptismu z BJB nastává čas pro aroganci moci" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.12 Seconds